Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BARTOCHOWSKI WOJCIECH SJ

  ur. 1648 w Łęczyckiem, zm. 26 IX 1708 w Krakowie, Kaznodzieja i panegirysta.

  Do zakonu wstąpił 1664; 1667 ukończył seminarium nauczycielskiew Sandomierzu, studiował filozofię w Kaliszu (1667-70)oraz teologię w Poznaniu (1673-75) i w Rzymie (1675-77);wykładał retorykę w kolegiach jez.: w Gdańsku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTŁOMIEJ z SAN CONCORDIO (z Pizy) OP

  ur. 1260 w San Concordio k. Pizy, zm. 11 V 1347 w Pizie, Kaznodziejai pisarz teologiczny.

  Do zakonu wstąpił 1277; studiował w Bolonii i Paryżu, gdzieuzyskał doktorat z prawa, nast. uczył w Lukce, Florencji i Rzymie;jego najwybitniejsze dzieło De documentis antiquorum(Tr 1601) jest obszernym zbiorem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /1 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTŁOMIEJA MARIA CAPITANIO Św.

  ur. 13 I 1807w Lòvere (Lombardia), zm. 26 VII 1833 tamże, Założycielkazgrom, sióstr miłości, zw. także siostrami dziecięctwa NMP(Suore di Maria Bambina) lub siostry B. Capitanio.Kształciła się w seminarium nauczycielskim klarysek w Lòvere,gdzie nast. pracowała jako nauczycielka;

  1825 w rodzinnymdomu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /1 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTŁOMIEJA ŚWIĘTEGO NOC

  (zw. też krwawymweselem paryskim, a przez analogię do nieszporów -> sycylijskichjutrznią paryską), Noc z 23 na 24 VIII 1572, w czasiektórej wszczęto w Paryżu rzeź -» hugenotów, najkrwawszy epizodwojen rei. we Francji w XVI w.

  Po pokoju w Saint-Germain-en-Laye (1570), który zakończyłtrwającą od 1568 III...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /4 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTMANN BERNHARD

  ur. 26 V 1860 w Madfeld (Westfalia), zm. 1 VIII 1938 w Paderborn, Teolog.

  Studiował w Münster, Würzburgu, Eichstätt i Paderborn;święcenia kapł. przyjął 1888; 1896 uzyskał doktorat w Tybindze;1888-98 pracował w duszpasterstwie w Hamm i Dortmundzie;1898-1938 był prof, teologii dogm. w Akademii Teol.w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /1 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTŁOMIEJ RINONICHO, Bartłomiej z Pizy OFM

  ur. w Pizie, zm. 1401 tamże, Kaznodzieja i pisarz teologiczny.

  Do zakonu wstąpił 1352, gdzie pełnił obowiązki lektora teologiii kaznodziei; wsławił się dziełem De conformitate vitaebeati Francisci ad vitam Domini Jesu, napisanym między 1385a 1390 (Mi 1510, Boi 1590; wyd. kryt. AFr 4-5 (1906-12)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTŁOMIEJ z KRZYWINIA OSB

  ur. w końcu XVI w. w Krzywiniu (k. Kościana), zm. 28 X 1669 w Lubiniu k. Kościana, Kronikarz klasztorny.

  Do zakonu wstąpił w Kościanie, gdzie 1608 złożył śluby;studiował nauki human, i teologię w Akademii Lubrańskiegow Poznaniu; 1642-45 był przeorem w Lubiniu, a nast. mistrzemnowicjatu i prof...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /1 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTŁOMIEJ z LUKKI OP, Bartolomeo Fiadoni bp.

  ur. ok. 1236 w Lukce, zm. 1327 w Torcello k. Wenecji, Teolog i historykKościoła.

  Wstąpił do zakonu w Lukce; był uczniem, a nast. (1261)spowiednikiem i towarzyszem podróży Tomasza z Akwinu;1288 został przeorem domów zak. w Toskanii; 1301 uczestniczyłprawdopodobnie w kapitule gen. w Kolonii; 1309-18...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /1 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTŁOMIEJ a MARTYRIBL'S, Bartolomeo Fernandez bł.

  ur. 3 V 1514 w Lizbonie (ochrzczony w kościele NMP de Martyribus, stąd przydomek), zm. 16 VII 1590 w Viana do Castello, Teolog, prymas Portugalii.

  Wstąpił 1527 do dominikanów, gdzie odbył studia filoz.-teol.oraz przyjął święcenia kapł. ; ponad 20 lat wykładał w Lizboniei Batalha filozofię i teologię;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /1 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTŁOMIEJ MŁODSZY Św.

  ur. ok. 981 w Rossano (Kalabria), zm. ok. 1055 w Grottaferrata, Działacz, hymnograf.

  Wychowany w bizant. środowisku religijno-kulturowym wRossano, mając 12 lat poddał się duchowemu kierownictwu -> Nila Młodszego w klasztorze Valleluce (u podnóża MonteCassino), a nast. w Serperi k. Gaety i towarzyszył mu w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /2 664

  praca w formacie txt

Do góry