Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ATIENZA JUAN de SJ

  ur. 1542 w Tordehumos w prow. Valladolid (Hiszpania), zm. 1 XI 1592 w Limie.

  Po studiach prawniczych na uniw. w Salamance wstąpił 1564 do zak.; 1581 został rektorem kolegium w Limie, 1585 prowincjałem; prowadził działalność mis. w Ekwadorze i Paragwaju ;

  założył drukarnię, co umożliwiło...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATHARWAWEDA

  (sanskr. wiedza zaklęć), IV księga -> Wedy, jedna z 4 —> sanhit, zawierająca głównie, przeznaczone dla kapelana domowego (purohita), zaklęcia i formuły magiczne, za pomocą których mógł on oddalać niebezpieczeństwa grożące jego panu; dawniejsza nazwa, Atharwangirasah, oznaczała pierwotnie 2 kategorie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /2 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATHOS

  Ośrodek monastycyzmu bizant. na wsch. przylądku Płw. Chalcydyckiego w pn. Grecji.

  I. DZIEJE — Na A. istniało w starożytności kilka miast, a wg legendy na górze A., u pd. skraju przylądka, sanktuarium Zeusa. Pierwsze dokumenty o chrzęść, eremach pochodzą z IX w., gdy w czasie prześladowań (—...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /12 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATHRIBIS

  (Kom Atrib lub Tell Atrib w Zjedn. Republice Arab.),

  ° Bpstwo — pierwsza wzmianka o bpie z IV w.; bpi koptyjscy znani z V, VIIIIX i XI w.; obecnie bpstwo tytuł.; bpem tytularnym A. jest Henryk Grzondziel, bp pomocniczy w Opolu.

  ° Miejsce pierwszego w Egipcie kościoła pod wezw. Świętej Dziewicy oraz co...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATH AR W AN

  (pers. strażnik ognia), W zaratusztrianizmie czynny kapłan pochodzący z zamkniętej kasty magów (do dziś ściśle endogamicznej), która, wg tradycji, wywodzi się od Manuczehra.

  Syn maga staje się a. poprzez ceremonię nabar, uprawniającą go do mniej uroczystych funkcji kapł., przede wszystkim odprawianych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATENA, Pallas, Dziewczyna

  Gr. bogini wzgórz zamkowych, opiekunka królów i bohaterów, a z czasem również państw (zwł. Aten, którym dała nazwę), źródło mądrości praktycznej i sprawności rzemieślniczych, jedno z 12 głównych bóstw olimpijskich (—y Olimp).

  1. Wierzenia i kult — Egejską poprzedniczką A. była, z jednej strony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /7 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATENAGORAS I, Aristokles Spirou

  ur. 25 III 1886 w Wasilikon (prow. Janina, pn.-zach. Grecja), zm. 7 VII 1972 w Stambule, Abp Konstantynopola i prawosł. patriarcha ekumeniczny.

  Po studiach 1903-10 w prawosł. Akademii Teol. w Chalkis został mnichem; 1910 wyświęcony na diakona, pełnił różne funkcje w diec. Pelagonija (Jugosławia)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /5 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATANAZY WIELKI Św. bp.

  ur. ok. 295 w Aleksandrii, zm. 2 V 373 tamże, Ojciec i doktor Kościoła, teolog i pisarz.

  I. ŻYCIE — Pochodził z rodziny chrzęść.; przez pewien czas żył w odosobnieniu na Pustyni Egip., gdzie nawiązał kontakt ze św. -> Antonim Pustelnikiem, którego nazywał swoim mistrzem; 319 przyjął święcenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /11 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATENAGORAS z ATEN

  Żył w II w., apologeta i teolog. Pochodził z rodziny pogańskiej; pod wpływem lektury Pisma iw. został chrześcijaninem.

  Zachowały się w całości 2 dzieła A. : Presbeia perì christianon (PG 6, 889-972) — apologia skierowana 177 do ces. Marka Aureliusza i ces. Kommodusa, w której zwalczał stawiane przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /1 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATAR

  (nowopers. atesz ogień), W -> zaratusztrianizmie jeden z głównych —> jazatów, syn Ahura Mazdy, patron 9 dnia oraz 9 miesiąca, odpowiednik ind. -> Agni. A. jako zwycięzca demonów walczy z—> Ażi Dahaką; jest dawcą powodzenia, długiego życia, godności i potomstwa. Wcieleniami A. są m.in. Apam Napat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /1 136

  praca w formacie txt

Do góry