Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BENGEL JOHANN ALBRECHT

  ur. 24 VI 1687 w Winnenden (Wirtembergia), zm. 2 XI 1752 w Stuttgarcie, Protest, biblista.

  Wsławił się przede wszystkim pracami nad NT; pierwsze krytycznewyd. tekstu gr. NT graece ita adornatum ut textus probatarumeditionum medullam exhibeat (T 1734) oraz komentarzGnomon NT in quo ex nativa verborum vi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /1 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEWENT, Benevento

  Metropolia w pd. Włoszechz sufraganiami Alife, Ariano, Ascoli Satriano e Cerignola, Avellino,Bovino, Larino, Lucera, San Severo, Sant'Agata de' Goti,Télese, Termoli.

  Bpstwo B. powstało w I w., a wg legendy miał je założyćFotyn, uczeń Piotra Apostoła, patron bpstwa; pierwszym znanymbpem jest św. January...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /3 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEFICIAT, beneficjant, beneficjariusz

  Osoba duch.,która mocą -> prowizji kan. otrzymała beneficjum; termin b.powstał na przełomie XIII i XIV w.; uprawnienia i obowiązkib. ustala KPK w kanonach 1472-1483.

  B. w chwili nadania beneficjum powinien posiadać określonyprzez prawo stopień święceń (kan. 1474,118,153-154); przy kan.objęciu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /2 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEFICJUM

  (łac. beneficium dobrodziejstwo), W prawiekan. urząd kośc. z własnym uposażeniem (officium dotatum).

  Pojęcie i nazwa b. wywodzą się z prawa rzym. (Dig. 13,6; 17,3),ze zwyczaju wyposażania przez władcę zasłużonych żołnierzyw dobra mające im zapewnić utrzymanie do końca życia; równieżwładcy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /12 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDYKTYNI, Zakon św. Benedykta, Ordo Sancti Benedicti (OSB) - WKŁAD w CYWILIZACJĘ i KULTURĘ

  O wkładzie b. w cywilizację i kulturę zadecydowały 2 czynniki: samowystarczalnośćkażdego opactwa, wynikająca z ówczesnych warunkówekon.-społ., oraz brak w regule ścisłego określenia rodzajupracy, będącej podstawowym obowiązkiem mnicha.

  Reguła pozwalała mnichom podejmować różnorodne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /10 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEKE FRIEDRICH EDUARD

  Ur. 17 II 1798 W Berlinie, zm. 1 III 1854 tamże, Filozof.

  Studiowal teologię i filozofię w Halle i Berlinie; 1820 habilitowałsię, a nast. wykładał filozofię na uniw. w Berlinie; poopublikowaniu Grundlegimg zur Physik der Stilen (B 1822),z powodu reprezentowanej w etyce postawy empirystyczneji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /2 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDYKTYNI, Zakon św. Benedykta, Ordo Sancti Benedicti (OSB) - SZTUKA

  Ogólnikowe sformułowania reguły benedyktyńskiej,że mnich za zgodą opata może wykonywać znanesobie rzemiosła, w powiązaniu z potrzebami liturg.,życiem klauzurowym i zapleczem gosp. opactwa, umożliwiłob. uprawianie twórczości artystycznej.

  Sztuka b. rozwijałasię w ramach stylów eur., wyróżniając...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /21 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEPLACITUM APOSTOLICUM

  Zgoda Stolicy Apost. na niektóre czynności prawne.

  B.a. bylo już znane w dawnym prawic kośc. i odnosiło się dopewnych spraw natury personalnej lub materialnej Kościoła;wg KPK zgoda Stolicy Apost. jest potrzebna do dokonania takichaktów prawnych, jak:

  ° usunięcie lub przeniesienie doinnej parafii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDYKTYNKI, Zakon Benedyktynek, Ordo Monialium Sancti Benedicti OSB

  Żeńska gałąź benedyktynówobejmująca liczne klasztory oraz kongregacje mniszek żyjącychwg reguły -> benedyktyńskiej ; do b. należą także, powstająceod XIX w. wspólnoty sióstr, łączące się z czasem w różne kongregacje, oraz zgromadzenia oparte na regule benedyktyńskiej.

  I. MNISZKI — Geneza b...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /30 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEVOLI ORAZIO

  ur. 19 IV 1605 w Rzymie, zm. 17 VI 1672 tamże, Kompozytor epoki baroku.

  W 1617-23 był uczniem V. Ugoliniego, nast. kierownikiemkapel i organistą w różnych kościołach rzym., 1644-46 prowadziłkapelę bpa ołomunieckiego arcyksięcia Leopolda Wilhelmaw Wiedniu, a od 1646 kierował kapelą w bazylice...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /1 574

  praca w formacie txt

Do góry