Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BAWIT

  Miejscowość w pobliżu el-Aszmunein (Hermopolis)w Środk. Egipcie z ruinami 2 ufortyfikowanych koptyjskichklasztorów i nekropoli, odkrytych 1913-25 przez franc, archeologów(E.G. Chassinat, J. Clédat, J. Maspéro).

  Klasztor św. Apollona (cenniejszy pod względem archeol.),wzniesiony w 1. pol. IV w. przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /2 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAWON, Bawo, flam. Beafs Św.

  zm. między 640 a 659, Patron Gandawy.

  Życiorysy B. (MGHSSrerMer IV 534-545), z których najwcześniejszypochodzi z pocz. IX w., a 3 inne z końca X w.,oparte są na legendzie. Wg nich B., zw. początkowo Allowinen),ożenił się z Agletrudą, córką hrabiego merowińskiego; po jejśmierci został mnichem w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /1 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAUMGARTEN SIEGMUND JACOB

  ur. 14 III 1706 w Wolmirstedt (k. Magdeburga), zm. 4 VII 1757 w Halle, Teolog luterański, brat Alexandra Gottlieba.

  Studiował na uniw. w Halle (uczeń Ch. Wolffa), gdzie 1730rozpoczął wykłady, a 1743 został prof, teologii. Posługując sięfiloz. terminologią Wolffa, starał się uzasadnić dogmaty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /2 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAUMGARTNER HEINRICH

  ur. 24 V 1846 w Cham (Szwajcaria), zm. 13 X 1904 w Zug, kat. Pedagog szwajcarski.

  Od 1880 był dyrektorem kat. seminarium nauczycielskiegow Zug.

  Wychowanie pojmował jako wszechstronny rozwój wychowanka, mający przygotować go do samodzielnego spełnianiaczekających go w życiu zadań; postulując powszechny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /1 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAUMGARTNER JOHANN WOLFGANG OFMCap

  Imię zak. Norbert, ur. 19 VI 1710 w Wiedniu, zm. 29 IX 1773 tamże,malarz.

  Studiował w ces. Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu orazwe Włoszech (wysłany tam przez ces. Karola VI); 1736 wstąpiłdo zakonu w Palanzana k. Viterbo; ok. 1742 przyjął święceniakapł.; 1745 na żądanie cesarzowej Marii Teresy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAUMKER WILHELM

  ur. 25 X 1842 w Elberfeld, zm. 3 III 1905 w Rurich k. Akwizgranu, Muzykolog.

  Studiował teologię w Monachium i Bonn; 1867 przyjął święceniakapł.; opublikował wiele dzieł z zakresu muzyki średniowieczai hymnologii; 1889 uniw. wrocławski nadał mu doktorath.c.

  Głównym dziełem B. jest Das katholische...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /1 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAUMSTARK ANTON

  ur. 4 VIII 1872 w Konstancji, zm. 31 V 1948 w Bonn, Historyk liturgii.

  Dłuższy czas przebywał w Rzymie oraz na Wschodzie, studiującorientalistykę, liturgię chrześcijaństwa wsch., archeologięi sztukę; po powrocie był 1921-30 prof, honorowym wydz.filozofii uniw. w Bonn, 1923 prof, języków i literatury...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /1 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAUNY ETIENNE SJ

  ur. 1 VI 1575 w Mouzon (Ardennes), zm. 12 XII 1649 w Saint-Pol-de-Léon (Bretania), Franc, teolog i kanonista.

  Do zakonu wstąpił 1593; przez 11 lat był prof, literaturyi retoryki, nast. 16 lat wykładał teologię mor. i kazuistykęw kolegium Clermont w Paryżu.

  Uważany za przedstawiciela laksyzmu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAUR FERDINAND CHRISTIAN

  ur. 21 VI 1792 w Schmiden k. Cannstatt, zm. 2 XII 1860 w Tybindze, Teolog protest., historyk Kościoła.

  Zajmował się przede wszystkim początkami chrześcijaństwa;poglądy swoje zawarł w dziele Das Christentum und die christlicheKirche in den drei ersten Jahrhunderten (T 1853). Opinieo księgach NT wyraził w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /4 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAUMGARTEN, Baumgartner, Bomgharten KONRAD

  ur. ok. 1480 w Rotenburgu, zm. po 1514 w Lipsku, Drukarz.

  Początkowo był prawdopodobnie introligatorem w Lubecei Magdeburgu; 1498 założył pierwszą drukarnię w Gdańsku,z której wyszły jego druki, m.in. na dwustronnie zadruk, karciepróbne odbicie listu odpustowego Jana ze Ścinawy (1498), niem. modlitewnika...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /1 752

  praca w formacie txt

Do góry