Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ASKJJDAS THEODOROS bp.

  zm. 558 w Konstantynopolu. Pochodził z Palestyny; jako opat klasztoru Nowej Laury k. Jerozolimy uczestniczył 536 w synodzie konstant., na którym bronił nauki Orygenesa;

  537 został metropolitą Cezarei Kapa-dockiej, ale rezydował przeważnie na dworze ces. w Konstantynopolu; był zwolennikiem polityki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASKLEPIOS, Aesculapius

  Gr. heros sławny z wiedzy lekarskiej, od V w. prz.Chr. czczony jako bóg-uzdrowiciel.

  Wg tradycji epickiej A. był synem Apollona i Koronis, córki tesalskiego (lub beockiego) króla Flegiasa, urodzonym w ogniu (z płonącej na stosie matki, zgładzonej z woli Apollona za zdradę), wychowanym przez centaura Chirona...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /4 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASMARA

  Diec. dla katolików obrządku etiopskiego i wi-kariat apost. dla katolików obrządku łac. w Etiopii.

  1. Diecezję A. erygowano 9 IV 1961 jako sufr. Addis Abeby; od 1930 był w A. ordynariat, od 1951 egzarchat apost.; diecezja zajmuje 120 000 km-1 i liczy 1,2 min mieszk., w tym ok. 43 000 katolików, 84 parafie, 91...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /1 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASMODEUSZ

  (gr. Asmodaios), W Tb zły duch, który spowodował śmierć 7 małżonków Sary, przyszłej żony —> Tobiasza (Tb 3, 7. 8. 17). Do niedawna przypuszczano, że A. jest odpowiednikiem irańskiego demona -> Aeszma Daeva, przeciwnika Sraoszy; obecnie przyjmuje się, że A. jest postacią 7. żyd. wierzen lud.;

  w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASMUSSEN HANS

  ur. 21 VIII 1898 we Flensburgu (Szlezwik), zm. 30 XII 1968 w Heidelbergu, Luterański pastor, teolog, działacz ekumeniczny.Studia teol. odbył na uniw. w Tybindze i Kilonii;

  po ordynacji 1923 praco'"?! w duszpasterstwie we Flensburgu, od 1925 w Albersdorf, od 1932 w Altonie; za obronę praw Kościoła i wolności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /5 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASIOKA

  (dokładniej : Asiokawardhana, z przydomkiem Pri-jadarsin, sanskr. mile, przyjaźnie spoglądający, o łaskawym wejrzeniu), Jeden z najwybitniejszych władców ind. (panował ok. 264-227 lub 272-232 prz. Chr.); świecąc przykładem, krzewił etykę buddyjską, m.in. przez słynne edykty wyryte na skałach i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /3 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASJUT

  Gr. Lykopolis,

  ° bpstwo z III-XI w. w Środk. Egipcie, sufr. Teb; wielu chrześcijan z A. poniosło śmierć męczeńską podczas prześladowań za ces. Dioklecjana (284-305); w A. istniała silna kolonia gr. (stąd nazwa Lykopolis), z której pochodził filozof Plotyn i znany w IV w. prorok, pustelnik Jan z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASHUKU, Ashuku - butsu

  (sanskr. Akszobhja-buddha Budda niezachwiany), Jeden z 5 mahajanistycznych buddów mądrości, strażnik wsch. części wszechświata, zdepersonalizowany substytut Buddy Siakjamuniego.

  Wg podań ubóstwiony mnich, który przysiągł nigdy nie przejawiać gniewu ani niechęci; każdy powinien naśladować jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASÍN PALACIOS MIGUEL ks.

  ur. 5 VII 1871 w Saragossie, zm. 12 VIII 1944 w San Sebastián, Hiszp. filolog i orientalista. Przez 40 lat był prof, arabistyki na uniw. w Madrycie, członkiem hiszp. i wielu zagr. akademii naukowych.

  Przedmiotem jego badań był wpływ filozofii, teologii i mistyki muzułm. Maurów hiszp. na myślicieli XIII i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASCETYKA

  (od gr. askesis ćwiczenie, asceza), Nauka o ascezie, dział teologii zajmujący się kształtowaniem duchowej postawy chrześcijanina, tradycyjnie wiązany z —> mistyką, współcześnie (zwł. po Soborze Wat. II) wchodzący w skład teologii - duchowości rel.; terminem a. po raz pierwszy posłużył się w Polsce...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siemirad Dodano /29.05.2012 Znaków /16 152

  praca w formacie txt

Do góry