Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AUGUSTYN, Aurelius Augustinus Św. bp. - MYŚL ETYCZNA

  1. W podstawowych założeniach swej doktryny mor. nawiązywał A. do wrodzonej człowiekowi dążności do szczęścia.

  Wobec poglądów filozofów staroż. głoszących, że szczęście mieści się bądź tylko w duszy, bądź tylko w ciele, bądź w duszy i ciele, A. upatrywał szczęście w osiągnięciu pełni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /11 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTYN, Aurelius Augustinus Św. bp. - MYŚL APOLOGETYCZNA

  Do charakterystycznych rysów tej myśli należy ujęcie osoby Jezusa w sensie jak najbardziej pełnym (totus Christus in plenitudine Ecclesiae, Sermo 341, 1). Jezus hist, i Jezus uobecniony w Kościele to ta sama osoba, której obiektywną i transcendentną wartość uzasadniają zarówno tradycyjne argumenty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /7 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTYN, Aurelius Augustinus Św. bp.

  ur. 13 XI 354 w Tagaście w Numidii (dzisiaj Suk Ahras w Algierii), zm. 28 VIII 430 w Hippo Regius (k. Annaby w Algierii), Filozof i teolog, ojciec i doktor Kościoła (zw. doctor gratiae), czołowy przedstawiciel -> patrystyki, główny autorytet filozofii i teologii chrzęść do XIII w. (—>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTOWSKA DIECEZJA

  Powstała 1818 w związku z reorganizacją terytorialną Kościoła w nowo utworzonym Królestwie Pol.; istniała do 1925.

  1. Początki i dzieje — Pap. Pius VII bullą Ex imposita nobis (30 IV 1818) zniósł diec. —> wigierską, tworząc w jej miejsce d.a., czyli sejneńską. Decyzję papieża wprowadził w życie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /5 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTÓW

  Dekanat w diec. łomżyńskiej (od 1925) oraz parafia eryg. 1549 (w diec. wil.). W 1557 król Zygmunt August nadał A. prawa miejskie i uposażył cerkiew (później unicką);

  na przedmieściu wzniesiono drewnianą kaplicę (spalona 1944, murowana z 1954) z cudowną figurą Chrystusa klęczącego, na cmentarzu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTIAŃSKA SZKOŁA

  Filoz.-teol. kierunek rozwijany przez —> augustianów-eremitów, nawiązujący do myśli św. Augustyna (-> augustynizm II).

  I. HISTORIA — Inicjatorem tzw. szkoły starszej był ok. 1287 prof. uniw. paryskiego -> Idzi Rzymski, który w traktacie De erroribus philosophorum przestrzegał przed błędnymi opiniami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /6 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

  Zakon zał. 1256 we Włoszech przez pap. Aleksandra IV w wyniku złączenia kilku kongr. pustelniczych, oparty na regule św. Augustyna; ma na celu pracę duszpast. i mis., podejmuje także działalność nauk.; od 1303 zak. żebrzący.

  I. GENEZA i DZIEJE — Geneza a. wiąże się z ruchem eremic-kim ( -> eremici)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /36 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTIANKI

  Żeńskie zak. i zgrom, oparte na regule św. Augustyna, prowadzące życie kontemplacyjne bądź czynne z klauzurą dostosowaną do celu szczegółowego danego zgrom, lub zak.; w sensie ścisłym nazwa ta przysługuje a. agregowanym do zak. augustianów-eremitów lub przez nich zakładanym oraz a. szpitalnym, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /12 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTI JOHANN CHRISTIAN WILHELM

  ur. 27 X 1772 w Eschenberge, zm. 28 IV 1841 w Koblencji, Niem. teolog ewang. i archeolog. Studiował na uniw. w Jenie, gdzie 1800 został prof, języków wsch.; 1812 podjął wykłady z teologii we Wrocławiu, 1819 na uniw. w Bonn, którego dwukrotnie był rektorem; 1835 został radcą konsyst. w Koblencji; wraz z W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTIANIE

  Zakony męskie oparte na regule św. Augustyna (-> Augustyna reguła); należą do nich —> augustia-nie-eremici, —> kanonicy regularni św. Augustyna, — asumpcjo-niści; w szerszym znaczeniu także -> dominikanie, —> serwici, —> bonifratrzy, ~» templariusze i in.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /30.05.2012 Znaków /317

  praca w formacie txt

Do góry