Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  „ATENEUM KAPŁAŃSKIE"

  Czasopismo teol., wydawane od 1909 we Włocławku (Seminarium Duch.) w celu popularyzowania wiedzy ogólnoteol. oraz informowania o działalności Kościoła.

  Czasopismo założył ks. I. Radziszewski; pierwszym red. był ks. A. Szymański, po nim 1918-28 ks. H. Kaczorowski, 1928-29 ks. F. Korszyński, 1929-32 ks...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /2 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATARAKSJA

  (gr. ataraksia obojętność, spokój, od a nie, brak i taraksis nieład, zamieszanie), Idea spokoju i szczęścia osiąganego przez wypracowanie pełnej harmonii władz duchowych (Platon), opanowanie uczuć i pożądań (Arystoteles) lub ich wykorzenienie (cynicy).

  Wyraz a. został użyty po raz pierwszy przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /1 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATENY, Athenai

  Stolica Attyki, od 1835 Grecji i siedziba abpstwa kat. i prawosławnego.

  I. MIASTO — Kolebką był Akropol (wyszogród, polis, gród) ; od XXX w. prz. Chr. A. były osadą rolniczą, od XIV w. warowną siedzibą król. z kultem bogini pałacowej i związanego z nią demona wegetacji, węża Erechteusza, od VIII w. po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /12 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATARGATIS

  (pochodzenie i znaczenie słowa nie znane), Syr. bogini płodności, ziemi i życia oraz matka przyrody (—> agrarne religie), ludzi i bogów; jej atrybuty: snop zboża lub ryba; małżonkiem A. był Adonis.

  Miała duże znaczenie, zwł. na Bliskim Wschodzie i Mezopotamii, dopiero po VI w. prz. Chr., kiedy kultura...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /1 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATEOGRAFIA

  (a przeczenie, theos bóg, grafein pisać), Nazwa utworzona przez A. Nowickiego na określenie działu piśmiennictwa, którego przedmiotem jest badanie odbicia ate-izmu w świadomości ludzkiej i sposobu recepcji dzieł ateistycznych oraz echa działalności ateistów;

  stąd ateografem nazywa Nowicki każdego autora...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATEIZM

  (gr. a przeczenie, theos Bóg), Doktryna lub egzystencjalna postawa człowieka wyrażająca negację Boga; w aspekcie filoz. — zaprzeczenie istnienia Boga; w aspekcie teol. — osobowe zerwanie z Bogiem i cofnięcie aktu zaufania wobec niego; w aspekcie religioznawczym — absencja kultu rel.; w aspekcie psychol. —...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /46 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AŚWAGHOSZA

  Żył prawdopodobnie na przełomie I i II w., ind. poeta klasycznego okresu literatury sanskr., dramaturg, pochodzący z Adżodhji(?) w pn. Indiach. Początkowo wyznawał braminizm, później buddyzm; tworzył na dworze króla Kaniszki.

  Jest autorem 2 poematów epickich, napisanych w konwencji kunsztownej poezji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /1 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASZ SzoLEM, Asch Skolem lub Szalom

  ur. 1 XI 1880 w Kutnie, zm. 10 VII 1957 w Londynie, Żyd. powieściopisarz, dramaturg. Wychowany w ortodoksyjnym, małomiasteczkowym środowisku żyd., 1889 przeniósł się do Warszawy, gdzie rozpoczął karierę lit.;

  1914 osiedlił się w Stanach Zjedn.; ostatnie lata życia spędził w Izraelu. A. uchodzi za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /2 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATANAZY z PAROS, Parius

  ur. ok. 1725 na wyspie Paros (Grecja), zm. 24 VI 1813 na Chios, Gr. teolog prawosł., polemista. Był mnichem; studiował początkowo w Smyrnie, a nast. na - Athos, gdzie słuchał wykładów z zakresu teologii E. Bulgarisa, po którym przejął kierownictwo Akademii;

  1776 za odchylenia od nauki Kościoła prawosł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /1 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATAKPAMÉ

  Diecezja w Togo eryg. 29 IX 1964 jako sufr. Lomé; utworzona z części archidiec. Lomé; zajmuje 18 000 km2 i liczy 298 385 mieszk., w tym 65 037 katolików, 61 parafii, 205 stacji mis., 18 księży diec. i 12 zak., 4 domy zak. żeńskie, 22 siostry (AnPont 1970).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /283

  praca w formacie txt

Do góry