Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BARTH KARL

  ur. 10 V 1886 w Bazylei, zm. 10 XII 1968 tamże, Duchowny i teolog Kościoła reformowanego, twórca i czołowy przedstawiciel teologii -> dialektycznej.

  I. ŻYCIE i DZIELĄ - Studia filoz.-teol. odbyl B. 1904-09 na uniw. w Bernie (pod kierunkiem ojca Fritza B. — historiaKościoła i egzegeza NT), Berlinie (A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /26 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTHEL JOHANN KASPAR ks.

  ur. 10 VI 1697 w Kitzingenn. Menem, zm. 8 IV 1771 w Würzburgu, Kanonista.

  W 1709-15 uczył się w kolegium jez. w Würzburgu, gdzie 1715wstąpił do seminarium duch.; 1721 przyjął święcenia kapł.;1725-27 studiował prawo kan. w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat;1727 rozpoczął wykłady prawa kan. na uniw. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /1 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTHÜSEL MATEUSZ CM

  ur. 21 XII 1734 w diec. wrocławskiej, zm. ok. 1812 w Ułukszcie (Łotewska SRR), Pedagog.

  Do zgromadzenia wstąpił 1756 w Warszawie, gdzie 1758złożył śluby zak., a 1761 przyjął święcenia kapł.; po 1761 zostałprof, seminarium duch. w Lublinie;

  1773-75 wykładał teologięw seminarium włocl., nast. do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTAS GUILLAUME SALLUSTE du

  ur. 1544 w Montfort (Gaskonia), zm. VII 1590 w Paryżu, Poeta, hugenot.

  Otrzymawszy staranne wykształcenie, do 1576 żył w swoimzamku. W czasie wojny rei. był oficerem księcia Nawarry, późniejszego króla Henryka IV; wysyłany przez niego w ważnychmisjach dyplomatycznych, przebywał m.in. w Anglii, Szkocjii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /2 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTILIUSZ WAWRZYNIEC SJ

  ur. 19 VIII 1569 w Tarnowie, zm. 28 VIII 1635 w Smoleńsku, Teolog.

  Do zakonu wstąpił 1585; studiował filozofię w Braniewie,a nast. teologię w Wilnie; w okresie studiów uczył w kolegiachjez. gramatyki, poetyki i retoryki; 1601 przyjął święcenia kapł.;

  1603 odbył pielgrzymkę do Loreto i Rzymu, skąd...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /1 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTĄG

  Parafia w dekanacie Olsztyn Południe w diecezjiwarmińskiej, sanktuarium ku czci Opatrzności Bożej.Kapitula warm, lokowała wieś B. 1345 na prawie chełmińskim;ponowna lokacja nastąpiła 1363; parafia w B. powstaćmusiała wcześniej, ponieważ już 1348 występuje prob. Dytmar.

  Obecny got. kościół pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /1 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTKIEWICZ ZDZISŁAW SJ

  ur. 21 II 1852 w Miłkowie (k. Lubaczowa), zm. 17 IV 1890 w Krakowie, Pisarz religijny.

  Do zakonu wstąpił 1866 w Starej Wsi; święcenia kapł. przyjął1882 w Krakowie; prowadził misje lud. w Galicji; z powodusłabego zdrowia został przeniesiony do kolegium krak., gdzie1885-90 współpracował z red...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAR SAUMA, Barsumas

  ur. w Samosatach (pn. Syria), zm. 458, Archimandryta monofizycki w zach. Syrii.

  Zwalczając -> nestorianizm, opowiadał się za monofizylyzmem;ces. Teodozjusz II mianował go przedstawicielem mnichówwsch. na zwołanym 449 synodzie „zbójeckim" w Efezie;

  bronił Eutychesa, wykazując jego prawowierność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAR SALMA, Barsauma, Barsumas

  ur. ok. 415, zm. ok. 492, Bp nestoriański, z pochodzenia niewolnik.

  Wykształcony w Edessie, skąd po 457 wypędzony wraz z pers.zwolennikami -» nestorianizmu, objął bpstwo w Nisibis i zał.tam wraz ze swym współtowarzyszem z Edessy Narsesem szkołęteol.;

  statuty tej szkoły są pierwszym znanym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /1 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARSZCZEWSKI MICHAŁ FRANCISZEK CM

  ur. 17 X 1719 w woj. chełmińskim (dziś toruńskie), zm. 9 IX 1802 w Chełmnie, Duszpasterz, pedagog.

  Do zgrom, wstąpił 9 X 1738 w Warszawie, gdzie odbył studiaw świętokrzyskim seminarium internum i przyjął święceniakapł.;

  1744-55 był prof, seminarium zak. w Warszawie; od 1756przebywał w Chełmnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /1 772

  praca w formacie txt

Do góry