Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Maksencjusz

  Syn Maksymiana, kazał się obrać pretorianom władcą w Rzymie po śmierci Konstancjusza Chlorusa, aby przeciwstawić się planom Konstantyna (306 r.). Władał Italią do klęski przy Moście Mulwijskim, gdzie zginął w roku 312. Opinia prześladowcy chrześcijan, jaką urobił mu Konstantyn i tradycja...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leptis Magna

  Miasto w Trypolitanii na wybrzeżu pomiędzy dwiema Syrtami. Ten ważny ośrodek handlowy stał się za Trajana kolonią rzymską i znacznie się rozwinął za rządów Septymiusza Sewera, który tam się urodził i wzniósł wielkie budowle (forum, termy, cyrk). Od III wieku prawdopodobnie siedziba biskupstwa...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lerins

  Mały archipelag wysp przy francuskim wybrzeżu śródziemnomorskim; święty Honorat założył tam klasztor, z którego wyszło wielu wybitnych przedstawicieli chrześcijaństwa galijskiego, jak Cezary z Arles, Hilary z Poitiers, Eucheriusz z Lyonu i inni.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Libaniusz

  314—393 rok, retor i sofista grecki. Urodził się i zmarł w Antiochii, gdzie osiadł w 354 roku jako profesor wymowy; wcześniej nauczał w Konstantynopolu i Nikomedii. Zdecydowany przeciwnik chrześcijaństwa, utrzymywał jednak stosunki z wybitnymi chrześcijanami, jak Grzegorz z Nazjanzu, Teodor z...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Licyniusz

  IV wiek, cesarz (fot. 120), objął władzę jako august Zachodu, chociaż nie był wprzód cezarem; nastąpił po Sewerze, zamordowanym przez Maksencjusza, władcę Italii, w roku 307.

  W bardzo niepomyślnej sytuacji zdołał jednak zachować swój tytuł u boku Maksymiana i Konstantyna, i utrzymać się na...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kult

  O kulcie chrześcijańskim w czasach apostolskich wiemy to tylko, co wynika z niewielu informacji w Nowym Testamencie. Od najwcześniejszego okresu poświadczony jest obrzęd chrztu i w zakończeniu Ewangelii Mateusza (nieautentycznym) przedstawiony został jako wynikający z nakazu zmartwychwstałego Chrystusa...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kybele

  Frygijskie żeńskie bóstwo ziemi i urodzajności pól, zwane również Wielką Macierzą, Magna Mater Deum. Jej główna świątynia znajdowała się w Pessynuncie. Kult jej oficjalnie wprowadzono w Rzymie w 204 roku p.n.e., po przestudiowaniu Ksiąg Sybillińskich, aby odwrócić klęskę, jaka groziła miastu ze...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /2 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laktancjusz

  IV wiek, autor chrześcijański piszący po łacinie, zwany przez pisarzy Odrodzenia „Cyceronem chrześcijańskim". Jego Divinae institutiones (Boże nauki), napisane przed śmiercią Galeriusza (311 r.), stanowią pierwszą podjętą na Zachodzie, zresztą bardzo nieudolną, próbę wyłożenia całości nauki...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucje apostolskie

  Nasze główne źródło wiadomości o liturgii chrześcijańskiej w IV wieku. Dzieło to miał napisać Klemens Rzymski za zachętą apostołów. W rzeczywistości powstało ok. 380 roku. Liczy osiem ksiąg. Do sześciu pierwszych, po wyretuszowaniu szczegółów, włączone są Didaskalia apostolskie.

  Księga...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laodycea

  Kilka starożytnych miast Azji Mniejszej nosiło tę nazwę, (m. in. Laodycea w Syrii założona przez Seleukosa I). Najważniejsza w dziejach chrześcijaństwa jest Laodycea we Frygii. niedaleko spływu rzek Likos i Meander. Rozwój zawdzięczała Antiochowi II, który ok. 250 roku p.n.e. nadał już...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 422

  praca w formacie txt

Do góry