Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kasjusz Dion

  ok. 160-ok. 235 roku, historyk grecki rodem z Bitynii; karierę zrobił za Sewerów. Autor Historii rzymskiej, która obejmuje okres od początków do 229 roku. Dwie pierwsze części, z których pierwsza doprowadzona jest do ustanowienia pryncypatu, a druga do śmierci Marka Aureliusza, są kompilacją dzieł...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kana

  Miejscowaść w Galilei, wymieniona przez Józefa Flawiusza, który tam przez pewien czas przebywał. Nie ma pewności, że obecna Kana [Kefar Kana], parę kilometrów na północ od Nazaretu, leży w tym samym miejscu, co starożytna.

  Ewangelia Jana tam umieszcza pierwszy cud Jezusa, przemienienie wody w wino...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Julian Apostata

  331-363 rok, cesarz rzymski, syn przyrodniego brata Konstantyna. Wróciwszy potajemnie do pogaństwa [stąd przydomek Apostata - „Odstępca"], gdy doszedł do władzy, otwarcie oświadczył, że jest poganinem i, krótkie swoje panowanie (361-363 r.) poświęcił próbom odrodzenia starej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katakumby

  Etymologia wyrazu jest niejasna. Wy'aśnienie jej greckim kata kumbas, co oznacza „przy wgłębieniu", nie jest przekonujące. Łacińskie ad Catacumbas było, zdaje się stosowane najwcześniej w odniesieniu do cmentarza podziemnego Św. Sebastiana przy via Appia.

  W szerszym znaczeniu stało się określeniem...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapadocja

  Wschodnia część Anatolii. Kolejno miała różnych władców, po czym za Cyrusa została wcielona do państwa perskiego, następnie na krótki czas do królestwa Seleucydów, a potem, w III wieku p.n.e., odzyskała niezależność pod rządami miejscowej dynastii. Prowincją rzymską stała się za Tyberiusza...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Judeochrystianizm

  Odgałęzienie starożytnego Kościoła wierne obserwancji i niektórym poglądom żydowskim. W swojej początkowej postaci judeochrystianizm reprezentowany był przez gminę jerozolimską, zgrupowaną wokoło Dwunastu, a szczególnie przy Jakubie, bracie Pana, który wydaje się przywódcą judeochrześcijan.

  Ci...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Joba (Hioba) Księga

  Księga kanoniczna Starego Testamentu, należąca do ksiąg dydaktycznych. Ukazuje człowieka sprawiedliwego, który w cierpieniu mimo najcięższych prób nie traci wiary w Boga i ostatecznie odzyskuje wszystko, czego został pozbawiony. Zwalcza klasyczną doktrynę o nagrodzie i karze, która za jedyną...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jamblich

  Urodził się w Chalkis w Syrii, umarł około 330 roku, uczeń Porfiriusza z Tyrtl; utworzył syryjskie odgałęzienie neoplatonizmu.

  Jest autorem zbioru nauk pitagorejskich (z dziesięciu ksiąg dochowało się pięć) i księgi o misteriach; wychodząc z kosmologii Plotyna rozwija on skomplikowany system...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jonasza Księga

  Mała księga kanoniczna Starego Testamentu. Zaliczona do ksiąg prorockich, różni się od nich tym, że zawiera nie wypowiedzi postaci, której imię nosi, lecz jej dzieje. W rzeczywistości jest to opowieść dydaktyczna, nie pozbawiona tła historycznego, z ironią krytykująca w osobie Jonasza...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan [święty, apostoł]

  Święty, apostoł, jeden z Dwunastu, syn Zebedeusza. Tradycja kościelna przypisuje mu autorstwo czwartej Ewangelii oraz trzech Listów kanonicznych i Apokalipsy. Listy wydają się dziełem tego samego autora, co Ewangelia. Więcej wątpliwości budzi Apokalipsa, chociaż odnaleźć w niej można pewne tematy...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /896

  praca w formacie txt

Do góry