Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BAKÓCZ TAMAS kard.

  ur. 1442 w Erdöd, zm. 15 VI 1521 w Ostrzyhomiu (Esztergom), Abp ostrzyhomski, prymas Węgier.

  Studiował w Krakowie i na uniw. włoskich; w Padwie uzyskał 1470 doktorat prawa; wytrawny humanista i jeden z największych mężów stanu swoich czasów;

  był sekretarzem i doradcą króla Macieja Korwina (1471); poparł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKCHUS i SERGIUSZ

  Św. męczennicy z Syrii z III lub IV w. Wg legendarnej Pasji (ASanc October III 833-883) B. i S. byli oficerami wojsk pogranicznych stacjonujących nad Eufratem;

  za swe przekonania rel. zostali uwięzieni i poddani torturom; B. zmarł podczas biczowania, S. został ścięty w Resafa (Sergiopolis — 200 km na wsch...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /1 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAJZA JOZEF IGNÁC ks.

  ur. 5 III 1755 w Predmier k. Trenczyna, zm. 1 XII 1836 w Bratysławie, Pisarz słowacki. Z prac religijno-moralizatorskich opublikował m.in. Cvičeni pobožnosti (Bratislava 1783) oraz Krestanské katolickie nabożeństwo (I-IV, Bratysława 1787-96);

  istotne znaczenie w rozwoju literatury słowac. jako wyraz epoki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKER

  Diec. w Stanach Zjedn. (Oregon), sufr. Portland in Oregon, eryg. 19 VI 1903 przez podział diec. Oregon pod nazwą B. City (nazwa B. od 1952); zajmuje 66 826 km2 i liczy 275 680 mieszk., w tym 24 782 katolików, 32 parafie i 45 kaplic, 45 księży diec. i 6 zak., 6 zakonników, 130 sióstr (AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKA JÓZEF SJ

  ur. 18 III 1707 w Miószczyźnie, zm. 2 V 1780 w Warszawie, Misjonarz lud. i pisarz religijny.

  Pochodził z rodziny szlacheckiej, do zak. wstąpił 1723; do 1736 odbywał studia filoz.-teol. ; 1735 przyjął święcenia kapł., 1740 złożył śluby zak.; 1740-46 był misjonarzem lud. w Mińsku i Wilnie; ok. 1739...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /2 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKER DAVID AUGUSTINE USB

  ur. 9 XII 1575 w Abergavenny (Walia), zm. 9 VIII 1641 w Londynie, Pisarz ascetyczny.

  Pochodził z rodziny protest.; w czasie studiów odszedł od protestantyzmu i 1603 został przyjęty do Kościoła rzym.kat.; 1605 wstąpił do zakonu; nowicjat rozpoczął w klasztorze św. Justyny w Padwie, lecz stan zdrowia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /1 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKALARCZYK RYSZARD MIC

  ur. 29 III 1885 w Końskich, zm. 16 VIII 1948 w Stockbridge (Stany Zjedn.), Duszpasterz i działacz wśród emigracji. Święcenia kapł. przyjął 1912 we Włocławku, 1919 wstąpił do zgrom.; od 1922 w Stanach Zjedn. prowadził rekolekcje i misje w parafiach pol., wspomagając finansowo placówki mariańskie w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKER - EDDY MARY

  ur. 16 VII 1821 w Bow (New Hampshire, Stany Zjedn.), zm. 3 XII 1910 w Chestnut Hill k. Bostonu, Założycielka stow, medyczno-religijnego —> Christian Science Church.

  Od dzieciństwa cierpiała na schorzenia nerwowe, które pogłębiły się pod wpływem bolesnych przeżyć (śmierć pierwszego męża, rozwód z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKAŁARZ

  (łac. średniow. baccalaureus uwieńczony wawrzynem),

  ° osoba posiadająca bakalaureat, najniższy stopień nauk. na wszystkich wydziałach eur. uniwersytetów średniow., konieczny do ubiegania się o wyższe stopnie nauk. na danym wydziale; stopień b. wprowadził pap. Grzegorz IX (1227-41) na wydziale teol...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /1 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARANOWSKI ADOLF SYKSTUS CR

  ur. 10 IV 1840 w Mohylówce (Podole), zm. 25 V 1916 w Krakowie, Prowincjał zmartwychwstańców, przełożony misji pol. w Teksasie i Londynie.

  W 1856 rozpoczął studia teol. w seminarium duch. w Kamieńcu Podolskim; kontynuował je 1861-63 w Akademii Duch. w Petersburgu; wyświęcony na kapłana 24 V 1863...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /1 900

  praca w formacie txt

Do góry