Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AUGUROWIE

  Kolegium kapł. w Rzymie, pochodzenia etruskiego, powołane rzekomo przez Romulusa lub Numę dla odprawiania uroczystych modłów za pomyślność państwa, odmawiania modlitw o dobre zbiory, poświęcania świątyń, wprowadzania w urząd, przede wszystkim jednak dla interpretowania wróżb na podstawie obserwacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUST II z dynastii Wettinów

  ur. 12 V 1670 w Dreźnie, zm. 1 II 1733 w Warszawie, Syn elektora saskiego Jana Jerzego i Anny Zofii księżniczki duń.; od 1694 elektor saski (jako Fryderyk August I zw. Mocnym), 1697-1706 i od 1709 król polski.

  Dążąc do zdobycia korony pol., zastrzeżonej prawnie dla katolika, złożył 2 VI 1697 w Baden k...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /3 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUST III z dynastii Wettinów

  ur. 17 X 1696 w Dreźnie, zm. 5 X 1763 w Hubertusburgu, Syn A. II i Krystyny Eber-hardyny Hohenzollern, córki margrabiego Bayreuth; od 1733 elektor saski (jako Fryderyk A. II) i król polski. W 1712 A. złożył potajemnie wyznanie wiary w Bolonii przed jezuitą Giovannino B. Salerno, a 1717 w Wiedniu publicznie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /3 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUST OKTAWIAN, Caius Julius Caesar Octavianus Augustus

  ur. 23 IX 63 prz. Chr. w Rzymie, zm. 23 VIII 14 po Chr. w Noli, Pierwszy ces. rzymski.

  I. ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ — A. usynowiony testamentem Cezara i mianowany jego spadkobiercą, otrzymał 7 I 43 prz. Chr. od senatu imperium, tj. dowództwo nad wojskiem, 19 VIII tegoż roku został konsulem, a w listopadzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /12 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTI FRIEDRICH ALBRECHT, Josua ben Abraham Herschel

  ur. 30 VI 1691 we Frankfurcie nad Odrą, zm. 13 V 1782 w Eschenberge, Pastor ewang. i egzegeta. Pochodził z rodziny żyd.; studiował w Brześciu Litew. i Stambule;

  w czasie podróży do Palestyny dostał się do niewoli tur.; po wykupieniu z niej kontynuował studia w Pińczowie, Krakowie i Pradze; nast. udał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGSBURSKIE WYZNANIE WIARY, Confessio Augustana (CA)

  Zbiór podstaw doktrynalnych reformacji sformułowanych w języku łac. przez Ph. —>- Melanchtona (na zasadzie torgawskiego wyznania wiary i zestawionych przez M. —> Lutra artykułów szwabawskich), autoryzowany przez Lutra, odczytany w 1530 na sejmie w Augsburgu, doręczony ces. Karolowi V; egzemplarz oryginalny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /13 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGER, Augerius EDMOND SJ

  ur. 1530 w Alleman (Francja), zm. 31 I 1591 w Como (Włochy). Studiował w Collegium Romanum, gdzie nast. wykładał poetykę i retorykę; 1559 został posłany do pd. Francji dla zwalczania kalwinizmu;

  głosił kazania, zakładał kolegia, wreszcie został przełożonym nowej prowincji zak. Guyenne; od 1575 był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGSBURG

  Łac. Augusta Vindelicorum, Bpstwo powstałe prawdopodobnie w IV w. w środk. Bawarii; początkowo sufr. Mediolanu, od 539 Akwilei, od VIII w. Moguncji, od 1817 Monachium-Freising.

  Najwcześniejsze historycznie pewne wiadomości o bpach A. pochodzą z VIII w.; bardziej znani bpi: św. —> Ulryk, św. Sintpert (ok...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /2 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGSBURSKI POKÓJ RELIGIJNY

  Ugoda zawarta 25 IX 1555 na sejmie Rzeszy Niem. w Augsburgu między katolikami i luteranami, przyznająca zwolennikom —> Augsburskiego wyznania wiary — z wykluczeniem wszystkich innych wyznań — równouprawnienie z katolikami w Niemczech i dająca niem. władcom terytorialnym prawo określania religii panującej na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /4 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGSBURSKIE INTERIM

  (łac. interim tymczasem), Zasady kompromisu narzuconego protestantom 15 V 1548 przez ces. Karola V na sejmie w Augsburgu (ujęte w 26 artykułów); miały zapewnić jedność społeczeństwa niem. i obowiązywać do czasu zwołania soboru powszechnego.

  Po zwycięstwie nad związkiem —> szmalkaldzkim 1537 cesarz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /2 197

  praca w formacie txt

Do góry