Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BARTOSZYCE

  Parafie i dekanat w diecezji warmińskiej.

  W średniowieczu B. były osadą pruskiego plemienia Bartów(stąd nazwa); z tego okresu zachowała się tu grupa pomników(2 kamienne posągi i kamienna misa), zw. przez miejscową ludność„bartkami" (->baby kamienne);

  1241 osiedlili się w B.Krzyżacy; 1326 komtur...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /2 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTSCH, Barscius, Barszcz FRYDERYK SJ

  ur. 1552 w Braniewie, zm. 26 XI 1609 w obozie pod Smoleńskiem, Kaznodzieja, teolog.

  Do zakonu wstąpił 1572 w Rzymie po ukończeniu studiówfiloz. w Collegium Romanům; teologię studiował w Wiedniu;1582-92 był rektorem kolegium w Braniewie, gdzie także kierowałseminarium diec., alumnatem pap., konwiktem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /1 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTYNOWSKI STANISŁAW ANTONI RUDOLF SJ

  ur. 17IV 1870 w Krakowie, zm. 31 I 1947 w Warszawie, Teolog.

  Studiował teologię i prawo kan. w Innsbrucku; 1898 przyjąłw Krakowie święcenia kapł.; 1901 wstąpił do zakonu i był 1903--05 katechetą w Nowym Sączu, nast. prefektem domu zak. w Krakowie, 1907 wykładowcą historii i geografii w gimnazjumw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /1 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARUCH

  (hebr. baruk błogosławiony), Żył w VII-VI w.prz.Chr., sekretarz i współpracownik proroka -> Jeremiasza.Pochodził prawdopodobnie z wybitnej rodziny judzkiej(FlavAnt X 9, 1); jego brat Serajasz piastował urząd dworskiwielkiego kwatermistrza króla Sedecjasza (Jr 51, 59).

  O życiu B. i działalności przed 605...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /2 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARUCHA KSIĘGA

  W zbiorze kat. ksiąg bibl. deuterokanonicznepismo noszące imię Barucha, a przez tradycję żyd.--aleks. zaliczone do cyklu Jeremiasza z Lamentacjami oraz ListemJeremiasza; z Biblii gr. (LXX) k.B. przejęli chrześcijanie.Jakkolwiek k.B. została napisana najprawdopodobniej w językuhebr. lub aram., zachowała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /4 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTOSZOWIC MARCIN OP

  (mylnie zw. Borowicki lub Borowski), ur. 1647, zm. ok. 1705, Rytownik.

  W 1668-74 studiował filozofię i teologię w klasztorze krak.;wykonał liczne prace dla drukarni Piotrkowczyków, Szedlów,Kupiszów i oficyny Akademii Krak., a nadto sztychy MBGidelskiej, MB Tuchowskiej, Św. Jacka, herb Pana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTOSZEWICZ ANTONI OSPĘ

  ur. 11 VI 1711 w Warszawie, zm. 19 VI 1772 tamże, Grafik, kaligraf, iluminator.

  Do zakonu wstąpił 1730 w Częstochowie; 1735 przyjął święceniakapł. w Warszawie; do 1743 przebywał w Częstochowie;1745-72 był zastępcą przeora klasztoru w Warszawie, gdzie wykonywał prace malarskie, iluminatorskie i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /1 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTOSZEWICZ JULIAN

  ur. 17 I 1821 W Białej Podlaskiej, zm. 5 XI 1870 w Warszawie, Historyk.

  B. studiował 1838-42 jako stypendysta w Petersburgu, poczym był (z przerwą 1847-49) do 1866 nauczycielem szkółśrednich (1863-68 także kustoszem Biblioteki Głównej) w Warszawie,w której życiu umysłowym brał czynny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /2 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTOSZEWSKI, Bartoszewicz JAN SJ, pseud. Walenty

  ur. ok. 1574, zm. 28 III 1645 w Wilnie, Kaznodzieja i pisarz.

  Po ukończeniu studiów filoz. B. wstąpił do zakonu 1602;przebywał w Wilnie, gdzie był kaznodzieją i misjonarzem lud.oraz krótko prefektem seminarium pap. i diec, 1619-27 i 1636-37— w Krożach, również jako kaznodzieja i misjonarz lud.;

  wydał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTOSZEWSKI JAN

  ur. 18 I 1852 we Lwowie, zm. 13 XII 1920 tamże, Duchowny Kościoła unickiego, teolog.

  Studiował teologię na uniw. wiedeńskim, 1875 przyjął święceniakapł., a 1879 uzyskał doktorat z teologii; nast. wykładałna uniw. lwowskim (od 1885 jako prof, zwyczajny); piastowałróżne urzędy w gr.kat. konsystorzu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /902

  praca w formacie txt

Do góry