Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ASGARD

  W mitologii germ, trzecia, najwyższa sfera świata nadziemskiego, święta siedziba bogów -> Azów, mieszkających tutaj we wspaniałych pałacach; najokazalszy, zw. —y Walhalla, posiada -> Odyn.

  Oprócz Azów w A. mieszkają polegli wojownicy przeniesieni przez walkirie, posłanniczki Odyna, do Walhalli, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /1 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASCEZA

  (od gr. askesis ćwiczenie, od askein obrabiać, kształtować, ćwiczyć), Trud (duchowy lub fiz.) podejmowany przez człowieka dla osiągnięcia doskonałości mor., zjednoczenia z Bogiem i zbawienia przez opanowywanie namiętności, samozaparcie, ograniczanie potrzeb życiowych, wyrzekanie się przyjemności i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /64 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASHAB, sahaba

  (arab. towarzysze), W islamie współpracownicy Mahometa.

  Początkowo a. nazywano najbliższych towarzyszy Proroka, później wszystkich mających z nim choćby jednorazowy kontakt, a zwł. mieszkańców Mekki nawróconych na islam; do a. zaliczano także prawowierne ginny (zapewne plemiona pustynne); ostatnim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASCHAM ROGER

  ur. ok. 1515 w Kirby Wiske (Yorkshire), zm. 30 XII 1568 w Londynie, Ang. humanista i pedagog.

  Studiował w Cambridge, gdzie ok. 1540 rozpoczął wykłady języka gr.; 1548 został nauczycielem księżniczki Elżbiety, późniejszej królowej; był sekretarzem królowej Marii Tudor, a nast. Elżbiety.

  W traktacie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASCOLI PICENO

  Bpstwo we Włoszech (dzielnica Marche) powstałe w IV w., zależne bezpośrednio od Stolicy Apostolskiej. A.P. jest miejscem urodzenia papieży Mikołaja IV i Klemensa VII oraz św. Jakuba z A.

  Posiada wiele zabytkowych kościołów z XIII-XV w., m.in. kościół S. Vittore z pięknymi malowidłami na ścianie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASANGA, Aryasanga

  Żył prawdopodobnie w IV w., myśliciel buddyjski, komentator, autor licznych traktatów ma-hąjanistycznych. Pochodził z Gandhary w pn.-zach. Indiach (dziś Peszawar); pierwotnie wyznawca -> hinajany, związał się wraz ze swym bratem Wasubandhu (filozofem buddyjskim) z —v mahajaną.

  W przypisywanych mu pismach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /1 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASCOLI SATRIANO e CERIGNOLA

  Bpstwo w pd. Włoszech, eryg. prawdopodobnie w X w., sufr. Benewentu. Pierwszym znanym bpem Ascoli Satriano był Maur (1059); 1818 Ascoli Satriano złączono na równych prawach z eryg. w tymże roku diec. Cerignola;

  bpstwo zajmuje 1254 km2 i liczy 87 000 mieszk., w tym 85 720 katolików, 32 parafie, 49 księży...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASARHADDON

  (asyr. Aszszura hiddina, hebr. Essarhad-dori), zm. 669 prz. Chr., Król asyr. od 681. Za panowania A. Asyria przeżywała okres najwyższej świetności zapoczątkowany przez jego ojca Sanheryba; 680, prawdopodobnie za radą matki Nakii, A. polecił odbudować Babilon, zniszczony przez Sanheryba;

  671 dotarł do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /1 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASERCJA

  (łac. assertio twierdzenie), Ogólnie — stwierdzanie, uznanie; w logice —

  ° akt wydawania sądu lub żywienia przekonania,

  ° rezultat tej czynności, czyli istotny składnik sądu wydanego (a nie tylko pomyślanego) lub przeświadczenia.

  A. może mieć charakter funkcji pragmatycznej albo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /1 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASCETA

  (gr. asketes ćwiczący się), Człowiek uprawiający —> ascezę z racji rel.-mor., np. w chrześcijaństwie, braminizmie, buddyzmie, judaizmie (—> esseńczycy, —> nazarejczycy);

  w znaczeniu specjalnym chrześcijanin pierwszych trzech wieków (przed pojawieniem się -> monastycyzmu), który spośród ogółu wiernych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /852

  praca w formacie txt

Do góry