Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AUGUSTYN, Aurelius Augustinus Św. bp. - MYŚL ASCETYCZNO - MISTYCZNA

  Jest u A. związana ściśle z całością jego doktryny teol.-mor. (—> Augustyn IV, VT), skoncentrowanej wokół idei zjednoczenia człowieka z Bogiem; przewija się ona przez całość twórczości A., specjalnie jednak występuje w Wyznaniach, O Trójcy Świętej, Enarra-tiones in psalmos, De civitate Dei...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /9 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTYN, Aurelius Augustinus Św. bp. - W IKONOGRAFII

  1. Przedstawienia figuralne -Najstarszy znany portret A. zachował się na fresku ściennym z czasów Grzegorza Wielkiego (VI w.) w dawnej Bibliotece Laterańskiej.

  Na dyptyku Boecjusza z ok. 650, znajdującym się w Muzeum Miejskim w Brescii, A. przedstawiony jest ze św. Hieronimem i Grzegorzem Wielkim. Na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /6 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTYN z CANTERBURY Św.

  zm. 26 V 605 lub 606 w Canterbury, Apostoł Anglii. Był opatem w benedyktyńskim klasztorze św. Andrzeja na Monte Celio w Rzymie; 596 pap. Grzegorz Wielki wysłał A. wraz z 40 zakonnikami do Brytanii celem przeprowadzenia chrystianizacji Anglosasów;

  po przybyciu do Prowansji A. zniechęcony pogłoskami o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /2 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTYN, Aurelius Augustinus Św. bp. - MYŚL TEOLOGICZNA

  A. zaliczany jest do najwybitniejszych teologów jako twórca syntezy, nowej metody oraz języka teol. ; przyczynił się w dużej mierze do sformułowania dogmatów o grzechu pierworodnym i łasce.

  1. Trójca Święta — Podstawę dociekań A. stanowiła nauka Soborów Nic. (325) i Konstant. (381); skoro Bóg objawił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /20 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTYN, Aurelius Augustinus Św. bp. - MYŚL HISTORIOLOGICZNA

  A. był nie tyle historykiem, ile raczej filozofem historii, a właśc. twórcą wielkiego systemu -> teologii historii (w wielu pismach, głównie w De civitate Dei).

  A. nawiązał głównie do ówczesnych polemik między pogaństwem a chrześcijaństwem na temat wizji dziejów i świata. Ujmując łącznie historię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /8 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTYN, Aurelius Augustinus Św. bp. - ŻYCIE

  A. był synem obywatela rzym. Patriciusa, poganina, i chrześcijanki -> Moniki (ogłoszonej później świętą).

  Zgodnie z przyjętym wówczas w Kościele zwyczajem nie udzielono mu chrztu w wieku dziecięcym, choć zaliczono do katechumenów; do szkoły elementarnej uczęszczał w rodzinnej miejscowości, po czym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /4 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTYN, Aurelius Augustinus Św. bp. - MYŚL SPOŁECZNA

  Filozofia społ. A. zawiera się niemal całkowicie w De civitate; Dei problematyka społ. rzadziej występuje w innych dziełach A. w postaci luźnych ocen mor. dotyczących pracy i własności i nie stanowi zwartego systemu etyki społecznej. De civitate Dei nie jest dziełem poświęconym wyłącznie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /5 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTYN, Aurelius Augustinus Św. bp. - DZIEŁA

  A. był jednym z najbardziej oryginalnych i twórczych pisarzy chrzęść, starożytności; poruszał wszystkie zagadnienia filoz. i teol. istotne dla ówczesnego Kościoła; jego działalność praktyczna koncentrowała się przede wszystkim na walce z herezjami; z uwagi na wielką liczbę dzieł A. (H.I. Marrou...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /30 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTYN, Aurelius Augustinus Św. bp. - MYŚL i DZIAŁALNOŚĆ DUSZPASTERSKA

  Teorię i praktykę pasterzowania opierał A. na tezie, że Bóg jest miłością (por. 1 J 4,16) objawioną w Chrystusie i w Duchu Świętym, udzielającą się człowiekowi w Kościele na mocy wiary przez słowo Boże, sakramenty i modlitwę, oraz jej implikacjach. Miłość ta, wg A., stanowi zasadę życia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /6 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTYN, Aurelius Augustinus Św. bp. - MYŚL FILOZOFICZNA

  A. koncentruje się na zagadnieniu człowieka (duszy) i Boga: „Boga i duszę pragnę poznać. Czy nic więcej? Nic, zupełnie nic" (Solilokwia 1, 2).

  Poznanie człowieka jest podstawą i modelem w analog, poznaniu Boga i wszystkiego, co z Bogiem przez pochodność jest związane. Wprawdzie A. nie skonstruował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /18 569

  praca w formacie txt

Do góry