Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BAUDEAU NICOLAS CRL

  ur. 25 IV 1730 w Amboise (k. Tours), zm. 1792 w Paryżu, Teolog, ekonomista.

  Studia teol. odbył w seminarium zak. w Chancelade k. Périgueux,w którym nast. był prof.; z czasem został komendatariuszemopactwa norbertanów w Saint-Lô w Normandii;

  z tegookresu pochodzi jego Analyse de l'ouvrage du pape BenoitXIV sur...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /2 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAUDRILLART HENRI MARIE ALFRED kard.

  ur. 6 I 1859 w Paryżu, zm. 19 V 1942 tamże, Historyk Kościoła, dyplomata.

  Studia hist, odbył w Ecole Normale; od 1883 był prof. InstytutuKatolickiego w Paryżu; doktorat uzyskał 1890; w tymżeroku wstąpił do oratorianów, 1893 przyjął święcenia kapł.;zorganizował ośrodek pod nazwą Apostolat de la...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /1 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAUDELAIRE CHARLES

  ur. 9 IV 1821 w Paryżu, zm. 31 VIII 1867 tamże, Poeta.

  Uzyskawszy 1839 jako ekstern maturę, wbrew woli matkii ojczyma (którego autorytatywne metody wychowawcze źlewpłynęły na wrażliwą psychikę chłopca) zajął się literaturą.W 1841-42 odbył podróż na Daleki Wschód. Już pierwsze publikacje,zwł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /6 814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAUER BRUNO

  ur. 6 IX 1809 w Eisenbergu, zm. 13 IV 1882 w Rixdorf k. Berlina, Filozof religii, krytyk biblijny.

  Studiował w Berlinie, a nast. poświęcił się badaniom nadPismem św. w duchu filozofii G.W.F. Hegla. W Kritik derGeschichte der Offenbarung (B 1838) bronił jeszcze autentycznościi historyczności objawienia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /2 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAUDISS WOJCIECH MARIA SJ

  ur. 14 IV 1842 w Bojanie (Bukowina), zm. 25 ÏV 1926 w Starej Wsi (k. Brzozowa), Pedagog.

  Do szkoły średniej uczęszczał we Lwowie; 1856 wstąpił dozakonu; po złożeniu ślubów zak. 1859 i studiach filoz. (1861-64)był do 1869 nauczycielem w kolegium jez. w Tarnopolu; teologięstudiował w instytucie zak. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BATTANDIER ALBERT

  ur. 11 IV 1850 w Saint-Félicien (pn.-wsch. Francja), zm. 23 V 1921 tamże, Kanonista i publicysta.

  Po krótkim pobycie w zakonie jezuitów (1869) wstąpił 1871do seminarium diec. w Viviers; 1875 przyjął święcenia kapł.;studiował w Rzymie, uzyskując 1879 doktorat z teologii i prawakan.; kard. J.B. Pitra...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /1 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SATINICI

  (arab. batin wewnętrzny), Sekta muzułm. odłamuszyickiego (szyici), której głównym teoretykiem był Dżafaras-Sadik (zm. 765). Wybitniejsi jej przedstawiciele znani bylijeszcze w XII w.; rozpadła się na liczne grupy różniące się systememnauczania i orientacją polit, (m.in. -> karmaci).

  Główne zasady...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /1 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BATYLDA, Bathildis, Balthildis Św.

  zm. 30 I 680 w Chelles k. Paryża, Królowa Franków pochodzenia anglosaskiego.

  Uprowadzona przez piratów, B. dostała się na dwór majordomaNeustrii Erchinoalda (641-658); ok. 649 poślubiła ChlodwigaII, króla Neustrii i Burgundu, po śmierci którego 657 objęłarządy w imieniu małoletniego syna Chlotara...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /1 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAT1USZKOW KONSTANTIN NIKOŁAJEWICZ

  ur. 29 V 1787w Wołogdzie, zm. 19 VII 1855 tamże, Ros. poeta, zwolennik reformy N.M. Karamzina i członek grupy lit. Arzamas (działająca1815-18 w Petersburgu).

  W niewielkiej spuściźnie poetyckiej B. wyróżnia się 3 etapy:

  ° utwory z 1802-12 — kontynuujące tradycje anakreontykówXVIII w. — w których...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAUCKE, Paucke FLORIAN SJ

  ur. 24 IX 1719 w Wińsku(k. Wolowa), zm. 13 IV 1780 w Jindřichovie Hradec (Czechy),Misjonarz.

  W 1749-68 pracował w Paragwaju wśród indiańskichszczepów Guarani, Abipon i Macobi; zajmował się etnomuzykologiąi sztuką indiańską; pozostawił w rpsach prace z zakresuetnografii, historii, botaniki i zoologii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /545

  praca w formacie txt

Do góry