Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BALBINA Św.

  Wg legendarnych pasji (De Sanctis martyri-bus romanis [...], ASanc Mai I 371-380), była córką trybuna rzym., św. Kwiryna; poniosła śmierć męczeńską za panowania ces. Hadriana (117-135); miała rzekomo odkryć okowy św. Piotra i ofiarować je Teodorze, siostrze św. Hermesa; cmentarz i bazylika w Rzymie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALAAM

  (z hebr. billa' 'am ten, który gubi lud, albo bel 'am Bel jest protektorem ludu) W Lb 22, 5 — 24, 25 wieszcz pogański, syn Beora 2 Petor (w krainie Amau, między Aleppo a Karkemisz), wezwany przez Balaka, króla Moabitów, aby przekleństwami i złorzeczeniami pomógł mu w walce z Izraelitami, obozującymi w Sittim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /4 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALCEROWSKI SYLWESTER

  ur. 27 XII 1802 w Poznaniu, zm. po 1852, Kapelan wojskowy. Po studiach w seminarium duch. w Poznaniu przyjął 1828 święcenia kapł. i był do 1830 profesorem tegoż seminarium; studia teol. ukończył na uniw. wrocławskim;

  nast. był wik. katedralnym, później w par. św. Marcina w Poznaniu; przedostawszy się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALAJ, Balai, Balaeus

  zm. ok. 460, Syr. poeta religijny. Był najprawdopodobniej „bpem wiejskim" (—> chorepiskop) w okolicach Beroei Syr. (dzisiaj Aleppo). Pisał poematy m.in. ku czci bpa Akacjusza z Beroei oraz na poświęcenie kościoła w Kenneszrin (pn. Syria);

  tworzone na wzór pieśni Efrema, zostały napisane metrem (tzw. B...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /1 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALDACHIM

  (łac. baldac, Bagdad — miejsce wyrobu brokatu zw. baldachem), Dekoracyjny ochronny daszek z materiału rozpięty na drążkach, przeznaczony do niesienia łub umocowania nad tronem, ołtarzem, katafalkiem, znany od starożytności, zwł. na Wschodzie, w Europie upowszechniony w okresie wypraw krzyżowych.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /2 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALARLA WA

  Bpstwo łac. na Krymie, w metropolii Bosporus, leżącej na terenie wikariatu Tartaria Aquilonaris; znanych jest kilku bpów z przełomu XIV i XV w., którymi byli franciszkanie z miejscowego klasztoru.

   

  A. van Lantschoot, DHGE VI 296; AtKG 63A.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALDE JAKOB

  ur. 4 I 1604 w Ensisheim (Alzacja), zm. 9 VIII 1668 w Neuburgu n. Dunajem, Pisarz niemieckołaciński.

  Po ukończeniu szkół jez. w Ensisheim i Molsheim studiował prawo na uniw. w Ingolstadt (1622-26); 1624 wstąpił do zakonu; 1626-28 był nauczycielem w szkole jez. w Monachium, 1628-30 w Innsbrucku. W 1630-33...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /2 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALANOS DIMITRIOS

  ur. 1 XII 1878 w Atenach, zm. 9 VIII 1959 tamże, Teolog i patrolog prawosławny. Studiował na uniw. w Atenach prawo (1893-95) i teologię (1895-99), a nast. (1900-04) na uniw. w Lipsku, Jenie, Halle, Wrocławiu, pogłębiając formację filoz.-teol. ;

  1905 został asystentem przy katedrze dogmatyki na uniw. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /2 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKÓW, Bacàu (dziś Rumunia)

  Bpstwo hist, w Mołdawii należące w okresie od końca XVI do końca XVIII w. do pol. organizacji kościelnej.

  1. Początki i dzieje — Istniejące od XIV w. na terenie Mołdawii bpstwa łac. w Serecie i w —> Arges upadły w 1. poł. XVI w. Mołdawia pod względem polit, została uzależniona od Turcji, pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /6 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKOWIECKI MOKOSIEJ JÓZEF bp. obrządku gr. kat.

  zm. przed 22 VIII 1654 w Lublinie. Przez 16 lat był sekretarzem król.; wstąpił do bazylianów w Byteniu (pow. Słonimski); 1619 został archimandrytą żydaczyńskim, ale stanowisko objął dopiero 1626;

  jako bp włodzimiersko-brzeski obrządku unickiego od 26 I 1632, gorliwy w pracy dla unii, był zwolennikiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /730

  praca w formacie txt

Do góry