Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BENEDICTUS DEUS

  bulla pap. Benedykta XII z 29 I1336, określająca naukę Kościoła kat. dotyczącą -> nieba,piekła oraz czyśćca (DS 1000-1002; BF VIII 108-110).

  Na decyzję sformułowania doktryny eschatol. Kościoła przezBenedykta XII wpłynęły wypowiedzi pap. Jana XXII, któryw kilku kazaniach wygłoszonych pod koniec...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /2 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENDA

  (k. Bena w Albanii), Bpstwo w metropolii Dyrrhachium(-»-Durresi) w rzym. prowincji Epir Nowy; w czasieinwazji tur. (poł. XIV w.) przeniesiono siedzibę bpstwa z B.do -» Stephaniacum, a bpi tytułowali się bpami B. i Stephaniacum;bpi znani od poł. XIV w. do 1632; bpstwo tytuł, od 1761.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDICTUS REX SANCTORUM

  Sekwencja wspólna o męczenniku, powstała na Śląsku w końcu XIV w.

  Znaleziona w rpsach domin, z Głogowa z 1380 i XV w. i rpsach kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu oraz 1505 w Poznaniu(co wskazywałoby na związki Śląska z Wielkopolską);składa się z 8 podwójnych strof typu Lauda Sion; możnaw niej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /1 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDICAMUS DOMINO, Błogosławmy Panu

  Formuła (obok Ite missa est) zakończenia mszy łac, w której niebyło -» Gloria, od 1960 formuła zapraszająca do uczestnictwaw dalszych nabożeństwach po mszy, od MR 1970 usunięta z liturgiimszy; w oficjum godzin kan. kończy poszczególne godziny.

  B.D., nie znane w pierwotnej liturgii rzym., pojawiło się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDYKCJONAŁ, benedictiones episcopales

  Księga liturg. powstała w okresie X-XI w., zawierająca zbiór formułuroczystego -+ biskupiego błogosławieństwa udzielanego wemszy po Pater noster i embolizmie; formuły te z powoduwzrastającej liczby wyodrębniono z -> sakramentarzy i pontyfikatów.

  B. nazywano też część pontyfikatu zawierającą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /4 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDICITE

  (łac. benedico błogosławić, 1. mn. trybu rozkazującego), Formuła liturg. i nazwa -> kantyku.

  1. Formuła liturg. wyrażająca prośbę o błogosławieństwo,wypowiadana przez lektora do przełożonego lub celebransaprzed nałożeniem kadzidła w czasie mszy Św., przed zakończeniem-> prymy, przed...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDYKT I

  zm. 30 VII 579 w Rzymie, Papież od2 VI 575, rzymianin. Pontyfikat B. upłynął pod znakiem zagrożeniaRzymu przez Longobardów i klęski głodu;

  jedynymznanym przejawem działalności B. jest znaczna liczba (21)bpów konsekrowanych przez niego dla różnych stolic biskupichwe Włoszech, m.in. dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDIC REGEM CUNCTORUM

  Oficjum rymowaneku czci św. Wojciecha, powstałe (krótsza wersja) w poł. XIII w.przypuszczalnie w Gnieźnie; stanowi odpowiednik krak. oficjum o św. Stanisławie -> Dies adest Celebris.

  Zdaniem Z. Jachimeckiego, B. Gładysza, M. Plezi i J. Nowackiegotekst B.r.c. nakazał śpiewać we wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /3 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENANA LIST

  Rzekomy list egip. lekarza Benana napisany83 po Chr. w języku gr. do Rodyjczyka Stratona.

  Benanopisuje w nim dzieciństwo swego przyjaciela Jezusa w czasiejego pobytu w Egipcie oraz dzieje Kościoła do 79; niem. przekładL.B. wydał 1910 rzekomy odkrywca jego koptyjskiej wersjiE. Edler von der...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEMA

  (gr. trybunał, krzesło sędziego), W NT miejsce,z którego Piłat wydał wyrok na Jezusa (Mt 27,19; J 19,13);w kościołach gr. — podwyższone i odgrodzone balustradą miejsceołtarza (prezbiterium), rzadko -» ambona bądź miejsce czytańPisma św. (Sozomenus, HE VIII 5), a w kościołach nestoriańskich—...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /493

  praca w formacie txt

Do góry