Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BAZYLEJSKA SCHIZMA

  Rozłam w Kościele zach., spowodowanyzatargiem pap. Eugeniusza IV z -> BazylejskimSoborem, na którym doszli do głosu zwolennicy -> koncyliaryzmu;trwała 1439-49.

  Zapoczątkowała ją 1 V 1437 opozycjawiększej części ojców soboru przeciw pap. decyzji zmiany miejscaobrad; formalną schizmę utrwaliła depozycja...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim0101015 Dodano /01.06.2012 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAZYLEJSKI SOBÓR

  Nazwa pierwszej części XVII soborupowsz. (bazylejsko-ferraro-florencko-rzymskiego) zwołanego1 II 1431 do Bazylei przez pap. Marcina V na mocy dekretuFrequens (Konstancja III) w celu przeprowadzenia wewn.reformy Kościoła, porozumienia z -> husytami i obrony Europyprzed Turkami;

  był widownią zmagań między...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim0101015 Dodano /01.06.2012 Znaków /12 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAZIAK EUGENIUSZ abp.

  ur. 8 III 1890 w Tarnopolu, zm. 15 VI 1962 w Warszawie, Metropolita lwowski, administrator apost. i ordynariusz w Krakowie.

  Pochodził z rodziny urzędniczej; po ukończeniu 1908 gimnazjumw Tarnopolu studiował teologię na uniw. lwowskim;po przyjęciu 1912 święceń kapł. pracował 1913-19 w duszpasterstwiew...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /1 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAYMA GIUSEPPE SJ

  ur. 9 XI 1816 w Oneri (Wiochy), zm. 7 II 1892 w Santa Clara (Stany Zjedn.), Teolog, filozof.

  Do zakonu wstąpił 1832; w kolegiach jez. uczył przedmiotówhuman, i fizyki; 1852 został rektorem seminarium duch. w Bertinoro;1858 udał się do Anglii, gdzie w Stonyhurst wykładałfilozofię; 1868 przybył do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /1 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAYOMBONG

  Prałatura samodzielna w Filipinach eryg.7 XI 1966 jako sufr. Nueva Segovia, od 1974 sufr. Tuguegarao.Zajmuje 6961 km2 i liczy 228 000 mieszk., w tym 145 000 katolików,16 parafii, 16 księży zak., 3 domy zak. żeńskie, 30 sióstr.

   

  AAS 59 (1967) 478-479, 66(1974) 593-594; Catholic Directory of the Philippines...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAYREUTH

  Miasto w pn. Bawarii (1969 - 63 000 mieszk.,w tym ok. 30% katolików), zał. w XIII w., znane z letnich festiwalidramatów muz. R. Wagnera.

  Znaczenie B. w kulturze ściśle związane jest z pobytemartysty i jego działalnością w tym mieście (1872-82); staraniemWagnera wybudowano (1872-76) na zboczu w pobliżu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /2 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAYERLEIN - MARIAŃSKI JÓZEF SVD

  ur. 21 II 1868 w Poznaniu, zm. 23 III 1940 w Rybniku, Duszpasterz i działacz polonijny.

  Do zgrom, wstąpił 1892 w Nysie, pod wpływem zał. werbistówA. Janssena, z którym stykał się w czasie pełnienia służbywojskowej; po studiach teol. w Mödling k. Wiednia przyjął1903 święcenia kapł. i wyjechał do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /3 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAZA

  (gr. basis podstawa), Podstawowa część, punkt oparcia lub ogół czynników ważnych dla danej struktury.

  Pojęcie b. otrzymuje różne znaczenia, zależnie od dziedziny,w której jest użyte (np. b. artykulacyjna, geologiczna, gospodarczo-kulturalna, materiałowa, administracyjna, samochodowa,zaopatrzeniowa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /2 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAYES THOMAS

  ur. 1702 w Londynie, zm. 17 IV 1761 w Tunbridge Wells (Kent), Teolog, matematyk.

  Pochodził, z rodziny anglik, nonkonformistów; po studiachteol. został pastorem prezbiteriańskim w Holborn (Londyn),a 1731 w Tunbridge Wells;

  jako wszechstronnie wykształconyprzyjęty został 1742 do Royal Society of London...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /2 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAZAS (Vasates)

  Bpstwo hist, w pd.-zach. Francji (departamentGironde).

  Powstało prawdopodobnie w IV w. (po razpierwszy wspomina o nim Grzegorz z Tour, De gloria martyrumX, 3); zniesione 1802; znane są nazwiska 67 bpów B.; w chwililikwidacji diecezja liczyła 286 parafii, 3 archidiakonaty, 7 archiprezbiteratów, 4...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /482

  praca w formacie txt

Do góry