Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AZOWIE

  W mitologii germ, ród bogów uranicznych, zamieszkujących -> Asgard, który w czasach prehist. pokonawszy solarny ród — Wanów, zapanował nad światem.

  Wielość i zmienność przypisywanych A. funkcji, określających ich rolę i znaczenie wśród wyznawców, oraz ograniczanie sfery ich wpływów do określonego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /30.05.2012 Znaków /2 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAADER FRANZ XAVER BENEDIKT von

  ur. 27 III 1765 w Monachium, zm. 23 V 1841 tamże, Kat. filozof, socjolog i teolog, jeden z czołowych przedstawicieli tzw. koła monachijskiego. W 1781-84 studiował medycynę w Ingolstadt i Wiedniu; porzuciwszy praktykę lekarską, rozpoczął 1788 studia inżynie-ryjno-górnicze we Fryburgu Br.; 1792-96...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /30.05.2012 Znaków /6 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AZTEKOWIE

  Lud indiański mieszkający od XII w. w dolinie Meksyku.

  I. DZIEJE — A. wywodzili swą nazwę od pierwotnej mitycznej ojczyzny Azdlan i zaliczali się do grupy językowej Nahua; przybyli z północy w dolinę Meksyku, gdzie zastali plemiona o wyższej kulturze, które z czasem podporządkowali sobie drogą podbojów;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /30.05.2012 Znaków /5 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAAL

  (hebr. Ba'al, pan, władca), Pierwotnie imię pospolite, później nazwa bóstwa.

  1. Imię pospolite o znaczeniu polit., podobnie jak w języku akadyjskim, występuje dość często w Biblii hebr. (np. Iz 16, 8; 26,13); oznacza nadto małżonka (np. Rdz 20, 3; Wj 21, 3. 22; Pwt 22, 22), przynależność lub stan...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /30.05.2012 Znaków /5 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AZUL

  Diec. w Argentynie eryg. 20 IV 1934 jako sufr. La Platy; zajmuje 64 210 km2 i liczy 366 000 mieszk., w tym 320 000 katolików, 41 parafii, 91 ośrodków duszpast., 57 księży diec. i 26 zak., 13 domów zak. męskich, 62 zakonników, 32 domy zak. żeńskie, 242 siostry (AnPont 1970).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /30.05.2012 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAALBEK

  1. Miasto syr. położone na pn. od Damaszku (obecnie w Libanie). Już Strabon (753, 2, 10), Ptolemeusz Klaudiusz (5, 14, 18, 979) i Pliniusz Starszy (Historia naturalis, V 18) znani pod nazwą Heliopolis, a w Tabula Peutingeriana (K. Miller, Itinerarium, R 1916, 825) figuruje jako Eliopoli; od V w. wrócono do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /30.05.2012 Znaków /2 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AZYL

  Ochrona prawna, z której korzystają w pewnych okolicznościach ludzie ścigani przez osoby prywatne lub władze państwowe.

  I. W STARYM TESTAMENCIE — prawo a. miało złagodzić okrucieństwo starego, znanego u wszystkich ludów staroż. Wschodu, prawa odwetu, które domagało się krwawego pomszczenia każdego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /30.05.2012 Znaków /10 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAAR JINDŘICH ŠIMON ks.

  ur. 7 II 1869 w Klenci pod Čerchovem (Czechy), zm. 24 X 1925 tamże, Pisarz czeski. Pochodził z rodziny chłopskiej; 1892 ukończył seminarium duch. w Pradze.

  Wiele opowiadań i powieści poświęcił sprawom duszpast., nie stroniąc przy tym od ukazywania konfliktów sumienia powstałych na tle pewnych nakazów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /30.05.2012 Znaków /1 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AZYMICI

  (gr. asimos chleb przaśny), Nazwa nadana 1053 katolikom przez Leona, bpa Ochrydy w Azji Mniejszej z powodu używania przez nich chleba przaśnego przy sprawowaniu -> eucharystii (w przeciwieństwie do prozymitów — zwolenników chleba kwaszonego). Chleb przaśny używany jest w liturgii Kościoła zach., a także u...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /30.05.2012 Znaków /1 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAB

  Właśc. Sajjid Ali Muhammad, ur. 1819 w Szirazie, zm. 9 VII 1850 w Tebrizie (Iran), muzułm. reformator rel., twórca babizmu.

  Początkowo studiował dzieła Awicenny; po zapoznaniu się z —> mazdaizmem, a także z Biblią, stał się głosicielem islamu w ujęciu mist.; 1844 nazwał się B., tj. jedyną bramą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /30.05.2012 Znaków /1 659

  praca w formacie txt

Do góry