Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BARTŁOMIEJ z PRAGI OFM

  Żył w XIII w., Mis. bp nominat.

  Pochodził prawdopodobnie z Czech; znany jest z działalnościprowadzonej 1255-57 w Polsce na rzecz utworzeniabpstwa mis. w Łukowie (dla Jaćwięgów).B. wystąpił 17 IV 1255 na wiecu w Zawichoście jako pośrednikmiędzy księciem Bolesławem Wstydliwym a kapitułąkrak. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /1 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTŁOMIEJ z BYDGOSZCZY, Bartosław OFMObs

  ur. ok. 1478 w Bydgoszczy, zm. 1548 w Poznaniu, Leksykograf.

  Do zakonu wstąpił przed 1500; prawdopodobnie studiowałw Akademii Krak., gdzie 1505 uzyskał stopień bakałarza;1500-02 sporządził kopiarz zawierający ustawy zak., uchwałykapitulne, bulle i przywileje pap. (m.in. potwierdzenie pol...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTŁOMIEJ z RADOMIA

  ur. ok. 1401, zm. 1450, Filozof i teolog.

  W 1419 zapisał się na wydz. artium AkademiiKrak. ; stopień bakałarza otrzymał 1421, a stopień magistra 1427;w tym samym semestrze letnim sprawował urząd dziekana wydz.artium, ponownie 1437 w semestrze zimowym;

  ok. 1444 uzyskałdoktorat z teologii; 1444-45 był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTŁOMIEJ z JASŁA

  ur. ok. 1360 w Jaśle, zm. ok. 1407 w Krakowie, Filozof i teolog.

  Wykształcenie filoz. zdobył na uniw. w Pradze, gdzie 1382uzyskał stopień bakałarza, 1384 magistra artium; od 1385studiował na wydz. prawa i wykładał równocześnie na wydz.filozofii; do kraju wrócił 1390 i pracował nad...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /1 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTŁOMIEJ APOSTOŁ

  Wymieniony w spisach apostołóww Ewangeliach synopt. (Mt 10,3; Mk 3,18; Łk 6,14;por. Dz 1, 13). Wielu egzegetów, począwszy od IX w., utożsamia B. z Natanaelem, którego powołanie opisał Jan Apostoł(J 1,45-49; por. 21,2); zarówno bowiem B., jak i Natanaelprzedstawieni są jako towarzysze Filipa, a imię B...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /8 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTŁOMIEJ z BRESCII

  zm. 1258, Kanonista.

  Studiowal prawo rzym. oraz kan., które od 1234 wykładał w Bolonii.Dzieła B. mają charakter kompilacyjny i poddają krytyceprace wcześniejszych autorów; głównym dziełem B. jest Glossa ordinaria ..Decreti" (oprać. 1240-46), będące krytyką pracy JanaTeutonika;

  z innych dzieł wymienia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTKOWICZ JAN ADRIAN OSPĘ

  ur. ok. 1601 w Wieluniu, zm. 20 IX 1656 w Wiener Neustadt, Gen. wikariusz.

  Od 1625 studiował w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat z teologii.Popierał politykę prowincjała B. Bolesławskiego zmierzającądo separacji pol. prowincji od macierzystej na Węgrzech;w tej sprawie dwukrotnie wyjeżdżał do Rzymu. Jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTŁOMIEJ ANGLIK, Bartholomaeus Anglicus OFM

  Żył w XIII w., filozof i teolog, zw. doctor proprietatum.Po studiach w Oksfordzie wykładał 1225-30 w konwenciefranciszkańskim w Paryżu, następnie w Magdeburgu.

  Jest autoremnapisanej ok. 1250 encyklopedii De proprietatibus rerum(Bas ok. 147Ò, F 1601, przedruk F 1964), dzieła bardzo popularnego(w ostatnim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTECZKO, Bartetschko ANDRZEJ OFMRef

  ur. ok. 1670 w Raciborzu, zm. 11 IV 1739 we Wrocławiu, Kaznodziejai poeta.

  W 1707 i 1713 był gwardianem w Raciborzu, 1715 w Namysłowiei 1718 we Wrocławiu, 1722 i 1732 definitorem prowincjiczes., a 1722 także wizytatorem gen. prowincji wlkp. :utrzymywał bliskie kontakty z pol. klasztorem reformatów naGórze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTEL OSKAR

  ur. 24 X 1893 we Władysławowie (k. Turku), zm. 5 XI 1973 w Warszawie, Historyk Kościoła.

  Studiował w Dorpacie (1914-15), Moskwie (1915-16) i Warszawie(1922-28), gdzie uzyskał doktorat na podstawie pracyGrzegorz Pawel z Brzezin. Studium z czasów reformacji (RP5 (1928) 12-31);

  wykładał historię i język...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /4 685

  praca w formacie txt

Do góry