Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BARNIM

  Imię książąt ze slow, dynastii, rządzącej od XII w. do 1637 Pomorzem Zachodnim.

  1. Barnim I, ur. między 1217 a 1219, zm. 13 lub 14 XII 1278,syn księcia szczecińskiego Bogusława II, od 1220 książę szczeciński,od 1264 — całego Pomorza Zachodniego. Rządy objąłok. 1226;

  prowadził walki o ziemie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /6 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARODA

  Diecezja w Indiach eryg. 29 IX 1966 jako sufr.Bombaju, utworzona z pn. części abpstwa Bombaj; zajmuje24 035 km2 i liczy ok. 9,5 min mieszk., w tym 10 766 katolików,15 parafii, 7 księży diec. i 27 zak., S domów zak. męskich,36 zakonników, 9 domów zak. żeńskich, 96 sióstr.

   

  AAS 58(1966) 1194, 59(1967)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAROK

  Okres porenesansowej kultury nowoż. od końcaXVI do poł. XVIII w.; również kategoria stylowa.

  Okres kulturowy —

  1. Pochodzenie terminu b. nie jestjasne. Początkowo wywodzono go z brzmienia nazwisk G. Barozzida Vignola i F. Barocci, lub z portug. barroco (rodzajnieforemnej perły), a także — z nazwy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /2 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAROK - DUCHOWOŚĆ

  Jest wyrazem i owocem duchowejkultury zach., wyrosłej z inspiracji chrześcijaństwa, która zasadnicząorientację czerpała z ogólnej odnowy życia rei., spowodowanejreformą kat. przeciwstawiającą się ideałom świeckiegohumanizmu epoki odrodzenia.

  A. ASPEKT KULTUROWY — Uznanie b. za odrębną epokę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /12 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAROK - W SZTUCE SAKRALNEJ

  Pojęcie b. - na któregodefinicję składały się cechy spopularyzowane przez H. Wölfflina,a przeciwstawne typowym, jego zdaniem, dla renesansu, takiejak otwarta kompozycja w przeciwieństwie do zamkniętej, dynamicznośćw przeciwieństwie do statyczności, względna jasnośćw przeciwieństwie do bezwzględnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /22 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARNARDO THOMAS JOHN

  ur. 4 VII 1845 w Dublinie, zm. 19 LX 1905 w Surbiton (k. Londynu), Działacz charytatywny;oświatowy.

  Pod wpływem nawiązanych w okresie szkolnym kontaktówz -> kwakrami przeszedł 1862 z katolicyzmu na protestantyzm; studiował w Londynie medycynę z zamiarem poświęcenia siępóźniej pracy na placówkach mis. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /1 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAROK - W LITURGII

  Wpływ Soboru Tryd. na kształt liturgiib. był niewątpliwy i łatwo czytelny, zwł. w początkowym okresie(1562-1614), w którym dokonano kodyfikacji ksiąg liturg.;drugi okres (1614-1752), trwający zresztą aż po XX w., był raczejczasem narastania rozbudowanych form pobożności paraliturgicznej.

  1. Wobec...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /8 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARNES, Barns, Barnesius ROBERT, pseud. Antoniusz Anglus OESA

  ur. 1495 w hrabstwie Norfolk, zm. 30 VII 1540 w Londynie, Teolog protestancki.

  Studiował teologię w uniw. w Cambridge, gdzie wstąpił dozak.; wykształcenie uzupełniał w Lowanium; był przeoremaugustiańskiego klasztoru w Cambridge; 1523 za sprzyjanieluteranizmowi został oskarżony o herezję i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /1 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAROK - W MUZYCE

  Termin b. w historii muzyki oznaczaprzede wszystkim określoną epokę stylu muz. : potocznie oznaczapewne specyficzne cechy dzieła muz., które przez swą przesadęi krańcowość w użyciu środków artyst. odbiega od normstylistycznych danej epoki; termin b. w pierwszym znaczeniuprzyjął się dopiero w.latach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /9 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARNABICI, paulianie, Congregario Clericorum Regularium Sancti Pauli Decollati

  Zakon zał. 1530 w Mediolanieprzez św. Antoniego Marię Zaccaria, Bartolomea Ferrarii Giacoma Antonia Morigia, w celu mor. odrodzenia społeczeństwawł. (w wyniku wojen 1521-29 nastąpił upadek obyczajów)przez przykład życia pokutniczego, prowadzenie misji lud.,kaznodziejstwo i duszpasterstwo parafialne. Nazwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /3 016

  praca w formacie txt

Do góry