Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BACZYŃSKI, Leszkowicz OŁEKSANDR ks.

  ur. 1844 w Sorocku (Małopolska wsch.), zm. 9 VI 1933 we Lwowie, Teolog i pisarz kościelny.

  Po ukończeniu gimnazjum w Bocianach, wstąpił do gr.kat. seminarium duch. we Lwowie, gdzie 1867 przyjął święcenia kapł.; 1873 został wicerektorem seminarium, wykładowcą katechetyki i dydaktyki na Uniw. Lwowskim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /1 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BACZYŃSKI KRZYSZTOF KAMIL, pseud. Jan Bugaj

  ur. 22 I 1921 w Warszawie, zm. 4 VIII 1944 tamże, Poeta. Syn krytyka lit. Stanisława. W 1939 ukończył gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie; w czasie wojny uczęszczał krótko na tajną polonistykę UW; związany był z konspiracyjnym periodykiem lit. „Droga". W 1943 wstąpił do Armii Krajowej, ukończył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /3 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BACZYŃSKI TEOFIL SJ

  ur. 15 X 1816 w Bogdanówce (k. Zbaraża), zm. 13 VII 1886 w Chyrowie, Misjonarz lud., współzałożyciel Zgrom. Służebniczek NMP. Syn księdza gr.kat., po przejściu na obrządek łac. wstąpił 1837 do zak.; święcenia kapł. przyjął 1845; po rozproszeniu jezuitów w Galicji (1848) oddał się pracy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /1 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADACZE PISMA ŚWIĘTEGO, International Bible Students Association

  Russelici, ruch rel. nawiązujący do teol. tradycji antytrynitaryzmu w chrześcijaństwie, przyjmujący niewidzialne przyjście Chrystusa na ziemię i konieczność podporządkowania się jego rządom.

  I. DZIEJE — Ruch B.P.Ś. wywodzi się od zorganizowanego 1872 przez Ch.T. Russella koła biblistów dla badania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /11 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADAJOZ

  Diec. w Hiszpanii, sufr. Sewilli. Założona prawdopodobnie w IX w., w źródłach występuje dopiero w X w. Reorganizacji B. dokonano po usunięciu Maurów mocą dekretu pap. Grzegorza IX z 22 X 1230.

  Obecnie zajmuje 17 373 km2 i liczy ok. 650 000 mieszk., niemal wszyscy katolicy, 216 parafii, 27 instytutów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADARAJANA

  Żył w okresie między V w. prz. Chr. a II w. po Chr., filozof ind., twórca systemu -> wedanty.

  Przypisuje się mu autorstwo ~> Brahmasutry. Tradycja ind. utożsamia go często z na wpół legendarnym mędrcem -> Wjasą (Radhakrishnan II 371-372).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BACZEWSKI JAN

  ur. 13 XII 1890 w Gryźlinach (pow. Olsztyn), zm. 20 VI 1958 w Gdańsku, Kat. działacz polonijny na Warmii i w Niemczech. Pochodził z pol. rodziny kat.; ukończył gimnazjum w Braniewie i szkołę rolniczą w Olsztynie; brał udział w I wojnie świat.; zdemobilizowany 1918, rozpoczął działalność społ.;

  w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /1 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BACKA

  Administracja apost. w Jugosławii, powstała 10 II 1923 z części archidiec. Kalocsa na Węgrzech w wyniku traktatu w Trianon (4 VI 1920), mocą którego 103 parafie przeszły w granice Jugosławii; 25 I 1968 dzięki staraniom bpa M. Zvekanovica podniesiona została do godności diecezji ze stolicą w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BACHANALJJE, Bakchanalie

  Misteria ku czci Bachusa (—> Dionizos), które za pośrednictwem Etrusków przedostały się z Wielkiej Grecji (pd. Italia) do państwa rzymskiego.

  Obrzędy odbywały się nocą w gaju Stimuli u ujścia Tybru, na Awentynie i w Ostii ; początkowo obchodzono je 3 razy w roku przy wyłącznym udziale kobiet, później...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /1 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BACKER AUGUSTIN de SJ

  ur. 18 VII 1809 w Antwerpii, zm. 1 XII 1873 w Liège, Bibliograf. Do zak. wstąpił w Nivelles. W 1840-44 studiował teologię w Lowanium; 1843 przyjął święcenia kapłańskie.

  Materiały bibliogr. gromadził w bibliotekach całej niemal Europy podczas licznych podróży naukowych. Ukoronowaniem tej pracy było...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /1 278

  praca w formacie txt

Do góry