Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ARON, Aaron bp.

  zm. prawdopodobnie 1059 w Krakowie, Bp krak. 1048-59 (?), abp dla Polski (?). Nieliczne wiadomości o A. pochodzą ze źródeł późniejszych niż 1100 i zawierają wiele błędnych informacji; wg aktualnego stanu badań A. pochodził z Kolonii; niepewna wydaje się być, przyjmowana dotąd w historiografii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /2 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARS NOVA

  (łac. nowa sztuka),

  ° traktat teor. napisany przez Filipa z Vitry ok. 1320, będący wyrazem gruntownych przemian, jakie w tym czasie objęły wszystkie elementy dzieła muzycznego;

  ° w historii muzyki kolejny etap rozwoju muzyki wielogłosowej w XIV w., głównie we Francji i Włoszech oraz w Anglii. Synonimem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /2 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARON ben ELIA

  ur. ok. 1300 w Nikomedii (Azja Mniejsza) lub w Kairze, zm. 1369 w Konstantynopolu, Ostatni i najwybitniejszy przedstawiciel karaickiej (—> karaimi) szkoły filozofii religii, moralista ( halacha), egzegeta, autor hymnów liturgicznych.

  Poglądy filoz.-mor. zawarł przede wszystkim w Ez-chajim, powstałym 1346 (wyd...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /2 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARSAMOSATA

  (prawdopodobnie Koratta przy ujściu rzeki Murat do Eufratu w Turcji), Bpstwo obrządku syr. w metropolii Amida (Diyarbakir) w rzym. prowincji Mezopotamia I; znanych 20 bpów od VIII do końca XII w.; od XII w. niezależna metropolia obrządku ormiańskiego pod nazwą Darmosata.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARON ben JOSEF

  ur. ok. 1260 w Sulchat (Krym), zm. ok. 1320 prawdopodobnie w Konstantynopolu, Filozof i egzegeta karaicki (-> karaimi), filolog hebr., autor hymnów liturg., lekarz.

  Jako gramatyk zasłynął badaniami nad hebr. synonimami i homonimami oraz ustaleniem jednolitej hebr. terminologii gram. ; wyniki prac. filol...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /1 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARSENIANSKA SCHIZMA

  Rozłam w Kościele bizant. w 2. poł. XIII w.

  Przyczyną s.a. było zdeponowanie patriarchy —> Arseniusza z Autorianos; popierająca go część duchowieństwa i wiernych utworzyła niechętne ces. Michałowi VIII i nowemu patriarsze Józefowi ugrupowanie arsenitów, dwór ces. zaś i niektórzy duchowni opowiedzieli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /2 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARRAS

  Miasto w pn. Francji, w którym ścięto 4 siostry zak., czczone jako błogosławione, oraz siedziba bpstwa.

  1. Biskupstwo — zostało założone w 1. poł. VI w. jako sufr. Reims (od 1559 sufr. Cambrai, od 1801 Paryża, od 1842 Cambrai). Za założyciela bpstwa uważa się św. Remigiusza, który posłał tam św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /2 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARRÉGUI ANTONIO MARÍA SJ

  ur. 17 1 1863 w Pampelunie, zm. 10 X 1942 w Barcelonie, Hiszp. moralista i kanonista. Do zak. wstąpił 1883; po ukończeniu studiów w Rzymie wykładał 1901-14 prawo kan. i teologię mor. w Oña k. Burgos;

  jego podręczny informator dla duszpasterzy i spowiedników Summarium theologiae moralis (Bilbao 1918) miał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARS ANTIQUA

  (łac. dawna sztuka), W historii muzyki — okres od ok. 1160 do 1290; termin wprowadzony przez teoretyków z pocz. XIV w. dla podkreślenia różnicy między pierwotną wielogłosowością a osiągnięciami epoki -» ars nova.

  Najważniejszymi ośrodkami a.a. byly: opactwo St. Martial w Limoges (XII w.) i Szkoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /2 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARNOLD z LUBEKI OSB

  ur. w poł. XII w., zm. ok. 1212 w Lubece, Kronikarz. Kustosz kapituły w Lubece, a od 1177 opat tamtejszego klasztoru benedyktyńskiego;

  napisał Chronica slavorum będącą m.in. źródłem do dziejów Słowian pn.-zach.; jest ona kontynuacją kroniki -> Helmolda, obejmuje lata 1171-1209 i opisuje panowanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt

Do góry