Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BARNABY LIST

  Pismo apokryficzne (->- apokryfy II C 6),zawierające katechezę egzeget.-dogm. i mor., rozpowszechnionewe wczesnym chrześcijaństwie.

  1. Tekst l.B. wskazuje, że był skierowany przede wszystkimdo ochrzczonych Żydów; ma on formę wykładu; w I cz. (1-17)autor wykazuje, że ST miał charakter typiczny i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /3 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARNABA

  (hebr. bar n'bu'ah, syn proroctwa lub proroka), Apostoł Św., właśc. Józef, lewita z Cypru, współpracownik apostołów, zwł. Pawła.

  1. Życie — Poza lakonicznymi wzmiankami w. niektórych

  Listach Pawła Apostoła (1 Kor 9, 6; Ga 2, 13; Kol 4,10) wspominająo nim jedynie Dzieje apost.; historia jego życia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /01.06.2012 Znaków /5 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARNABAE CLARUM COLIMUS TROPAEUM

  Nowy hymn w laudesach na dzień św. -» Barnaby Apostoła, od 1971.

  Utwór ten wysławia zwycięstwo Barnaby osiągnięte przezdobre życie i męczeństwo z Chrystusem, a w szczególnościprzez wielkoduszność, z jaką opuścił własną rolę, chcąc z wiarąi czynną miłością pracować nad rolą Chrystusową...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /01.06.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARLETTI CARLO ScbP

  ur. 22 V 1735 w Roccagrimalda (k. Alessandru), zm. 25 II 1800 w Pawii, Fizyk.

  W 1751 wstąpił do zakonu; 1772-78 był na uniw. w Pawiiprof, fizyki eksperymentalnej, nast. fizyki ogólnej i meteorologii.Zasłużył się zwł. badaniami z zakresu elektrostatyki i indukcjielektromagnetycznej; był członkiem zał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /01.06.2012 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARLOW WILLIAM OESA

  zm. 10 XII 1569 w Chichester, Bp anglikański, pochodził prawdopodobnie z Essex.

  Studiował w Oksfordzie i tam uzyskał doktorat z teologii,nast. pełnił różne funkcje w zakonie. W czasie reformacji stanąłpo stronie Henryka VIII.

  Występował jako teolog polemistam.in. przeciwko luteranizmowi oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /01.06.2012 Znaków /1 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARLACH ERNST

  ur. 2 1 1870 w Wedel (Holsztyn), zm. 24 X 1938 w Rostocku (Meklemburgia), Niem. rzeźbiarz, grafik i dramaturg.

  Studiował w Dreźnie, Paryżu i Berlinie; 1906-08przebywał w Rosji.

  B. rzeźbił głównie w drewnie, rzadziej w brązie; wypowiadałsię przede wszystkim w monumentalnych kompozycjach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /01.06.2012 Znaków /3 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAR KOCHBA

  (hebr. syn gwiazdy), Właśc. Szymon ben[bar] Koseba (imię ustalone dzięki znalezionym w Murabbaatpapirusowym listom-autografom B. oraz monetom, na którychdo imienia dołączano tytuł „książę Izraela"), przywódca II powstaniażyd. (jesień 131 lub 132).

  Przydomek został B. nadany przez Akibę, ben...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /01.06.2012 Znaków /2 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARLAAM i JOZAFAT (Joazaf)

  Bohaterowie średniow. powieści hagiograficznej Historia budująca lid) Żywot B. i J.

  Treścią powieści, będącej chrzęść, wersją ind. legendy o Buddzie,wzbogaconą apologia Arystydesa z Aten, są dziejekrólewicza ind. Jozafata (wg hipotezy imię J. wywodzi się z ind.terminu Bodhisattwa-Budda), który pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /01.06.2012 Znaków /3 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARLAAM z KALABRII bp.

  ur. ok. 1290 w Seminara, zm. ok. 1350 w Gerace (Kalabria), Mnich italogrecki, teolog, przeciwnik -» hezychazmu.

  Wychowany w jednym z wł. klasztorów bizant., otrzymałstaranne wykształcenie teol. i human.; od ok. 1326 był nauczycielemw Konstantynopolu, nast. igumenem w klasztorze Zbawicielaoraz prof, na uniw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /01.06.2012 Znaków /3 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARDY GUSTAVE

  ur. 25 XI 1881 w Belfort, zm. 31 X 1955 w Dijon, Franc patrolog.

  Po ukończeniu szkoły średniej w Belfort i seminarium duch.Saint Sulpice w Paryżu przyjął 1906 święcenia kapł., a nast.(1906-09) odbywał w Paryżu studia specjalistyczne; uzyskał doktoraty z teologii i filologii klasycznej; 1909 rozpoczął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /01.06.2012 Znaków /2 772

  praca w formacie txt

Do góry