Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BARAGA FRIDERIK bp.

  ur. 29 VI 1797 w Malavas (Jugosławia),zm. 19 I 1868 w Marquette (Michigan, Stany Zjedn.),Misjonarz pn.amer., pierwszy bp Marquette (1853).

  B. publikował rei. i filoz. prace w języku ang., franc, niem.,słoweń. i indiańskim; z dzieł rei. największą popularność zyskałyDušná paša (Ljubljana 1830) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /01.06.2012 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARANOWSKI WALENTY bp. SchP

  ur. 11 II 1805 w Sławkowie (k. Olkusza), zm. 12 VIII 1879 w Lublinie.

  Studiował prawo i filozofię na UJ, nast. kontynuował studiaprawnicze w Warszawie; 1828 wstąpił do zak. pijarów; jako klerykbrał udział w powstaniu listopadowym ;

  po upadku powstaniaprzeszedł z wojskiem do Prus; 1834 przyjął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /01.06.2012 Znaków /1 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARAKOVIČ JURAJ ks.

  ur. 1548 w Plemići k. Zadani (Dalmacja), zm. 1628 w Rzymie, Poeta chorwacki.

  Był autorem cenionego poematu o przeszłości Zadaru Vilaslovinka (Mleci 1613), wzbogaconego elementami autobiogr.i fantastycznymi, oraz rymowanej historii ST i NT z moralizatorskimiwstawkami — Jarula (Mleci 1617,1720s); udoskonalił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /01.06.2012 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARANOWSKI WOJCIECH abp.

  ur. 1548 w Baranowie nad Gopłem (?), zm. 23 IX 1615 w Łowiczu, Prymas.

  Do kancelarii król. wszedł za Zygmunta II Augusta, leczwłaściwą karierę polit, i kośc. rozpoczął za Stefana Batoregodzięki poparciu hetmana J. Zamoyskiego; 1581 przyjął święceniakapł.; w czasie wyprawy na Moskwę towarzyszył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /01.06.2012 Znaków /2 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARABASZ

  Złoczyńca, który zamiast Jezusa został uwolnionyna żądanie jeroz. tłumu (Mt 27,16; Mk 15,15; Łk23,18; J 18,14) z namowy żyd. starszyzny.

  Egzegeci przypuszczają, że B. był popularny wśród Żydów,bo prowadził walkę z Rzymianami, a więc w oczach ziomkówmógł uchodzić za nar. i rei. bohatera. Niektóre...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /01.06.2012 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARABASZ MIECZYSŁAW ks.

  ur. 9 VII 1863 w Lublinie, zm. 9 XLT 1914 w Baltimore, Duszpasterz polonijny, publicysta.

  Po studiach teol. na Gregorianum i w Lowanium oraz medycznychw Paryżu przyjął 1887 święcenia kapł. w Rzymie;1890 przybył do Detroit, gdzie w pol. seminarium duch. wykładałteologię, filozofię, retorykę i język...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /01.06.2012 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAR (2)

  Do poł. XVI w. Rów, miasto na Podolu (UkraińskaSRR). Prawo magdeburskie nadał 1540 król Zygmunt I Stary;1648 zdobyty przez Kozaków; 1672-99 był w rękach tur.; 1768zawiązała się w B. konfederacja ( ->- konfederacja barska) ;od 1793 B. należy do Rosji.

  Parafia rzym. kat. św. Mikołaja w diec. kamienieckiej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /31.05.2012 Znaków /2 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAR (1)

  (gr. Antibaris, łac. Antibarum, wł. Antivari), Abpstwona wybrzeżu czarnogórskim (Jugosławia). Chrześcijaństwo byłotu znane już w III w.

  Bpstwo B. występuje w poł. VIII w. jako sufr. Dyrrhachium(słow. Drač, obecnie Durrësi w Albanii) podległej patriarszeKonstantynopola; po zajęciu Draču 989 przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /31.05.2012 Znaków /1 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CERYNT, Kerinthos

  Żył w końcu I w. w Azji Mniejszej, zwolennik kierunku judaizującego w chrześcijaństwie, prekursor > gnostycyzmu.

  Pochodził z Egiptu, prawdopodobnie z rodziny żyd.; jego doktryna znana jest głównie z pism Ireneusza (Eleghos kai anatrope tes pseudonymu gnoseos I, 26,1; III, 2,1; 3,4; PG 7,686, 846-854)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /31.05.2012 Znaków /2 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESALPINO ANDREA

  ur. 6 VI1519 w Arezzo (Toskania), zm. 23 II 1603 w Rzymie, Lekarz, botanik, filozof. Studiował na uniw. w Pizie i Padwie; 1555 objął w Pizie katedrę medycyny i filozofii po swoim mistrzu Ghini; 1592 pap. Klemens VIII powierzył mu wykłady na uniw. Sapienza w Rzymie i mianował swoim przybocznym lekarzem.

  C...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /31.05.2012 Znaków /1 931

  praca w formacie txt

Do góry