Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AVANZINI PIETRO ks.

  ur. 1832 w Rzymie, zm. 7 IV 1874 tamże, Wł. kanonista, redaktor. W 1865 rozpoczął wydawanie mies. - „Acta Sanctae Sedis", na którego łamach publikował komentarz do konst. Apostolicae Sedis, wyd. następnie pt. De constitutione Apostolicae Sedis I-II (R 1872);

  1871 założył Seminarium dla Misji Zagr. (od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUXERRE

  Bpstwo hist, w środk. Francji, sufr. Sens. Chrześcijaństwo w A. znane było już w in w., a 303 (304) poniósł śmierć męczeńską św. Peregryn, pierwszy znany bp A.; 20 bpów A. jest czczonych jako święci, m.in. German, — Aunariusz; 578 Aunariusz zwołał w A. synod w sprawie dyscypliny kościelnej. Pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /1 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AVA, Frau Ava

  Najstarsza znana z imienia poetka pisząca w języku niemieckim. Prawdopodobnie jest nią „reclusa Ava", której śmierć 1127 notują m.in. kroniki klasztoru w Melk;

  A. jest wymieniana jako autorka obszernego, wierszowanego i rymowanego poematu o życiu Chrystusa Das Leben Jesu (pierwodruk: J. Diemer, Deutsche...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /1 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUXCOUTEAUX LAMBERT (aux Couteaux) CM

  ur. 1606 w Fossemanant (Francja), zm. 31 I 1653 w Sokółce k. Białegostoku, Pierwszy superior misjonarzy w Polsce. Do zgrom, wstąpił 1629; święcenia kapł. przyjął 1631; był bliskim współpracownikiem Wincentego à Paulo; pełnił obowiązki superiora: 1635-38 w Toul, 1638-41 w Richelieu;

  1641 Wincenty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /1 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTUN

  Bpstwo w środk. Francji (Burgundia), sufr. Lyonu. Już w II w. w A. była znaczna liczba chrześcijan; 179 zginął pierwszy męczennik A., św. Symfronian; tradycja miejscowa podaje, że pierwszym bpem A. był św. Amator (ok. 200), wg Baroniusza zaś (Gallia Christiana editio nova, R 1728, IV 327) był nim ok...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /1 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOKEFALIA

  (gr. autoš sam, kefale głowa), W powsz. Kościele prawosł. samodzielność Kościoła krajowego jako odrębnej jednostki związanej jednością wiary, apost. sukcesywno-ścią hierarchii oraz jednością duchową i wspólnotą działania z pozostałymi Kościołami; a. jest jedną z zasadniczych form Kościoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /4 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTYZM

  (gr. autos sam, jaźń), Częściowa lub całkowita utrata kontaktu z otoczeniem, zamknięcie się w sobie, niechęć do nawiązywania kontaktu z ludźmi, interesowanie się wyłącznie własnymi przeżyciami, często chorobliwie wypaczonymi, słaba reakcja (lub jej brak) na bodźce zewn. i niedostosowanie się do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOKREACJA

  (gr. autos sam, łac creatio stworzenie), W wychowaniu wewn. samostwarzanie się człowieka na drodze rozwoju pełni człowieczeństwa. J.M. Hoene-Wroński np. twierdził, że człowiek jedynie przez własne stwarzanie się może stać się nieśmiertelnym i spełnić swoje zadanie życiowe; a. uważa on za cel...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOMATYZM PSYCHICZNY

  (gr. automatismos działanie samoczynne), Zdolność organizmu ludzkiego i zwierzęcego do dokładnego wykonywania pewnych czynności bez udziału świadomości w ich regulowaniu; postępowanie bezwiedne (nie zauważone, nie kontrolowane świadomym wysiłkiem), nie zamierzone, z przyzwyczajenia.

  Badania nad a.p...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /2 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTENTYCZNOŚĆ BIBLII

  W sensie genetycznym (podkreślanym zwł. w pismach ojców Kościoła) — rzeczywiste pochodzenie (w przeciwieństwie do — apokryfów) ksiąg natchnionych od Boga (-> natchnienie Pisma św.) i uznanych za takie przez Kościół (- kanon Pisma Św.);

  w sensie krytycznolit. (uwzględnionym po raz pierwszy przez Sykstusa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /2 151

  praca w formacie txt

Do góry