Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BENEDYKT VII

  zm. 10 VII 983 w Rzymie, Papież od X974, pochodził z rodu hrabiów Tuskulum.

  Był bpem Sutri; wybór zawdzięczał poparciu ces. Ottona II,który, po odmowie przyjęcia tej godności przez opata ClunyMajóla, wysunął B. jako swego kandydata. Pontyfikat rozpocząłod zwołania synodu w Rzymie i ekskomunikowania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /1 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDYKT XIII, Pietro Francesco Orsini

  ur. 2 II 1649 w Gravina (pd. Włochy), zm. 21 II 1730 w Rzymie, Papież od 29 V 1724.

  W 1668 wbrew woli ojca wstąpił do dominikanów; 22 II1672został mianowany kard. przez pap. Klemensa X; 1675-80 byłabpem Manfredonii, 1686-1724 Benewentu; jako abp oddawałsię przede wszystkim pracy duszpast., wizytował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDYKT VIII, Teofilakt

  zm. 9 IV 1024 w Rzymie, Papież od 18 V 1012, syn Grzegorza hrabiego Tuskulum.

  Spór o tiarę między nim a kandydatem Krescencjuszów, antypap.Grzegorzem VI, rozstrzygnął król niem. Henryk II na korzyśćB., który utrzymał się na tronie pap.;

  14 II 1014 koronowałHenryka II na cesarza, uzyskując od niego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /1 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDYKT IV

  zm. 903 w Rzymie, Papież od 900, rzymianin.Syn mieszczanina wyświęcony na kapłana przez pap.Formozusa.

  Odbył 30 VIII 900 synod w Rzymie; wysyłał listy do książąti bpów Francji; do duchowieństwa i ludu w Langres pisałw sprawie przywrócenia stolicy biskupiej wygnanemu bpowiAngrinowi; ukoronował 22 II...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /1 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDYKT II Św.

  zm. 8 V 685, Papież od 683, rzymianin.Konsekrowany 26 VI 684 po zatwierdzeniu wyboru przezces. bizantyjskiego Konstantyna IV Pogonata.

  Był synem Jana, niesłusznie identyfikowanego niekiedy z pap.Janem IV (640-642); otrzymał w rzym. schola cantorum przygotowanie do pełnienia funkcji kośc.;

  jako papież...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /1 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDYKT III

  zm. 17 IV 858 w Rzymie, Papież od 29 IX 855, rzymianin.

  Uprzednio kard. diakon San Callisto.Wybrany został jako bezpośredni następca Leona IV, co wyklucza2-Ietni pontyfikat (855-857) rzekomej papieżycy Joanny; za pontyfikatu B. partia ces. Ludwika Niemieckiegoobrała antypap. Anastazego Bibliotekarza, który...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDICTINA, declaratio benedictina

  Konstytucja pap.Benedykta XIV Matrimonia wydana 4 XI 1741 dla Belgii i Holandiiw sprawie małżeństw mieszanych.

  Konstytucja wyjaśniała, że dekret Soboru Tryd. Tametsi, określający formę prawną zawierania małżeństw kat. (wobecproboszcza i 2 świadków), dotyczy wyłącznie małżeństw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /1 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENAVIDES ALONSO OFM abp.

  ur. 1580 na wyspie San Miguel (Azory), zm. 1636, Misjonarz hiszpański.

  Pierwszyprowadził 1626-29 misje wśród Apaczów w Nowym Meksyku;1636 został abpem Goa.

  Opracował z zakresu etnografii Relaciónde los grandes Tesoros espirituales y temporales [...] en elNuevo Mexico (1630).

   

  BMis XII 441 ; L. Lemmens...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDICTUS

  (łac. błogosławiony), Hymn Zachariasza wygłoszony po urodzeniu Jana Chrzciciela (Łk 1, 68-79).

  B. jest sem. tekstem poetyckim zbudowanym z paralelnýchstychów; w przekładzie gr. składa się tylko z 2 strof; treściąpierwszej (w. 68-75) jest wychwalanie Boga, druga (w. 76-79)zawiera proroctwo dotyczące...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /7 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENAVLDES MIGUEL OP abp.

  ur. 1552 w Carrion delos Condes (Palencia), zm. 26 VII 1605 w Manili, Misjonarzw Chinach i na Filipinach.

  W 1595 został bpem Nueva Segovia(Filipiny), a 1602 bpem Manili, gdzie założył kolegium św.Tomasza (późniejszy uniwersytet); zmarł w opinii świętości.

   

  BMis IV 358; J. Gayo Aragón, Ideas...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /425

  praca w formacie txt

Do góry