Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ASESOR

  W znaczeniu adm. urzędnik w niektórych kongr. Kurii rzym.; w znaczeniu procesowym doradca sędziego.

  W prawie rzym. klasycznym a. oznaczał osobę towarzyszącą urzędnikowi sprawującemu jurysdykcję w imieniu cesarza w podbitych prowincjach; w rzym. procesie formułkowym — prawnika, który służył sędziemu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /1 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASAM

  Bracia, niem. architekci i artyści dekoratorzy doby późnego baroku;

  COSMAS DAMIAN, ur. 28 TX 1686 w Benediktbeuern, zm. 11 V 1739 w klasztorze Weltenburg, znany przede wszystkim jako malarz fresków;

  EGID QUIRIN, ur. 1 IX 1692 w Tegernsee, zm. 29 IV 1750 w Mannheim, przede wszystkim rzeźbiarz i sztukator.

  A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /1 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARZENROUM, Arzan elRoum, Arzun

  Dawne bpstwo arm. u podnóża Sażi i źródeł Eufratu, jedno z najbardziej znanych w VII w.; spośród bpów A. wymienia się: Asza (czczony przez jakobitów 28 VI), Zacheusza (ok. 1129 poddał swej władzy kościół w Niniwie), Szymona (1180 zwolennik konspiracji przeciwko patriarsze Michałowi I).

   

  R. van Doren...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASAF

  (hebr. 'asaf, forma skrócona od 'el 'asaf Bóg ujął się za mną), Przełożony śpiewaków przy świątyni jeroz., wg 1 Km 16, 5. 37 współcz. Dawidowi; nagłówki Ps 50 i 73-83 wymieniają A. jako ich autora, 2 Krn 29, 30 nazywa go „widzącym", czyli prorokiem i uważa, obok Dawida, za autora pieśni rel.;

  wg Ezd...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARYSTOTELIZM

  Metody, zasady, teorie i problemy kształtujące w sposób istotny systemowo-metafizyczny i nauk. profil doktryn —> Arystotelesa; w znaczeniu szerszym — dzieje doktryn Arystotelesa w starożytności, średniowieczu i czasach nowożytnych.

  I. STAROŻYTNOŚĆ — A. rozwijał się początkowo w —> Liceum; bezpośredni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /20 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARYSTYDES z ATEN

  Żył w II w., apologeta wczesno-chrześc, autor najstarszej zachowanej apologii chrześcijaństwa. Według EuzebHist (4, 3, 3) i Hieronima (De viris illustr., 20; Ep. 70) A. wręczył ją ces. Hadrianowi podczas jego pobytu w Atenach;

  pismo to zaginęło i dopiero -> mechitarzyści weneccy odnaleźli jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /2 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARYSTYN ALEKSY, Ansíenos Aléxios

  Żył w XII w., kanonista bizantyjski. Grek z pochodzenia; studiował gramatykę, retorykę, prawo, filozofię i teologię; początkowo był sędzią, ale wezwany do Konstantynopola przez ces. Jana II Kom-nena, przyjął wyższe święcenia i pełnił urząd wielkiego ekonoma oraz nomofilaksa (kustosza) kościoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /1 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARZEN, Arzón

  Od 430 stolica biskupia Armeńczyków i Syryjczyków, wchodząca w skład eparchii Nisibis.

  Ok. 616 bp Stefan podpisał tu list katolikosa Komitasa do jakobitów w Persji; wg relacji patriarchy syryjsko-jakobickiego Michała, w okresie od końca VII do końca XII w., w A. zasiadało 18 bpów syr.;

  bp Gabriel z A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARYSTON z PELLI

  Żył w 1. poł. II w., pierwszy apologeta wczesnochrześc. polemizujący z judaizmem. Około 140 napisał prawdopodobnie w Aleksandrii, dzieło Jasónos kai Papisku antilogia peri Christu; jego treścią jest obrona chrystianizmu przez chrześcijanina pochodzenia żyd., Jazona, przed zarzutami Żyda aleks...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARYSTOTELES, zw. Stagirytą

  ur. 384/383 prz. Chr. w Stagirze (Płw. Tracki), zm. 322 w Chalcydzie (wyspa Eubea), Najwybitniejszy, obok Platona, myśliciel starożytności; syn Ni-komacha, nadwornego lekarza króla Macedonii.

  I. ŻYCIE i DZIEŁA

  1. Ok. 366 A. przybył do Aten i wstąpił do —> Akademii Platońskiej, gdzie ok. 20 lat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /25 363

  praca w formacie txt

Do góry