Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AZOT, Azotus

  (hebr. 'Aszdad, gr. Azotos, Vg Azotus; obecnie Esdud w Izraelu), Nadmorskie miasto w Palestynie na drodze z Egiptu do Syrii między Gazą a Jafą; w okresie podboju Kanaanu przez Izraelitów A. był ośrodkiem kultu Dagona (1 Kri 5, 1-8); miasto związane z działalnością diakona Filipa (Dz 8, 40). Bpstwo w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /30.05.2012 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AZOGUES

  Diec. w Ekwadorze eryg. 26 VI 1968 jako sufr. Cuenca; zajmuje 3378 km2 i liczy 130 944 mieszk., 19 parafii, 67 ośrodków duszpast., 17 księży diec. i 8 zak., 3 domy zak. męskie, 32 zakonników, 4 domy zak. żeńskie, 85 sióstr (AnPont 1970).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /30.05.2012 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AYSÉN

  Wikariat apost. w Chile, eryg. 8 V 1955 z prefektury apost. wydzielonej 17 II 1940 z diec. San Carlos de Ancud. Wikariatem opiekują się wł. serwici.

  A. zajmuje 120 000 km2 i liczy 60 000 mieszk., w tym 54 000 katolików (w większości metysów i białych pochodzenia hiszp.), 35 stacji mis., 2 księży diec. i 15...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /30.05.2012 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AZJA - RELIGIE POZACHRZEŚCIJAŃSKIE

  A. RELIGIE PIERWOTNE— Istniejące w A. w wiekach poprzednich: wiara w Istotę Najwyższą, kult duchów, —> animizm, — szamanizm, —> totemizm wypierane były kolejno, zwł. w A. Środk. i Syberii, przez buddyzm (przede wszystkim lamaizm), zaratusztrianizm, chrześcijaństwo (przede wszystkim nestorianizm i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /30.05.2012 Znaków /16 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AZARIAH VEDANAYAKAM SAMUEL

  ur. 17 VIII 1874 w Tirunelweli (pd. Indie), zm. 1 11945 w Dornakal (Andhra Pradesz), Pierwszy hind, bp Kościoła anglik., działacz mis. i ekumeniczny.

  Studia odbywał w kolegium chrzęść, w Madras; 1895-1901 działał w World Alliance of Young Men's Christian Association (YMCA); 1903 był współzał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /30.05.2012 Znaków /1 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AZJA - KOŚCIÓŁ KATOLICKI

  A. STAROŻYTNOŚĆ i WCZESNE ŚREDNIOWIECZE — Głównymi ogniskami życia kośc. w A. były Antiochia, Efez, Cezarea Kapadocka. Kościół kat. w tym okresie obejmował A. Mniejszą, Armenię, Arabię, Persję oraz częściowo Indie i Chiny.

  Współczesne przekazy źródłowe potwierdzają zakładanie gmin chrzęść...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /30.05.2012 Znaków /46 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AZARIAN ARISTAKES abp.

  ur. 28 VII 1782 w Stambule, zm. 5 V 1855 w Wiedniu, Orm. teolog, wydawca.

  W 1797 udał się na studia teol. do Rzymu (Pontificia Università Urbaniana); kontynuował je w Trieście, gdzie 25 III 1801 wstąpił do zak. mechitarzystów; 1803 przyjął święcenia kapł.; 1810 przeniósł się do Wiednia, gdzie wraz z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /30.05.2012 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AZJA - KOŚCIOŁY WSCHODNIE

  A. KOŚCIÓŁ NESTORIAŃ-SKI — powstał 431 na skutek zerwania jedności z Kościołem powszechnym.

  W V w. jego zwolennicy osiągnęli niektóre stolice biskupie na Bliskim Wsch., m.in. Edessę; stąd nestorianizm promieniował na Kościół pers. w monarchii Sasanidów; w wyniku ścierających się poglądów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /30.05.2012 Znaków /10 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AZARIASZ

  (hebr. Azarja[hu], Jahwe wspomógł; LXX i Vg Azarias), Imię wielu osób bibl. ; podobne imię występuje w dokumentach asyryjskich.

  1. A., król judzki, zw. też Ozjaszem lub Uzjaszem; po zamordowanym ojcu, Amazjaszu, został (mając 16 lat) królem i rządził 789-738 prz. Chr. (2 Kri 15,1-7; 2 Krn 26); prowadził...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /30.05.2012 Znaków /1 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AZJA - WSPÓLNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIE

  Rozwój wspólnot chrzęść, w A. poprzedzony był akcją mis., początkowo sporadyczną, a dopiero od pocz. XIX w. zorganizowaną.

  A. MISJE a WARUNKI POLITYCZNE — Misje w A. rozwijały się w warunkach polityki kolonialnej prowadzonej przez państwa eur. oraz w sytuacji stwarzanej im przez państwa azjatyckie.

  1...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /30.05.2012 Znaków /39 690

  praca w formacie txt

Do góry