Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ARNOLD FRANZ XAVER ks.

  ur. 10 IX 1898 w Aichelau (Wirtembergia), zm. 21 I 1969 w Reutlingen, Odnowiciel teologii pastoralnej.

  Po studiach teol. na uniw. w Tybindze pracował w duszpasterstwie par. (1924-28) oraz akademickim (1932-36); doktorat z kat. nauki społ. uzyskał 1934; habilitował się 1936 z teologii mor., a 1937-67 był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /4 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARNOLD GOTTFRIED

  ur. 5 IX 1666 w Annaberg-Bucholz, zm. 30 V 1714 w Perleberg k. Wittenbergi, Duchowny protest., historyk chrześcijaństwa.

  Odbył studia pedagog, w Dreźnie, gdzie pod wpływem Ph.J. Spenera stał się zwolennikiem —> pietyzmu; nast. w Quedlinburgu, gdzie był nauczycielem domowym, zetknął się z radykalnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /2 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARNIM LUDWIG JOACHIM von, zw. Achim

  ur. 26 I 1781 w Berlinie, zm. 21 I 1831 w Wiepersdorf, Niem. poeta, prozaik i dramaturg. Studiował w Halle i w Getyndze; wspólnie z C. Brentano i J. Görresem wyd. w Heidelbergu „Zeitung für Einsiedler";

  1806-08 przygotował razem z Brentano zbiór dawnych niem. pieśni lud. Des Knaben Wunderhorn, które wywarły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARNOBIUSZ MŁODSZY

  Żył w V w., egzegeta i polemista.

  Był mnichem afryk. ; ok. 420 uciekł przed Wandalami do Rzymu, gdzie zwalczał naukę św. Augustyna o łasce; jest autorem alegor. Commentarii in psalmos (PL 53, 328-570), Expositiunculae in Evangelium (PL 53, 569-580), krótkich notatek do wybranych tekstów ewangelicznych Mt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARNOBIUSZ STARSZY

  ur. w Sikka (Numidia), zm. ok. 327, Retor i apologeta wczesnochrześcijański.

  Początkowo był retorem pogańskim i zwalczał religię chrzęść, ale po nawróceniu występował w jej obronie; ok. 311 napisał apologie Adversus nationes (PL 5, 365-1288; fragmenty przełożył A. Bober, Antologia patrystyczna, Kr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /1 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARNIM BETTINA

  Właśc. Anna Elisabeth, z domu Brentano, ur. 4 IV 1785 we Frankfurcie nad Menem, zm. 20 I 1859 w Berlinie, pisarka niem., siostra poety Clemensa Brentano.

  Po śmierci męża L.J. von —> Arnima (1831) osiadła w Berlinie, uczestnicząc czynnie w życiu lit.; 1835 wydała Goethes Briefwechsel mit einem Kinde, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /1 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARNDT AUGUSTINUS SJ

  ur. 22 VI 1851 w Berlinie, zm. 21 VII 1925 w Bukareszcie, Teolog, pisarz.

  Pochodził z rodziny protest.; studiował teologię protest, na uniw. w Berlinie; w wyniku badań nad początkami reformacji przeszedł na katolicyzm; przyczyny zmiany religii podał w Wo ist Wahrheit (Fr 1874, 19133); wstąpił do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /1 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARNDT JOHANN

  ur. 27 XII 1555 w Edderitz k. Kothen (Halle), zm. 11 V 1621 w Celle k. Hanoweru, Niem. teolog i mistyk luterański.

  W 1576-79 już jako lekarz studiował teologię w Helmstedt, Wittenberdze, Strasburgu, Bazylei; 1681 był nauczycielem, a 1683 pastorem w Paderborn, nast. w Quedlin-burgu i w Brunszwiku; pod wpływem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /1 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARMINIANIZM, remonstrantyzm

  Kierunek teol. w -> kalwinizmie, zainicjowany w Holandii na pocz. XVII w. przez J. Arminiusa (1560-1609). Poglądy jego, odrzucające kalwińska tezę o -> predestynacji, rozwinęli J. Uytenbogaert, H. Grotius i J. van Oldenbarnevelt w 5 artykułach zw. Remonstran-tia, skierowanych 1610 do Stanów Gen. Holandii.

  Wg...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /3 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARMINIUS JAKOB

  Właśc. Jakob Hermanszoon, ur. 10 X 1560 w Oudewater (pd. Holandia), zm. 19 X 1609 w Lejdzie; teolog kalwiński, twórca —> arminianizmu.

  Studiował w Utrechcie, Marburgu i Lejdzie; 1582 słuchał wykładów T. Bezy w Genewie; zmuszony, jako zwolennik poglądów filoz. P. Ramusa, do opuszczenia miasta, przybywszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /2 497

  praca w formacie txt

Do góry