Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BĄCZAL DOLNY

  Parafia w dekanacie jasielskim w diecezjiprzemyskiej, powstała w XV w.

  Kościół par. św. Mikołaja, wzniesiony 1667 na miejscu poprzedniego,modrzewiowy, o konstrukcji zrębowej (od 1974w skansenie w Sanoku);

  we wnętrzu na uwagę zasługują: krucyfiksz XVII w. z późnogot. figurami MB z Dzieciątkiemi św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim0101015 Dodano /01.06.2012 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BĄCZEK JAN ks.

  ur. 19 I 1881 w Skalbmierzu (k. Proszowic), zm. 4 V 1942 w Dachau, Duszpasterz, teolog.

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium duch. w Warszawie(1897-1901), w Akademii Duch. w Petersburgu (1901-05) i święceniach kapł. (1904) był kolejno wik. w Łowiczu, TomaszowieMaz., Warszawie;

  1907 został prof, teologii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim0101015 Dodano /01.06.2012 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAZYLLA, Basilla, Basilissa

  Wg akt Eugenii krewnaces. Galiena; wg najstarszego kalendarza gminy rzym. z 354umęczona za ces. Dioklecjana 304.

  Uznana przez G.B. de Rossiego za właścicielkę terenu przyobecnej via Bertoloni w obrębie wzgórz Panoli, gdzie wykutocmentarz warstwowy (naziemny i 2-poziomowy pod ziemią) jejimienia. Czczeni tu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim0101015 Dodano /01.06.2012 Znaków /902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BĄCZKOWICZ FRANCISZEK CM

  ur. 1 X 1877 w Radzionkowie, zm. 2 5 VII 1923 w Krakowie, Teolog, kanonista.

  Śluby zak. złożył 1896; święcenia kapł. przyjął 1901, studiowałna uniw. Gregorianum w Rzymie, gdzie 1903 uzyskał doktoratprawa kan. ;

  po powrocie wykładał teologię mor. i prawokan. w Instytucie Teol. misjonarzy w Krakowie;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim0101015 Dodano /01.06.2012 Znaków /1 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAŻANKA, Barzanka, Bazzanka KASPER

  ur. ok. 1680, zm. po 21 I 1726 w Tarnowie, Architekt.

  Studiował w Accademia di San Luca w Rzymie, prawdopodobniez inicjatywy i na koszt bpa krak. K.F. Szaniawskiego;1704 otrzymał I nagrodę za projekt monumentalnej architekturypałacowej (zachowany w archiwum Akademii). W Polscedziałał od ok. 1711, głównie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim0101015 Dodano /01.06.2012 Znaków /2 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BĄCZKOWSKI TEOFIL ks.

  ur. 1 6 VII 1838 w Klonówce (k. Starogardu Gd.), zm. 30 IX 1924 w Pelplinie (k. Tczewa), Duszpasterz, działacz społeczno-narodowy.

  Po studiach teol. 1862-66 w seminarium duch. w Pelplinie przyjął święcenia kapł. i pracował jako duszpasterz w Lubawie,Piasecznie i Pelplinie, a 1872-1901 w Mechowie (k...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim0101015 Dodano /01.06.2012 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAZYLIK CYPRIAN, Cyprian z Sieradza

  ur. ok. 1535 w Sieradzu, zm. po 1591, Pisarz, kompozytor, drukarz, działacz kalwiński.

  Do Akademii Krak. immatrykulowany 1550-51;nast. przebywał w Wilnie jako urzędnik kancelarii król.; 1557otrzymał szlachectwo z nazwiskiem B. oraz tytuł poeta laureatus.

  W 1558-67 przebywał na dworze Mikołaja Krzysztofa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim0101015 Dodano /01.06.2012 Znaków /2 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAZYLI, bp. Ancyry

  ur. ok. 300 w Azji Mniejszej, zm. ok. 364 w Ilirii, Teolog ariański.

  Synod w Konstantynopolu powołał go 336 na bpa Ancyryw Galacji ; zwalczał tzw. drugą formułę -» syrmijską i wprowadziłokreślenie Syna Bożego jako „podobnego" do Ojca (homoiusios);358 zwołał do Ancyry synod, na którym potępiono...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim0101015 Dodano /01.06.2012 Znaków /1 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAZYLIANIE, Ordo Sancti Basilii Magni (OSBM)

  Pierwsze chrzęść, wspólnoty zak. obrządku bizant. oparte na reguleBazylego Wielkiego, rozpowszechnione głównie na Wschodzie,i zakony kat. Kościołów wsch.; prawosł. mnisi, chociaż zatrzymaliregułę Bazylego Wielkiego, nie używali nazwy b.

  I. GENEZA — Początki b. wiążą się z rozpoczęciem ok...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim0101015 Dodano /01.06.2012 Znaków /28 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAZYLI (1)

  Metropolita Seleucji Izauryjskiej, zm. 459 w Seleucji Izauryjskiej, pisarz.

  Był uczestnikiem synodu w Konstantynopolu (448), gdzie występowałprzeciw -> monofizytyzmowi; na synodzie efes. (449)opowiedział się za nauką Eutychesa; na Soborze Chalced. (451)podpisał list pap. Leona Wielkiego potępiający...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim0101015 Dodano /01.06.2012 Znaków /1 417

  praca w formacie txt

Do góry