Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ARTEAGA ESTEBAN SJ

  ur. 26 XII 1747 w Moraleja (Segowia), zm. 30 X 1799 w Paryżu, Hiszp. krytyk lit. i muz., historyk.

  Działał na emigracji we Włoszech; ogłosił m.in. dzieło o wł. dramacie muz. XVII w. Le rivoluzioni del teatro musicale italiano dalla sua origine fino al presente (Boi 1783, R 1785) oraz Dell'influenza degli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARTEMIDA, Artemis

  Gr. bogini dzikiej natury, od czasów Homera łączona z łowami, od V w. prz.Chr. — przez -> Hekate — z nocnymi duchami i księżycem, jedno z 12 głównych bóstw olimpijskich.

  1. Prahelleńska Dziewica Polna w zetknięciu z egejską Panią Zwierząt dała początek wielu boginiom, które przybierając imię A. —...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /7 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARTA

  Prawosławne abpstwo w zach. Grecji.

  Miasto A. założone w VII w. prz.Chr. przez Koryntian (stąd gr. nazwa Ambrakia), zostało 189 prz.Chr. zdobyte i zniszczone przez Rzymian; w czasach bizant. (XII w.) założono tu nowe miasto i wkrótce erygowano biskupstwo; za rządów ces. Jana Paleo-loga i Jana Kantakuzena...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARTAKSERKSES

  (hebr. 'Arthahszaśtha, pers. Artachszatra panowanie prawdziwego porządku), Imię kilku królów perskich.

  1. A. I Makrocheir (465-424 prz. Chr.), syn Kserksesa; był władcą słabym i ulegającym wpływom doradców; walczył ze swoim bratem Hystaspesem i zwyciężył wodza egip. Inarosa; 449 flotę A. pokonał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /1 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARSENIUSZ WIELKI Św.

  ur. ok. 354 w Rzymie, zm. prawdopodobnie ok. 449 w Troe (obecnie Tura, przedmieście Kairu), Pustelnik. Pochodził z rodziny senatorskiej; wiadomości o diakonacie A. oraz o jego pobycie 383-394 w Konstantynopolu w charakterze wychowawcy Arkadiusza i Honoriusza, synów ces. Teodozjusza Wielkiego, nie są pewne;

  ok...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARSINOE in ARCADIA (Fajum w Zjednoczonej Republice Arab.)

  Bpstwo w metropolii Oxyrynchus (Beneseh); bpi znani z III-VIII, XI-XIU i XVII w.; od 1742 bpstwo,tytuł, obrządku koptyjskiego, obecnie łacińskiego.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARSENIUSZ z AUTORIANOS, Autoreianos

  ur. ok. 1200, prawdopodobnie w Konstantynopolu, zm. ok. 1273 na wyspie Proconnes, Patriarcha prawosławny. Był mnichem, igu-menem monasteru Oxeia na wyspie Prinkipos; 1254 ces. Jan III Watatzes wysłał go w poselstwie do pap. Innocentego IV w sprawie unii; 25 XII tegoż roku przyjął święcenia i dzięki ces...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /1 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARSENIUSZ z ELASSON

  ur. 1549 w Fesabii (pn-wsch. Grecja), zm. 1626 w Suzdalu k. Włodzimierza, Bp prawosławny.

  Był bpem w Elasson (Grecja); 1585 odbył podróż do Moskwy w sprawie jałmużny dla patriarchy konstant. ; w drodze powrotnej zatrzymał się we Lwowie, gdzie 2 lata uczył języka gr. w szkole brackiej; ułożył też...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARNULF Św.

  ur. ok. 582 prawdopodobnie w Lay-Saint-Christophe k. Nancy, zm. w pobliżu Remiremont (Wogezy).

  Pochodził z rodu rycerskiego; służył w armii Teodeberta II króla Austrazji (—> Frankowie); powołany został na dwór Teodeberta II, gdzie do 612 zarządzał dobrami król. ; A. był protoplastą dynastii ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /1 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARS MORIENDI

  (łac. sztuka umierania), Gatunek lit. rozpowszechniony w piśmiennictwie rel. późnego średniowiecza. Były to zbiory myśli o treści ascet. służące do przygotowania się człowieka na przyjście śmierci ; dostrzegano w nich wpływ przypisywanego Anzelmowi z Canterbury dzieła Admonitlo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tworzymir Dodano /29.05.2012 Znaków /3 309

  praca w formacie txt

Do góry