Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BALABAN GEDEON

  Imię chrzestne Grzegorz (Hryhory), zm. 10 II 1607 (w Uniejowie?), prawosł. bp lwowski. Dzięki staraniom ojca, Arseniusza Marka B. bpa lwowskiego (1549-69) uzyskał 1566 —> ekspektatywę na bpstwo lwowskie, które objął dopiero po śmierci Iwana Łopatki-Ostaławskiego (1576), posiadającego dzięki poparciu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kandyd Dodano /31.05.2012 Znaków /1 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAMBUTI, Wambutti, Mambuti, Batwa

  Lud pigmejski (-> Pigmeje) zamieszkujący lasy nad rzeką Ituri w Kongo (dziś Zair). Uchodzą za najstarszą grupę etn. we wsch. części Konga, liczącą ok. 32 000 osób; współżycie B. z Murzynami doprowadziło do wytworzenia się grupy językowej tzw. bambucko--negryckiej, której podstawę stanowił język...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kandyd Dodano /31.05.2012 Znaków /1 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAŁTOWIE

  Ludy zamieszkujące pd.-wsch. wybrzeże Bałtyku, mówiące językami indoeur. z rodziny bałtyjskiej ; graniczyli ze Słowianami oraz na pn. z Ugrofinami; rozróżnia się wymarłych już —> Prusów i -> Jaćwięgów oraz Litwinów (—> Litwa) i Łotyszów (-> Łotwa).

  I. DZIEJE — Okres prawdopodobnej wspólnoty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kandyd Dodano /31.05.2012 Znaków /6 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAŁTRUSZYS IGNACY ks.

  ur. 1864 w Retowie na Żmudzi, zm. 24 IV 1919, Teolog, kanonista. Po ukończeniu gimnazjum w Libawie był 1882-85 alumnem seminarium duch., a potem Akademii Duch. w Petersburgu, którą ukończył 1889 ze stopniem mgra teologii;

  po przyjęciu święceń kapł. został prof, seminarium w Petersburgu, a 1902 objął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kandyd Dodano /31.05.2012 Znaków /1 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAŁWAN

  Staropol. nazwa > bożka; występuje w wielu hist, utworach (por. SSP I 58-59), także m.in. jako tytuł obrazu J. Suchodolskiego Mieczysław I kruszy b. z poł. XIX w. (Złota Kaplica katedry pozn.);

  w Prusach, na Pomorzu i Podolu b. występował pod nazwą -> baba kamienna; niektóre b. nazywano złotymi babami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kandyd Dodano /31.05.2012 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALZER OSWALD MARIAN

  ur. 23 I 1858 w Chodorowie, zm. 11 I 1933 we Lwowie, Prawnik, historyk. Uczeń K. Liskego i M. Bobrzyúskiego ; doktorat z prawa uzyskał 1883 w Krakowie, habilitował się we Lwowie z zakresu historii prawa pol. na podstawie pracy Geneza trybunału koronnego (Wwa 1885);

  od 1890 był prof, zwyczajnym na uniw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kandyd Dodano /31.05.2012 Znaków /1 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALABAN DIONIZY

  Imię chrzestne Daniel, zm. 10 V 1663 w Korsuniu, prawosł. metropolita kijowski. Ukończył Kolegium Mohylańskie w Kijowie;

  na mocy ugody —> Zborowskiej i późniejszych postanowień został 1650 administratorem przyznanego prawosławnym bpstwa chełmskiego, z którego musiał ustąpić 1652 po bitwie pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kandyd Dodano /31.05.2012 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALUSTRADA

  (od gr. balaustion kwiat dzikiego granatu, do którego podobna jest tzw. tralka), Niewysoka ścianka złożona z ażurowych płyt, przedzielonych słupkami albo ze słupków z kamienia, drewna lub metalu, połączonych u podstawy cokołem, u góry poręczą.

  B. w kościołach oddziela —> prezbiterium od —> nawy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kandyd Dodano /31.05.2012 Znaków /2 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALUZE ETIENNE

  ur. 24 XI 1630 w Tulle, zm. 28 VII 1718 w Paryżu, Franc, historyk Kościoła, kanonista. W 1656 został sekretarzem abpa Paryża Pierre de Marca, 1667 bibliotekarzem ministra J.B. Colberta. Od 1670 był prof, prawa kan. w Collège Royal, którego dyrektorem został 1707.

  Jego Histoire généalogique de la maison...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kandyd Dodano /31.05.2012 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALZAC HONORÉ de

  ur. 20 V 1799 w Tours, zm. 18 VIII 1850 w Paryżu, Powieściopisarz francuski. Nauki początkowe pobierał u oratorianów w Vendôme; od 1814 studiował prawo w Paryżu, od 1819 poświęcił się twórczości literackiej. Życie B. wypełniły niezwykle intensywna praca pisarska oraz kończące się z reguły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kandyd Dodano /31.05.2012 Znaków /4 226

  praca w formacie txt

Do góry