Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AVE PORTA POLI

  Wierszowana modlitwa (rhythmus) do NMP ułożona przez Jana prepozyta kapituły w Głogowie, znaleziona w rpsie z XV w. w Wiedniu.

  Skomponowana w formie akrostychu, obejmuje 84 wiersze heksametryczne, w których rymują się 2 wyrazy środk., a wyraz końcowy z początkowym wiersza nast. (versus decisi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AVE MARGARETHA

  Hymn brewiarzowy ku czci św. Małgorzaty z Antiochii, znaleziony dotychczas jedynie w Brewiarzu krak. z początku XV w. Składa się z 4 strof rymowanych; czwartą strofę przejęto dosłownie z hymnu — Ave maris stella; widoczne są również inne zapożyczenia z tego hymnu; tekst wyd. w AH LI 140.

   

  Chev 1870;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AVE REGINA CAELORUM

  Antyfona maryjna nieznanego autora w formie aklamacji, będąca prawdopodobnie przeróbką hymnu Ave, Regina caelorum mater Regis angelorum lub Ave, Regina caelorum inter omnes mitissima; odmawiana na zakończenie oficjum brewiarzowego (do wyboru) z wyjątkiem okresu wielkanocnego (do 1971: od 2 II do Wielkiej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /1 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AVE MARIA, VIRGO SANCTISSIMA

  Sekwencja maryjna znana jedynie z domin, graduału krak. z 1536. Jest to utwór rymowany składający się z 11 podwójnych strof, nadto ze strofy wstępnej i końcowej ; treścią sekwencji jest rozważanie zwiastowania i Bożego macierzyństwa NMP, przechodzące w prośbę o oczyszczenie z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AVE SALVATORIS MATER

  Sekwencja na uroczystość Zwiastowania NMP. Jest jednym z pięciu tego rodzaju utworów powstałych 1530-43 w środowisku -> rorantystów krak., znalezionych przez H. Kowalewicza w ich graduale (rps) z 1543.

  Zbudowana została z 8 parzystych strof, z których każda para zaczyna się od jednego z kolejnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AVE MARIS STELLA

  Wczesnośredniow. hymn ku czci NMP, nieznanego autora, odmawiany w II nieszporach świąt maryjnych. Najstarszy tekst A.m.s. znajduje się w Codex San-gallensis (w opactwie Sankt Gallen w Szwajcarii) z IX w. Krytyczne wyd. tekstu w AH II 39.

  Strofy 1-2 wyrażają uwielbienie Bożego macierzyństwa NMP oraz jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AVE SIDUS CLARITATIS

  Anonimowa sekwencja o NMP. Znalazł ją 1964 H. Kowalewicz w rpsie antyfonarza płoc. z XV w. i w Graduale tynieckim (tarn.) w Cieszynie z ok. 1526; podana jest tam do śpiewania „także w czasie adwentu" (zapewne podczas rorat); sekwencję o podobnym początku, również maryjną, podaje Chev 2113 z XIV w.;

  A.s.c...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /1 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AVE MARTYR GLORIOSA

  Sekwencja o św. Małgorzacie z Antiochii. Składa się z 8 podwójnych strof (typu Lauda Sion), zawierających opis męczeństwa św. Małgorzaty;

  święta nazwana jest lampą, gdyż życie jej płonęło miłością i świeciło czystością, oraz magnesem, ponieważ swoją wielkoduszną postawą w męczeństwie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AVANCTNI NICOLAUS SJ

  ur. 1 XII 1611 w Brez k. Trydentu, zm. 6 XII 1686 w Rzymie, Poeta i pisarz ascet. pochodzenia włoskiego. W 1627 wstąpił do zak.; od 1634 uczył kolejno gramatyki w Trieście, retoryki w Lublanie i Wiedniu, wykładał filozofię w Grazu i teologię w Wiedniu;

  od 1664 był rektorem w Pasawie, nast. w Wiedniu i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /1 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AVE MATER ANNA

  Hymn brewiarzowy ku czci św. Anny. Składa się z 5 strof rymowanych, z których każda zaczyna się od „Ave", a kończy na „flos Maria"; utwór ma charakter liryczny;

  odnalazł go 1964 H. Kowalewicz w rpsach dominikanów wrocł.; tekst dotąd nie został opublikowany.

   

  Kowalewicz LŚr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /331

  praca w formacie txt

Do góry