Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ATTALEA in PAMPHYLIA (Antalya w Turcji)

  Bpstwo w metropolii Perge (Murtana) w rzym. prowincji Pamfilia II; bpi znani z V-VI, IX i XII w.; od 1084 metropolia gr.; od XVIII w. bpstwo tytuł, obrządku łacińskiego.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATMAN

  (sanskr. dusza, duch, dech), W —> Rygwedzie a., jako pierwiastek życia, jest czymś przemijającym i dopiero w jednej z najstarszych —> upaniszad występuje jako podmiot widzenia, słyszenia i myślenia, jako „kierownik wewnętrzny" w człowieku i zwierzęciu, a nawet w zjawiskach świata otaczającego, jako coś...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /3 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATTARDI PASQUALE

  Sługa Boży, ur. 2 X 1837 w Neapolu, zm. 25 III 1893 tamże. Kształcił się w neapolitańskim kolegium jez.;

  1866 przyjął święcenia kapł.; poświęcił się wychowaniu i nauczaniu młodzieży, przeznaczając własny dom na szkołę; był gorliwym spowiednikiem i kaznodzieją; odznaczał się miłosierdziem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATOM

  (gr. átomos niepodzielny), W filozofii — najdrobniejsza, z natury swej niezmienna, nie dająca się dalej dzielić część materii (—> atomizm); w chemii — najmniejsza ilość (porcja) pierwiastka chemicznego, złożona, zdolna do samodzielnego istnienia, lub tworząca drobiny; w fizyce — zrównoważony układ...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /3 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATTIRET JEAN DENIS SJ

  ur. 31 VII 1702 w Dole (Francja), zm. 8 XII 1768 w Pekinie;

  Malarz i misjonarz w Chinach. Sławę malarza zyskał w Lyonie; 1735 wstąpił do zak. w Awinionie jako brat koadiutor; 1737 wyjechał na misję do Chin, dokąd sprowadzili go misjonarze, by swoją twórczością zjednywał poparcie ces. i magnatów Chin...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATOMIZM

  (gr. átomos niepodzielny), Pogląd, wg którego rzeczywistość (materialna i psych.) zbudowana jest z elementów prostych (—> atom); zasada w wyjaśnianiu zjawisk polegająca na rozkładaniu ich na elementy pierwotne.

  I. ATOMIZM FILOZOFICZNY — teoria budowy materii (martwej i żywej) z cząstek niepodzielnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /7 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATLANTA

  Archidiec. w stanie Georgia (Stany Zjedn.) eryg. 10 II 1962 z sufr. Charleston, Raleigh, Savannah; diecezja od 1956. A. zajmuje 57556 km2 i liczy 2 524 400 mieszk., w tym 52 208 katolików, 33 parafie, 55 ośrodków duszpast., 59 księży diec. i 52 zak., 1 dom zak. męski, 73 zakonników, 1 dom zak. żeński, 171...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATTIS

  Frygijski bóg wiosny i roślinności, ukochany -> Kybele. Za zdradę Kybele zesłała na A. — w dniu jego ślubu z piękną nimfą, córką króla Pessinusu — szał, pod wpływem którego dokonał samokastracji i zmarł; Zeus na prośbę Kybele uchronił jednak ciało A. i zezwolił mu powracać co pół roku na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATON

  (egip. tarcza słoneczna), Egip. bóstwo solarne. Faraon Amenons IV (ok. 1364-46 prz. Chr.), dokonując monoteistycznej reformy panteonu bogów egip., w miejsce dotychczasowego najwyższego boga —» Amona za jedyne i najwyższe bóstwo państw, uznał tarczę słoneczną — A., zmieniając na jego cześć swoje imię na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATLANTYDA

  Gr. Atlantis, legendarna wyspa opisana przez Platona w dialogach Timaios i Kritias na podstawie informacji uzyskanej od Solona, a opartej rzekomo na przekazach kapłanów egipskich.

  A. miała znajdować się na Oceanie Atlantyckim na zach. od Gibraltaru, a zamieszkiwał ją lud wywodzący się od Posejdona i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /2 002

  praca w formacie txt

Do góry