Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CESARENI GIULIANO kard.

  ur. 1398, zm. 10 XI 1444 pod Warną, Legat papieski.

  Studiował w Perugii i Padwie; pap. Marcin V nadał mu 1426 godność kard.; 1431 był legatem pap. na sejmie w Norymberdze i zorganizował krucjatę przeciwko husytom (wyprawa poniosła klęskę pod Domaźlicami 14 VIII 1431);

  w tymże roku pap. Eugeniusz IV...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /31.05.2012 Znaków /1 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO

  Forma ustroju zapoczątkowana w staroż. państwie rzym. przez -> Augusta Oktawiana, polegająca na koncentracji władzy w ręku -+ cesarza.

  Po reformach ces. Dioklecjana (284-305) c. rzymskim rządzili jednocześnie 2 cesarze, mający oddzielne stolice — w Rzymie i Konstantynopolu; c. bizantyjskie, będące...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /31.05.2012 Znaków /20 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO ŁACIŃSKIE

  Państwo utworzone z części zdobytego w wyniku IV wyprawy krzyżowej (1204-61) cesarstwa bizant. (-> Bizancjum), oparte na feudalnych wzorach zach. z religią rzym.kat. (-> cesarstwo III).

  Wykorzystując wezwanie o pomoc ze strony księcia Aleksego III Angelosa w celu odzyskania dla niego tronu ces. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /31.05.2012 Znaków /6 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CERVUS, Jelonek JAN ks.

  ur. na przełomie XV i XVI w. w Tucholi, zm. ok. 1557 w Krakowie (?), Teolog, prawnik.

  Studiował w Akademii Krak., gdzie 1523 został bakałarzem sztuk wyzwolonych; 1529 wykładał teologię w studium zak. cystersów w Jędrzejowie; wykłady te opublikował w książce Methodus sacramentorum sanctae Ecclesiae...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /31.05.2012 Znaków /1 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CERNA PANAIT

  Właśc. Stantschoff, ur. 25 IX 1881 w Cerna k. Tulczy (Rumunia), zm. 26 III 1913 w Lipsku, rum. poeta.

  Studia filoz. odbyl w Bukareszcie, nast. uczył w tamtejszych szkołach. T. Maiorescu (1840-1917) umożliwił mu leczenie choroby płuc i dalsze studia w Lipsku, gdzie C. uzyskał doktorat;

  skromna ilościowo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /31.05.2012 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CERNITZA (Kernike w Grecji)

  Dawne bpstwo w metropolii Patras, w rzym. prowincji Peloponez II; powstało prawdopodobnie w XIII w.;

  1380-81 było metropolią, a od 1654 abpstwem bez sufraganii ; przy końcu XVII lub na pocz. XVIII w. zostało złączone z diec. Kalavryta;

  1833 na skutek reorganizacji Kościoła gr. z diecezji C. i Kalavryty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /31.05.2012 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ČERNOHORSKÝ, Czernohorski BOHUSLAV MATEJ OFM

  ur. 16 II 1684 w Nymburku (k. Pragi), zm. 1 VII 1742 w Grazu, Kompozytor i organista.

  Do zakonu wstąpił 1703; studia muz. odbył w Pradze (studiował również filozofię i fizykę), a tytuł magistra uzyskał 1723 we Wrocławiu.

  Działalność muz. rozwijał w Pradze przy kościele Panny Maryi, zw. Tyn, a od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /31.05.2012 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEROFERARIUSZ

  (łac. ceroferarius, cereoferarius świecznik lub noszący go człowiek), Duchowny (najczęściej -> akolita) lub świecki noszący zapalony świecznik (lub płonącą świecę) podczas uroczystego sprawowania liturgii (z -» asystą).

  Funkcja c. wywodzi się najprawdopodobniej z okresu prześladowań chrześcijan...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /31.05.2012 Znaków /1 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI JĘZYK

  Język słowiański stosowany w -» bizantyjskiej liturgii Kościołów prawosł. w Jugosławii (zwł. w Serbii, Czarnogórze, Bośni, Hercegowinie i Dalmacji), Bułgarii, Czechosłowacji, Polsce, Kanadzie, Stanach Zjedn., ZSRR i w krajach Europy Zach., w których wyznawcy prawosławia podlegają patriarchatowi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /31.05.2012 Znaków /5 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CERTUM TENENTES ORDINEM

  Hymn na tercję, anonimowy utwór z 2. poł. VI w. lub z V1II-IX w. ; zamieszcza go brewiarz rękopiśmienny z Korbei i z Marbach (rps Vatic. Reg. 11), a także Breviarium gallicanum vêtus oraz Breviarium gothi-cum;

  1971 wprowadzono go na okres adwentu (od 17 XII) i Bożego Narodzenia (od 6 I) oraz na czas zwykły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /31.05.2012 Znaków /952

  praca w formacie txt

Do góry