Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ASZARI al

  ur. 873, zm. 935, Teolog i filozof arab., założyciel aszarytów (nowa ortodoksja, odłam —> mutazylitów). Uczeń mutazylickiego teologa al-Dżubbaja, działał w Basrze i Bagdadzie. Zwolennik mutazylitów, od 912 (wydanie pracy polem, przeciw mutazylitom) — ich przeciwnik.

  Założył ortodoksyjną szkołę o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /1 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATAMBUA

  Diecezja w pn.-zach., indonezyjskiej części wyspy Timor eryg. 3 I 1961, sufr. Ende. Ewangelizację Timoru rozpoczęli 1552 Portugalczycy, lecz po zajęciu wyspy przez Holendrów 1596 rozwój katolicyzmu uległ zahamowaniu; chrystianizację wyspy wznowiono w XIX w.; od 1841 A. należała do wikariatu apost. Batawia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASZERA

  (hebr. 'aszerah), Sem. bogini płodności, w literaturze ugaryckiej żona lub córka bóstwa El; niekiedy przedstawiano ją jako żonę Baala, myląc z -> Asztarte. Izraelici otaczali ją bałwochwalczą czcią, zarówno w Judei (1 Kri 15,13; 2 Kri 21, 3. 7), jak i w państwie Izrael (1 Kri 16, 33), zwł. w świątyni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATANAZJAŃSKI SYMBOL WIARY, Quicumque

  (od pierwszych słów tekstu łac), Zwięzły i systematycznie ułożony wykład artykułów wiary zawartych w -> Apostolskim składzie wiary, dotyczący w szczególności tajemnicy Trójcy Świętej i osoby Chrystusa.

  1. A.s.w. zawiera 40 krótkich zdań w języku łac. (DS 40-42; fragmenty cytuje Cezary z Arles w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /4 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASZI WANUHI, Arti Wanubi

  (w języku pahlawi Ardosz-wang, Asziszwang), W zaratusztrianizmie patronka dobrobytu zdobytego uczciwym sposobem, opiekunka 25 dnia miesiąca. Poświęcony jej rozdz. -> Awes ty nazywa ją córką —> Ahura Mazdy i Aramaiti oraz siostrą —y amszaspandów ;

  A. opiekuje się dobytkiem i rodzinami wyznawców, a także...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATANAZY Św.

  ur. ok. 832 w Neapolu, zm. 15 VII 872 w Veroli k. Monte Cassino. Był uczniem św. Jana IV, bpa Neapolu; 849 został bpem tegoż miasta; prowadził życie ascet.;

  dbał o wykształcenie kleru oraz ożywienie nabożeństw kośc; założył klasztor benedyktynów w pobliżu bazyliki św. Januarego; otaczał opieką...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /1 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASZTARTE

  (hebr. 'Asztoret), Sem. bogini miłości i płodności w Syrii i Palestynie, jako miejscowa odmiana znanej na całym Bliskim Wschodzie bogini — Wielkiej Matki.

  Stanowiła element żeński cyklu wegetatywnego (—> agrarne religie) i występowała jako małżonka —y Baala lub zach.sem. -> Adada; specjalnym miejscem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /1 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATANAZY ATONITA Św.

  ur. ok. 925-930 w Trebizondzie nad Morzem Czarnym, zm. ok. 1002 na Athos, Inicjator i organizator cenobitycznej formy monastycyzmu. Otrzymał gruntowne wykształcenie w Konstantynopolu; był nauczycielem.

  Wstąpił do jednego ze sławnych klasztorów w Kyminas (Bitynia), na którego czele stał były uczeń A. —...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /1 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AŚRAMA

  (sanskr. sram męczyć się, umartwiać), Jedno z 4 stadiów życia członków 3 kast wyższych; także miejsce umartwień, pustelnia.

  W najdawniejszych tekstach Wed nie ma jeszcze śladów doktryny a.; pojawia się ona dopiero w 2 najstarszych —y upaniszadach, choć jeszcze bez nazwy a. ; mówi się tam jedynie o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /3 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATANAZY BRZESKI św. Kościoła prawosł.

  ur. ok. 1592, zm. 5 IX 1648 w Brześciu Litewskim. Początkowo mnich wil. klasztoru Św. Ducha; od 1640 igumen klasztoru w Brześciu; czynny przeciwnik tendencji unijnych, latynizacji i polonizacji pol. Kościoła prawosł.;

  na sejmie 1643 wystąpił z obroną prawosławia; przeciwnicy ogłosili, że A. jest chory...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /575

  praca w formacie txt

Do góry