Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BENEDYKTYŃSKA REGUŁA, regula monasteriorum

  Zbiór przepisów normujących cenobickie życie mnisze, zredagowanych przez -+ Benedykta z Nursji ok. 540 na MonteCassino, w oparciu o Pismo Św., dzieła ojców Kościoła orazdoświadczenia monastycyzmu wsch. i zachodniego.

  Oryginał r.b. był do ok. 577 przechowywany w opactwieMonte Cassino; po zniszczeniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /14 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEFICIUM COMPETENTIAE

  Część majątku dłużnikapozostawiona mu na jego własne utrzymanie, ściśle określonaprzez sędziego kościelnego.

  Prawo rzym. tylko pewnej grupie dłużników zapewniałomożność zatrzymania sobie części majątku na osobiste potrzeby(D.24,3,17; 39,5,12; 42,1,16,17,18; 20; D. 42,3,4); prawokośc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDYKTYNI, Zakon św. Benedykta, Ordo Sancti Benedicti (OSB) - DUCHOWOŚĆ

  Duchowość benedyktyńska stanowisyntezę wielkiej, wywodzącej się od Bazylego Wielkiego i Jana Kasjana, tradycji monastycznej, której nadała charakter bardziejpraktyczny i umiarkowany; opiera się na Piśmie Św., cechuje jąchrystocentryzm i umiłowanie liturgii; kształtowała się na tleopowiadania się b...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /10 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDYKTYNI, Zakon św. Benedykta, Ordo Sancti Benedicti (OSB) - W POLSCE

  Dzieje polskich b. nie są dotychczas należyciezbadane; podstawowe zagadnienia dotyczące ich działalnościw życiu kośc, kulturalnym i społ.-gosp. kraju nie doczekałysię należytego wyjaśnienia; literatura dotycząca b. macharakter przyczynków do dziejów poszczególnych opactw i niejednokrotnie różni się w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /23 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDYKTA z RZYMU Św.

  O której wzmiankę uczynił w Dialogach pap. Grzegorz I Wielki (Dialogorum libri IV, PL 77, XIII 341), opisując zjawienie się św. Piotra św. Galli; do MartRom, w którym wymieniona jest pod datą 6 V, wprowadził ją C. Baronius.

   

  ComMartRom 176; F. Bonnard, DHGE VII 1057-1058; A. Codaghengo,BS II...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDYKTYNI, Zakon św. Benedykta, Ordo Sancti Benedicti (OSB)

  Zakon mniszy zał. w VI w. we Włoszechprzez -> Benedykta z Nursji (pierwszy klasztor ok. 529 na MonteCassino), oparty na zredagowanej przez niego regule ( -> benedyktyńska reguła).

  Zakon nie ma jednolitej prawnej strukturyadm.; powstałe początkowo autonomiczne klasztory połączonoz czasem w różne kongr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDYKTYNI, Zakon św. Benedykta, Ordo Sancti Benedicti (OSB) - DZIEJE

  Benedykt z Nursji stanął wobec koniecznościzorganizowania dla swych uczniów życia cenobickiego ( -» cenobici)i oparcia go na odpowiedniej regule.

  Ok. 529 założyłklasztor na Monte Cassino, gdzie opracował regułę życiazak., przeznaczając ją dla pojedynczych klasztorów (niezamierzał tworzyć organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /19 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDYKTA Św. (1)

  Znana z legendarnych akt męczeńskich jako umęczona w pierwszych wiekach chrześcijaństwa razem z kapłanem Pryskiem i klerykiem Pryscylianem; w Mart-Rom wymieniana pod datą 4 I.

   

  ComMartRom 6; G.D. Cordini, Prisco, Prìscilliano e Benedetta, BS X1125-1126.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDYKTA Św. (2)

  Prawdopodobnie umęczona w III lub w IV w. ; kult jej szerzył się w Origny-sur-Oise (k. Saint-Quentin); w MartRom wspomnienie 8 X.

   

  ComMartRom 442; P. O'Briain, DHGE VII 1058; G. Bataille, BS II 1091 ;V. Mayr, LCIk V 365.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDYKT z LWÓWKA ŚLĄSKIEGO OFM

  zm. 1543, Prowincjał. W 1498 był lektorem teologii w Świdnicy1507-15 kustoszem wrocł., nast. do 1518 kustoszem w Złotoryi.

  Współpracując z prowincjałem prow, saskiej LudwikiemHenningiem, rozwijał jako wizytator działalność reformistycznaw duchu kompromisowych konstytucji martyniańskich (uchwalonychna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /1 038

  praca w formacie txt

Do góry