Humanistyczne /40 339 prac/

  • Ocena brak

    BELICELA

    (niezident. miejscowość w Grecji), Bpstwohist, w rzymskiej prow. Macedonia, zależne od -> Filippi ; znaneod VI w. pod nazwą Tyberiopolis; od czasów okupacji bułg.(X W.) nosi nazwę B.; istniało do XIII w.

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Alpinian Dodano /06.06.2012 Znaków /220

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    BELGIA - LITERATURA

    Obszaru stanowiącego obecną B. nieprzedstawia w swym rozwoju hist, jednorodnej całości z uwagina jego dwudzielność etn. i językową (pn. Flandria i pd. Walonia)oraz płynność granic B. w jej historii; w szczególnościgranica z Francją ulegała w ciągu wieków znacznym przesunięciom,tak że średniow...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Alpinian Dodano /06.06.2012 Znaków /13 873

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    BELGIA - SZTUKA SAKRALNA

    Po uzyskaniu 1830 suwerennościpaństw, przez B. sztuka sakr. łączyła tendencje ogólnew sztuce eur. z tradycjami rodzimymi (flamandzka sztuka).

    A r c h i t e k t u r a — Do poł. XIX w. powstawały główniebudowle klasycystyczne; ok. 1840 nastąpił nawrót do architekturygot., głównie franc, a nawet do stylu...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Alpinian Dodano /06.06.2012 Znaków /4 286

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    BELGAUM

    Diecezja w Indiach eryg. 19 IX 1953, sufr.Bombaju; utworzona przez wydzielenie z archidiec. Goa prow.Belgaum i Kanara Pn. oraz z diec. Puna prow. Bidżapur i Dharawada.

    Zajmuje 55 014 km2 i liczy 7,6 min mieszk., w tymok. 56 000 katolików, 42 parafie, 81 księży diec. i 46 zak.,2 domy zak. męskie, 54 zakonników...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Alpinian Dodano /06.06.2012 Znaków /468

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    BELGIA

    Fr. Belgique, flamandzkie Belgie, królestwo konstytucyjnew Europie Zach. nad M. Północnym, utworzone1830, graniczące z Francją, Luksemburgiem, RFN i Holandią,o pow. 30 500 km2 ;

    1972 liczyła 9,72 min mieszk., w tym8,75 min katolików, 70 000 protestantów, 60 000 prawosławnych,100 000 muzułmanów (uznani przez...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Alpinian Dodano /06.06.2012 Znaków /563

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    BÉLANGER MARCEL OMI

    ur. 6 XI 1908 w Valleyfield (prow. Quebec), zm. 8 IX 1972 w Ottawie, Mariolog.

    Do zgromadzenia wstąpił 1928; studia teol. odbywał w Ottawiei Rzymie (w Angelicum i Gregorianum), gdzie 1933 przyjąłświęcenia kapł.; był prof, teologii dogm. i historii dogmatówna uniw. w Ottawie (1935-64), na którym 1947-55...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Alpinian Dodano /06.06.2012 Znaków /1 805

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    BELGIA - KOŚCIÓŁ KATOLICKI

    Terytorium dzisiejszej B. (nazwapochodzi od celt. plemion Belgów, które w I w. prz.Chr.zamieszkiwały te tereny) było do końca XVI w. ściśle powiązanepod względem polit, i rei. z Holandią i Luksemburgiem,wchodząc wraz z nimi w skład -» Niderlandów.

    A. Do POWSTANIA KRÓLESTWA — Samodzielność...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Alpinian Dodano /06.06.2012 Znaków /15 574

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    BELAÜNDE VÍCTOR ANDRÉS

    ur. 15 XII 1883 w Arequipa (Peru), zm. 15 XII 1966 w Nowym Jorku, Peruwiański dyplomata, prawnik i pisarz.

    Był prof, prawa państw, i międzynar. na uniw. San Marcosw Limie; reprezentował myśl kat. inspirowaną poglądami Augustynai Pascala. Jako polityk i dyplomata, pełnił różne funkcjew kraju i na arenie...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Alpinian Dodano /06.06.2012 Znaków /943

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    BELGIA - WSPÓLNOTY PROTESTANCKIE

    W 1. poł. XVI w.rozwijał się luteranizm i anabaptyzm ( -> anabaptyści), prawiewyłącznie na pn. kraju, głównie w Antwerpii.

    Od 1540 żywiej zaznaczyły się wpływy kalwinizmu, z ośrodkamiw Lille i Tournai. Działalność inkwizycji zahamowałarozwój innowierstwa i spowodowała masową emigrację...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Alpinian Dodano /06.06.2012 Znaków /3 490

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    BELÉM do PARA

    Archidiecezja w Brazylii; bpstwo erygowano 4 III 1719 jako sufr. Lizbony, podniesione 1 VI 1906 do rzędu metropolii.

    B. podlegają prałatury niezależne: Abaeté do Tocantins, Cametá,Guamá, Macapá, Marajó, Óbidos, Ponta de Pedras,Santarém, Santísima Conceiçào do Araguaia, Xingú. Miasto B.,stolica stanu Para, ma...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Alpinian Dodano /06.06.2012 Znaków /809

    praca w formacie txt

Do góry