Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Montanizm

  Herezja chrześcijańska z II wieku, zrodzona z porywu entuzjazmu profetycznego. Jej twórca, Montanus, zaczął nauczać w 156 roku we Frygii, dlatego czasem nazywa się montanizm również proroctwem frygijskim albo herezją frygijską.

  Montanus podawał się za Ducha Świętego — Pocieszyciela (Parakletos)...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mojżesz

  Wyzwoliciel i prawodawca Izraela. Pod jego wodzą lud hebrajski opuścił Egipt i udał się do krainy Kanaan (XIII? w. p.n.e.). Chciał narzucić Izraelitom wyłączny kult Jahwe i utrwalił przynajmniej podstawy prawodawstwa, zachowane w Pięcioksięgu pod jego imieniem.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monofizytyzm

  Doktryna głoszona w połowie V wieku przez mnicha z Konstantynopola, Eutyche-sa; przypisywał on Chrystusowi tylko jedną naturę boską, przez którą element ludzki byłby jak gdyby wchłonięty. Doktrynę tę potępił sobór w Chalkedonie (451 r.), który za ortodoksyjną uznał doktrynę o dwóch naturach...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mesjasz

  Od hebrajskiego słowa masziah, co znaczy „pomazaniec". Pierwsi królowie Izraela, Saul i Dawid, otrzymali władzę królewską przez namaszczenie. Dawid stał się potem w oczach Żydów ideałem władcy i spodziewano się, że potomek Dawida przyjdzie, aby położyć kres obcej przemocy. Tak zrodziła się od...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Minucjusz Feliks

  [Marcus Minucius Felix, II/III wiek], autor chrześcijański piszący po łacinie, urodzony w Afryce, ale osiadły w Rzymie jako adwokat.

  Jego dialog Oktawiusz, w formie bardzo cyceroński, wprowadza obrońcę pogaństwa Cecyliusza i dwóch przedstawicieli chrystianizmu: Oktawiusza i samego autora. Jest to...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miszna

  Podstawowa część Talmudu; nazwa pochodzi od hebrajskiego słowa miszna, które znaczy „powtarzać".

  Jest to kompilacja, w której utrwalono w piśmie Prawo ustne, objawione Mojżeszowi na górze Synaj, a także Torą, pisaną i rozwiniętą w tradycyjnym nauczaniu rabinów. Główną jej część opracowano z...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mitra

  Bóg indoirański, który - mniej lub bardziej wyizolowany ze swego rodzinnego panteonu -zdobył wielką popularność w całym cesarstwie rzymskim. Kult Mitry należy do najważniejszych wśród kultów mistery'nych, a wywodzi się z kultu boga Słońca. W odróżnieniu od większości bóstw misteryjnych, Mitra nie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /2 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mazdaizm

  Staroirańska religia zreformowana ok. 600 roku p.n.e. przez Zoroastra (Zaratustrę), przypuszczalnego autora ksiąg Gatha, które stanowią najstarszą część Awesty. Nazwa pochodzi od imienia boga Ahura Mazdy. Zoroaster uczynił Ahura Mazdę bóstwem najwyższym i stworzycielem. Myśl mazdajska jest w zasadzie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Manicheizm

  Manicheizm, religia misyjna, szybko się rozpowszechnił i w pewnym momencie był dość poważnym przeciwnikiem chrześcijaństwa. Święty Augustyn wyznawał manicheizm, zanim stał się chrześcijaninem. Przeżycie albo też odżycie wpływów manichejskich wyjaśnia częściowo genezę średniowiecznych...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mądrości Księga

  Zdaje się, że powstała w Aleksandrii w I wieku p.n.e.; ma charakter apologii judaizmu, zwróconej zarówno do urzeczonych hellenizmem Żydów, jak i do pogan. Boża Mądrość występuje tam jako narzędzie jednocześnie stworzenia i objawienia. Księga ta głosi nieśmiertelność i odwieczność duszy i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /781

  praca w formacie txt

Do góry