Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Marcjon

  [zmarł ok. 160 roku n.e.], herezjarcha, urodzony w Sinope w Poncie. Zerwał z Kościołem powszechnym ok. 144 roku. Pisma jego zaginęły, ale znamy jego doktrynę za pośrednictwem zwalczających ją autorów ortodoksyjnych, jak Ireneusz i Tertulian. Zdaje się, że miała ona wielką siłę atrakcyjną i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Meliton z Sardes

  Zmarł ok. 190 roku, pisarz chrześcijański, biskup miasta Sardes w Lidii. Autor zaginionej apologii, zwróconej do Marka Aureliusza, i wielu innych pism, z których pozostały tylko krótkie fragmenty, z wyjątkiem dzieła o Wielkanocy (Peri Pascha), niedawno odnalezionego, a napisanego w latach...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marek Aureliusz

  [121-180 rok, cesarz rzymski], adoptowany syn i spadkobierca Antonina, rządził pod imieniem Marcus Aurelius Antoninus, dopuściwszy do współrządów (161-169 r.) swego adoptowanego brata, Lucjusza Werusa, niedołężnego i nieudolnego. Marek Aureliusz był filozofem stoikiem; jest autorem zbioru Myśli...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maria Magdalena

  Święta, nazywana również Marią z Magdali, jedna ze świętych niewiast obecnych przy ukrzyżowaniu Jezusa. Tradycja, na pewno błędna identyfikuje ją z Marią siostrą Łazarza. Czwarta Ewangelia czyni ją pierwszym świadkiem zmartchwywstania Chrystusa.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marka Ewangelia

  Jakkolwiek w Nowym Testamencie figuruje ona na drugim miejscu, po Mateuszowej, w rzeczywistości jest to najstarsza z czterech Ewangelii kanonicznych. Napisana po grecku, zapewne wkrótce po 70 roku, była źródłem dwóch pozostałych Ewangelii synoptycznych. Tradycja przysądziła tę księgę Markowi, którym jest...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mateusza Ewangelia

  Pierwsza ewangelia w porządku przyjętym przez kanon, ale późniejsza od Ewangelii Marka, z której czerpie materiał. Zdaje się, że zredagowano ją na nowo ok. 85 roku, w środowisku judeochrześcijańskim, którego zresztą niepodobna umiejscowić geograficznie, a które starało się nie zrywać związku ze...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lukian z Samosaty

  ok. 125?-ok. 195 roku, pisarz grecki, urodzony w Samosacie, stolicy Kommageny w Syrii. Satyryk, umysł sceptyczny, często porównywany z Wolterem. Wyśmiewał przesądy i wierzenia swoich współczesnych, a także obrzędy i mity pogańskie.

  Znany przede wszystkim jako autor Rozmów zmarłych. Jednakże...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maksymian [Marcus Aurelius Valerius Maximianus]

  Cesarz pochodzenia illiryjskiego, dopuszczony do współrządów przez Dioklecjana, początkowo w 285 roku z tytułem cezara, potem jeszcze przed ustanowieniem tetrarchii - z tytułem augusta. Sprawując rządy na Zachodzie, surowo zastosował na podległych mu obszarach edykty o prześladowaniu. Abdykował wbrew...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lyon [dawne Lugdunum]

  Miasto celtyckie, później galo-rzymskie, stolica prowincji Celtica, którą potem nazwano Lugduńską, i metropolia trzech Galii. Ołtarz Romy i Augusta, wzniesiony u spływu Saony i Rodami, był od 12 roku p.n.e. głównym ośrodkiem kultu cesarza w państwach galijskich. Chrześcijaństwo istniało tam co...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maksymin Daja [Caius Galerius Valerius Maximinus]

  [zmarł w 313 roku, cesarz rzymski], siostrzeniec Galeriusza, który adoptował go w 305 roku po abdykacji Dioklecjana i Maksymiana. Zdobył sobie opinię człowieka brutalnego i przesądnego. Po śmierci Galeriusza w 311 roku ze zwiększoną gorliwością kontynuował represje przeciwko chrześcijanom. Jego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /421

  praca w formacie txt

Do góry