Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ASYŻ, Assisi

  Bpstwo w Umbrii (Włochy), podległe bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Wg miejscowej tradycji chrześcijaństwo w A. głosili już w I w. uczniowie apost., a od 236 podaje ona imiona bpów, z których Rufin (236), Wiktoryn (240) i Sabinus (303) zginęli śmiercią męczeńską;

  od 540 mamy źródłowo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /2 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASYRIA

  Państwo w pn. Mezopotamii ze stolicą najpierw w Asur, potem w Niniwie, w XIV-XI w. i od poł. VIII w. prz. Chr. do końca VII w. jedna z głównych potęg staroż. Wschodu.

  Pierwsze wiadomości o A. znamy z III tysiąclecia prz. Chr., kiedy władcy miasta Asur byli uzależnieni od Sumerów, a nast. od królów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /4 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASYRYJCZYCY

  Plemię sem., które prawdopodobnie w pocz. II tysiąclecia prz. Chr. osiedliło się między Tygrysem a jego lewymi dopływami — Wielkim i Małym Zabem (-> Asyria).

  Na wytworzenie się kultury A. decydujący wpływ mieli -> Sumerowie, Akadowie (-> Akad) oraz przedasyr. mieszkańcy tej części Mezopotamii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /3 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASYSTA

  (łac. assistere służyć, towarzyszyć), Do Soboru Wat. II w liturgii rzym. zespół duchownych z wyższymi i niższymi święceniami towarzyszący celebransowi (bpowi lub kapłanowi) podczas mszy (pontyfikalnej lub uroczystej kapłana) lub innych obrzędów, spełniający funkcje wypływające z odpowiednich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /2 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASYSTENCJA BIERNA

  Obecność ord. miejsca lub delegowanego przezeń proboszcza albo innego kapłana, wymagana do ważności przy zawieraniu małżeństwa kat., w charakterze urzędowego świadka, z wykluczeniem czynnego udziału w akcie przyjmowania od stron zgody małżeńskiej, i w obrzędach liturgicznych.

  Dekret Soboru Tryd...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /2 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASURBANIPAL

  zm. 626 prz. Chr., Król Asyrii od 668, syn i następca —> Asarhaddona.

  W 651-648 prz. Chr. pokonał króla Babilonii Szamaszumukina, swego brata, zdobywając władzę nad jego królestwem; pokonał królestwo Elamu; na wsch. uzależnił od siebie irańskie plemiona Medów, prowadził walki z królestwem Urartu;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASYSTENT TRONU PAPIESKIEGO

  Tytuł honor, nadawany od XI w. bpom asystującym przy tronie papieża podczas ceremonii liturg. i uroczystości konsystorskich. Liczba a.t.p., początkowo niewielka, wzrosła z czasem znacznie i utworzyli oni specjalne kolegium.

  Obok wielu bpów a.t.p. byli wszyscy patriarchowie, którym tytuł ten przysługiwał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASUROWIE

  (sanskr. asura potężny pan), W hinduizmie określenie przysługujące istotom nadludzkim z racji posiadania magicznej mocy, tzw. —> maja, która miała się przejawiać w cudach wszechświata;

  była to moc etycznie obojętna, gdyż posiadali ją zarówno bogowie Waruna i Mitra, jak też ich nadludzcy wrogowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASYMILACJA

  (łac. assimilano upodobnienie), Przyswajanie czynników środowiska biol. przez organizm żywy (a. biologiczna); przyswajanie nowych treści i włączanie ich w posiadany system wiedzy (a. psychologiczna); przyswajanie środowiskowych wzorów zachowań i postaw wpływających na przemianę życia społ. jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /7 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASUMPCJONISTKI

  Żeńskie zgromadzenia zakonne, oparte na regule św. Augustyna, których założycielami lub współzałożycielami byli —> asumpcjoniści.

  1. Siostry Wniebowzięcia, Dames de l'Assomption, zał. 30 IV 1839 w Paryżu przez Marię Eugenię od Jezusa (Anne-Eugénie Milleret de Brou); współzałożycielem był ks. T...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /3 495

  praca w formacie txt

Do góry