Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ARMALECH (Ining w pn. zach. Chinach)

  Bpstwo powstałe na pocz. XIV w. w wyniku działalności misji franciszkańskich i domin, w Chinach za dynastii mongolskiej.

  Pierwszym bpem był Carlino de Grassis OFM (zm. 1328), prawdopodobnie jeden z 7 sufraganów abpa Jana, ustanowionego 1307 dla tego państwa przez pap. Klemensa V;

  inny bp A. Richard de...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARMAGH

  Irl. Ardnihacha, archidiec. w pn. Irlandii, siedziba „prymasów całej Irlandii", zał. — wg tradycji — jako klasztor-bpstwo przez św. Patryka ok. 450.

  Od VI w. bpi-opaci A., jako następcy Patryka, zaczęli wywierać decydujący wpływ na cały Kościół irl., wykonując jurysdykcję nad sąsiednimi bpami (m.in...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /28.05.2012 Znaków /3 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARLET STANISŁAW SJ

  ur. 8 V 1663 w Opolu, zm. 15 VII 1717 w Potosi (Boliwia), Misjonarz.

  Uczył się w Nysie, 1694 wyjechał do Peru, gdzie od 1697 pracował jako misjonarz wśród plemienia indiańskiego Mojos; nawrócił na wiarę kat. szczep Canisios; od 1703 był prof, teologii i rektorem kolegium w La Plata i uniw. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /28.05.2012 Znaków /537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARIUSZ

  ur. ok. 256 w Cyrenajce (Libia), zm. 336 w Konstantynopolu, Twórca -> arianizmu. Kształcił się w Aleksandrii, a nast. w syr. szkole Lucjana z Antiochii, skąd przejął zasady -» subordynacjanizmu; 306 przyłączył się do schizmy bpa—Melecjusza z Likopolis, za co został ekskomunikowany przez patriarchę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /28.05.2012 Znaków /2 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARKAN

  (arab. filary), W teologii —> islamu 5 głównych warunków prawowierności:

  ° wyznanie wiary (szahada), czyli oświadczenie o istnieniu jednego Boga oraz o boskim posłannictwie proroczym Mahometa;

  ° modlitwa rytualna (sałat) odmawiana w ciągu doby 5-krotnie;

  ° pielgrzymka (ftadżdż) do Kaaby w Mekce...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /28.05.2012 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARJAMAN

  (staroind. i staroirańskie Airj'amari), Bóstwo staroind. (głównie wedyjskie) odziedziczone z czasów wspólnoty indo-irańskiej, należące do grupy -> Aditjów, najczęściej wymieniane w Rygwedzie wraz z Mitrą i Waruną.

  W mitologii wedyjskiej A. jest związany przede wszystkim z obrzędem zaślubin; wśród...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /28.05.2012 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARKEZYLAOS z PITANY

  ur. ok. 315, zm. ok. 240 prz. Chr., Filozof gr., uczeń perypatetyka Teofrasta w Atenach, a nast. scholarcha (po Kratesie) tzw. średniej —> Akademii Platońskiej, w której zainicjował nurt sceptycki (—> sceptycyzm).

  A. nie zostawił pism; poglądy jego są znane z relacji Diogenesa Laertiosa (Peri bion kai...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /28.05.2012 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARKA NOEGO

  (hebr. tebah skrzynia, nazwa występująca poza opisem potopu tylko w Wj 2, 3. 5, gdzie oznacza kosz papirusowy, w którym złożono Mojżesza), Wg Rdz 6, 14—8, 19 drewniany dom przystosowany do pływania po wodach potopu.

  1. Znaczenie samego słowa i szczegóły opisu budowy a. wskazują, że nie był to statek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /28.05.2012 Znaków /4 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARKONA

  Średniow. gród Słowian na pn. przylądku Rugii, ośrodek kultu —> Świętowita. Znajdowało się tu sanktuarium ku czci tego bóstwa, strzeżone przez stałą załogę 300 wojów, podległą arcykapłanowi; ogrodzenie zdobiły malowane rzeźby; w A. mieścił się także skarbiec Świętowita, będący skarbcem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /28.05.2012 Znaków /1 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARKA PRZYMIERZA

  (hebr. 'aron skrzynia, gr. kibotos, łac. arca), Sprzęt kultyczny w ST, często określany również jako Arka Boga, Arka Świadectwa, Arka Jahwe-Zastępów.

  1. W PIŚMIE ŚWIĘTYM — 1. Opis — A.P. była, wg Wj 25, 10-22; 37,1-15, obustronnie pozłacaną skrzynią z drewna akacjowego o wymiarach ok. 1,40 x 0,80 x...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /28.05.2012 Znaków /9 416

  praca w formacie txt

Do góry