Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Pelagianizm

  Nauka Pelagiusza, mnicha pochodzącego z Brytanii, osiadłego w Rzymie w ostatnich latach IV wieku. Gdy Rzym został zdobyty w 410 roku przez Alaryka, Pelagiusz schronił się w Afryce, a następnie w Palestynie. Kładł on nacisk na wolną wolę człowieka, który nie jest grzeszny z natury i może wybierać...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamfilia

  Południowy obszar Azji Mniejszej, włączony w 113 roku p.n.e. do rzymskiej prowincji Cylicji. Następnie przyłączano go kolejno do Licji i do Galacji, a wreszcie zrobiono odrębną prowincją. Działalność apostolską prowadził tam święty Paweł, zwłaszcza w Perge, podczas swojej pierwszej wyprawy...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orozjusz Paweł

  Umarł ok. 420 roku, chrześcijański autor piszący po łacinie w końcu IV wieku. Pochodził z Hiszpanii, przebywał u świętego Hieronima w Betlejem. Autor polemicznego traktatu przeciwko pelagianom i siedmiu ksiąg Historii, które w zamiarach autora miały uzupełnić Państwo Boże świętego Augustyna...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pergamon

  Miasto w Myzji, założone przez jednego z wodzów Aleksandra; za Attalidów stolica niezależnego królestwa pergamońskiego, które szybko stało się jednym z najpotężniejszych państw w Azji Mniejszej. Attalos III zapisał je w 133 roku p.n.e. Rzymianom, a ci uczynili je ośrodkiem swojej prowincji...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Panegiryki

  Uroczyste mowy, jakie komponowali retorzy galijscy na cześć cesarzy Maksymiana, Konstancjusza Chlorusa i Konstantyna, a później Juliana i Teodozjusza. Jakkolwiek jest to sztuka oratorska bardzo oficjalna, dworska, wyraża się w niej również szczera wdzięczność dla tych władców, którzy wiele uczynili dla...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orygenes

  ok. 185-ok. 253 roku, chrześcijański autor piszący po grecku. Męczeńska śmierć ojca w 202 roku pozostawiła go w ciężkiej sytuacji materialnej, usiłował więc żyć z nauczania. Ale wkrótce biskup Aleksandrii powierzył mu kierownictwo miejskiej szkoły katechetycznej, wakujące po odejściu t>...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /1 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oniasz

  [II wiek p.n.e.], arcykapłan schizmatycki, który zbudował świątynię w Leontopolis w Egipcie dzięki pomocy Ptolemeusza Filometora. Obługiwali ją tworzący całą hierarchię lewici i kapłani, ale nigdy nie zdobyła ona sobie wielkiego uznania wśród Żydów. Wespazjan, bojąc się, że po zburzeniu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nehemiasz

  V wiek p.n.e., jeden z odnowicieli judaizmu po powrocie z niewoli babilońskiej. Jego związek z Ezdraszem jest niejasny. Z tekstu biblijnego wynika, że działa po Ezdraszu, ale możliwe też, że był jego poprzednikiem. Księga Nehemiasza. lak jak Księga Ezdrasza, korzysta z pamiętników ich obu. Obie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Numenios z Apamei

  Druga połowa II wieku, filozof neopitagorejski. Powołuje się równocześnie na Platona i na Pitagorasa, ale wysoko ceni także wiedzę Wschodu, a w tym i Biblię. Jest przedstawicielem synkretyzmu filozoficznego, pokrewnego platonizującemu gnostycyzmowi chrześcijańskiemu; wyznaje trzech bogów: Boga...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neron, Lucius Domitius Ahenobarbus

  [37—68 rok], adoptowany przez. Klaudiusza, został po jego śmierci obwołany cesarzem jako Nero Claudius Caesar (54-68 r.).

  Po dobrych początkach Neron stał się tyranem. Została po nim pamięć jednego z najbardziej znienawidzonych cesarzy, jakich miał Rzym. Gdy senat pozbawił go tronu i gdy miano go...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /779

  praca w formacie txt

Do góry