Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BANDURSKI WŁADYSŁAW bp.

  ur. 25 V 1865 w Sokalu, zm. 6 III 1932 w Wilnie, Kaznodzieja, działacz niepodległościowy. Gimnazjum i uniwersytet ukończył we Lwowie i tamże 1887 przyjął święcenia kapł.; nast. kontynuował studia na Gre-gorianum w Rzymie; po powrocie sprawował różne funkcje duszpast. we Lwowie;

  1895 został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kandyd Dodano /31.05.2012 Znaków /2 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BANEZ, Vanez, Benez DOMINGO OP

  ur. 29 II 1528 w Valladolid, zm. 21 X 1604 w Medina del Campo, Teolog hiszp., współtwórca systemu tomistycznego zw. —> banezjanizmem.

  Studiował filozofię w Salamance; po złożeniu 1547 ślubów zak. studiował do 1552 teologię, m.in. pod kierunkiem M. Cano; nast. wykładał w Salamance, Ávila, Alcalá de...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kandyd Dodano /31.05.2012 Znaków /3 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BANEZJANIZM

  System teol. podający tomistyczne ujęcie zagadnienia łaski i wolnej woli w interpretacji D. -> Ba-neza i szkoły domin., powstały na tle sporu z —> molinizmem. Zarzucając molinizmowi odejście od nauki Tomasza z Akwinu, b. zaakcentował niektóre punkty tomizmu, przede wszystkim tezę, że Bóg ma absolutne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kandyd Dodano /31.05.2012 Znaków /2 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BANFI FABRICIUS SJ

  ur. 1579, zm. 28 XII 1658 w Mediolanie, Prowincjał i wizytator jezuitów polskich. Do zakonu wstąpił 1595; był przełożonym wielu placówek zak. oraz prowincjałem; do Polski przybył 1640 jako wizytator prowincji litew., a 1643 został wizytatorem i prowincjałem prowincji pol.;

  słabo zorientowany w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kandyd Dodano /31.05.2012 Znaków /923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BANCEL Louis OP

  ur. ok. 1628 w Walencji, zm. 22 XII 1685 w Awinionie, Teolog. Studiował filozofię, potem teologię; od 1652 wykładał na uniw. w Awinionie, mianowany 1654 prof, teologii tomistycznej, był nadto egzaminatorem synodalnym diec. awiniońskiej oraz —»- definitorem zakonu; zwolennik —>- proba-bilizmu; reprezentował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kandyd Dodano /31.05.2012 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BANGALUR

  Archidiec. w Indiach eryg. 19 IX 1953 z sufraganiami : Bellary, Chikmagalur, Mangalur, Majsur. Pierwszymi misjonarzami w B. byli w poł. XVII w. jezuici; po kasacie zak. ich placówki mis. przejęli księża Seminarium Misji Zagr. z Paryża (w poł. XVIII w. było tu ok. 30 000 chrześcijan).

  Pod koniec XVIII w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kandyd Dodano /31.05.2012 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAN ME THUOT

  Diec. w Wietnamie Pd. eryg. 22 VI 1967 z terenów diec. Kontum i Dalat jako sufr. Hue; zajmuje 21 242 km2 i liczy 341 522 mieszk., w tym 48 589 katolików, 38 parafii, 58 kapłanów diec. i 6 zak., 3 domy zak. męskie, 32 zakonników, 4 domy zak. żeńskie, 24 siostry.

   

  AAS 59(1967) 944-954, 1011; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kandyd Dodano /31.05.2012 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAŁWOCHWALSTWO

  Wiara w -> bożki, -> bałwany, kult bożków, bałwanów.

  I. W STARYM TESTAMENCIE — Mimo że staroż. Wschód odznaczał się daleko idącą tolerancją wobec obcych bóstw i wierzeń, Izraelici już od najwcześniejszego okresu samodzielnej egzystencji nar. podkreślali wyłączność swego Boga —>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kandyd Dodano /31.05.2012 Znaków /7 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAMAKO

  Archidiec. w Mali eryg. 14 IX 1955 z sufra-ganiami: Kayes, Mopti, San, Ségou, Sikasso. Chrześcijaństwo dotarło do B. pod koniec XIX w.; wcześniejsze misje z 1876-81 zakończyły się śmiercią misjonarzy; 1895 rozpoczęli w B. pracę franc, ojcowie biali; od 1901 B. należało do wikariatu apost. Sahary; 1921...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kandyd Dodano /31.05.2012 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAMBERGA, Bamberg

  Miasto, znane od 902, oddane 1007 po utworzeniu bpstwa na własność bpom B. przez króla niem. Henryka II; w XV w. wywalczyło sobie niezależność (rządzone przez radę miejską), od 1802 należy do Bawarii.

  1. Miasto — posiada liczne zabytki sztuki sakralnej. Ro-mańsko-gotycka katedra pod wezw. św. Piotra...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kandyd Dodano /31.05.2012 Znaków /6 954

  praca w formacie txt

Do góry