Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AUER LUDWIG

  ur. 11 IV 1839 w Laaber (Pfalz), zm. 28 XII 1914 w Donauwörth (Bawaria), Niem. nauczyciel kat. i pisarz ludowy. Kształcił się 1855-57 w Eichstätt, do 1869 pracował w szkolnictwie państw., po czym założył w Donauwörth zakład wychowawczy dla chłopców, oparty na zasadach kat., którego od 1875 był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /1 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUDZIEWICZ ANTONI FRANCISZEK bp.

  ur. 1836 w Sołokach (Litwa), zm. 9 VI 1895 w Wilnie. W 1859 przyjął święcenia kapł. w Wilnie; od 1870 wykładał teologię pastoralną w Akademii Duch. w Petersburgu, a 1872-84 jako prof, zwyczajny — dogmatykę;

  1883 pełnił zastępczo obowiązki rektora Akademii; 1890 został bpem wil.; dbał o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUDIOWIZUALNE ŚRODKI ODDZIAŁYWANIA i PRZEKAZU

  Posługujące się w zasadzie dźwiękiem, obrazem i słowem mówionym środki masowego oddziaływania i przekazu (—> publikatory); ich różnoraka rola jest cechą charakterystyczną współcz. kultury masowej. Należą tu: -> film, -> telewizja, udźwiękowione obrazy nieruchome.

   

  E. Fleming, Środki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUDIT TYRANNUS ANXTUS

  Hymn w laudesach święta Świętych —> Młodzianków w LH 1971, złożony ze zwrotek wybranych z Cathemerinon —> Prudencjusza (zm. ok. 405), w BR 1568 rozdzielony na matutinum i laudesy.

  Jego wartość poetycką podnosił A. Mickiewicz w Wykładach lozańskich. Hymn obrazuje panikę Heroda, który przeczuwając swe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUDYTOR

  (łac. auditor słuchający), Urzędnik Kurii rzym. lub biskupiej zajmujący się przeważnie sprawami sądowymi.

  1. A. papieski, (a. papae), jeden z 4 prałatów pałacu apost.; dawniej rozstrzygał sprawy sporne w imieniu papieża., informował go o kandydatach na bpów i był jego osobistym doradcą w sprawach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /4 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUCTOR PERENNIS GLORIAE

  Hymn w dziennym oficjum czytań na soboty (I i III serii) tygodni zwykłych w LH 1971, pochodzący z XVIII w. (PL 86, 937), rozszerzony do 6 zwrotek.

  Treścią jest symbolika soboty : po doczesności zamkniętej w cyklu 7 dni, nastanie „dzień ósmy", gdy Zbawiciel da ufającym mu miejsce „po swej prawicy", aby...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUCTOR SALUTIS UNICE

  Hymn nieszporny na Wielką Sobotę w LH 1971, utwór z X w., w niektórych dawnych brewiarzach na jutrznię wielkiego postu lub okresu męki Pańskiej.

  Autor przedstawia Chrystusa jako zwycięskiego Króla i Zbawiciela, który pokonał śmierć i udziela swego życia; chociaż został złożony do grobu, wyprowadził...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATTYK, Attikos

  ur. w Sebaście (Armenia), zm. 10 X 425 w Konstantynopolu, Patriarcha.

  Wykształcenie filoz. zdobył w klasztorze w Sebaście; pod wpływem bpa Eustachego zbliżył się do —> macedonianizmu, z którym jednak zerwał po osiedleniu się w Konstantynopolu ; lekturą uzupełnił wykształcenie, a dzięki zdolnościom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /2 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUDI BENIGNE CONDITOR

  Hymn nieszporny na niedziele wielkiego postu, przypisywany pap. Grzegorzowi Wielkiemu (PL 78, 849-850).

  Autor wyraża ufność, że Bóg Stwórca, znając słabość ludzkiego serca, okaże przebaczenie powracającym do niego wśród łez żalu i 40-dniowego postu, gdy wyznają swe grzechy i poproszą o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUBIGNÉ THÉODORE AGRIPPA d'

  ur. 8 II 1552 w Saint Maury (Francja), zm. 29 IV 1630 w Genewie, Franc, poeta i historyk.

  Pochodził ze szlachty hugenockiej, wychowany w fanatycznej nienawiści do katolicyzmu; uczestniczył w toczących się wówczas we Francji wojnach rel., będąc osobistym współpracownikiem przywódcy partii protest. Henryka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /2 120

  praca w formacie txt

Do góry