Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AUTONOMIA

  (gr. autos sam, nomos prawo), Właściwość samostanowienia o sobie lub kierowania się własnymi prawami; ogólnie — niezawisłość (niezależność) jakiejś dziedziny rzeczywistości lub działania od innej, w szczególności — niezależność porządku praktycznego (wartości, obowiązków) od porządku teor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /8 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTLAN, Rivoriensis

  Diec. w Meksyku eryg. 28 I 1961 jako sufr. Guadalajary; zajmuje 13 494 km2 i liczy 220 176 mieszk., w tym 219 031 katolików, 17 parafii, 900 ośrodków duszpast., 52 księży diec, 15 domów zak. żeńskich, 174 siostry (AnPont 1970).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTORYTET

  (łac. auctoritas wpływ, znaczenie, powaga, władza), Zjawisko lub interdyscyplinarna kategoria (termin teor.) z zakresu nauk o człowieku (jego działaniu i wytworach), głównie o charakterze psychosocjol. i pragmatycznym, prakseologicz-nym, polityczno-prawnym, etyczno-pedagogicznym, religijnym.

  A. sprowadza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /36 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOBIOGRAFIA DUCHOWA

  (gr. autos sam, bios życie, grafein pisać), Introspektywny utwór piśmienniczy, na treść którego składają się przeżycia duchowe autora; relacja pisemna z doznanych przeżyć mistycznych.A.d. pojawiły się w okresie patryst.; krótkie a.d. przekazali Klemens Aleks., Tertulian i Grzegorz Cudotwórca; Cyprian...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /6 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOS SACRAMENTALES

  Eucharyst. misteria wystawiane w Hiszpanii od XVI w. dla uświetnienia uroczystości -> Bożego Ciała. Uroczyste procesje Bożego Ciała urozmaicano w Hiszpanii już w XV w. śpiewem i tańcami oraz oprowadzaniem potwora morskiego (Taraska).

  W XVI w. wzbogacały je okolicznościowe przedstawienia dramatyczne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /3 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTO da FÉ (hiszp.)

  Akt wiary, pubi, wyznanie lub zaparcie się wiary przez chrześcijanina, któremu udowodniono herezję; stanowi ostatni akt procesu inkwizycyjnego, szczególnie uroczyście odbywanego w XV w. w Hiszpanii; często niesłusznie identyfikowano a.d.f. ze spaleniem na stosie (-> inkwizycja).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTARKIA

  (gr. autarkeid), Samowystarczalność, niezależność, wolność wewnętrzna.

  I. W ETYCE — niezależność od świata zewnętrznego. Sokrates, cynicy i stoicy uczyli, że mądrość i cnota daje niezależność od świata; treść rel. nadał a. Plotyn, wyjaśniając, że a. mędrca wynika z jego uczestniczenia w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /7 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTENTYCZNOŚĆ

  (gr. authentes sprawca, morderca, władca, działający własnoręcznie), Prawdziwość, oryginalność; w odniesieniu do osób — szczerość w postępowaniu jako przeciwieństwo zakłamania; w odniesieniu do rzeczy — fakt pochodzenia dokumentu, dzieła bądź utworu rzeczywiście od autora, któremu jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /3 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AURORA SURGIT LUCIDA

  Nowy hymn w laudesach na dzień św. Marii Magdaleny w LH 1971. Zawiera opis przybycia Marii do grobu o świcie dnia zwycięstwa Chrystusa, które zwiastował anioł jako zniszczenie bram śmierci;

  w nagrodę za wytrwałą wierność i towarzyszenie Matce Bolesnej pod krzyżem, Maria pierwsza oglądała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AURORA VELUT FULGIDA

  Hymn w oficjum czytań na uroczystość -> Wniebowzięcia NMP od LH 1971 autorstwa św. Piotra Damiani (zm. 1072).

  Utwór wysławia Maryję wstępującą do nieba (porównując jej blask kolejno do jutrzenki, słońca i księżyca) jako królowę wstępującą na tron, niewiastę wyniesioną nad aniołów i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /680

  praca w formacie txt

Do góry