Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BENSBERGER KREIS

  Ugrupowanie katolickich intelektualistóww RFN, mające na celu kryt. i reformatorskieposzukiwanie chrzęść, rozwiązań problemów bilateralnych międzyKościołem i społeczeństwem; nazwa pochodzi od miejscapierwszego spotkania w Bensbergu (k. Kolonii).

  Początek działalności B.K. dala 1966 grupa Freunde von...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /3 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENSCH TEODOR bp.

  ur. 13 III 1903 w Buku (k. Poznania), zm. 7 I 1958 w Szczecinie, Kanonista.

  Po ukończeniu studiów na wydz. prawno-ekonomicznymUniw. Poznańskiego wstąpił 1927 do seminarium duch.; studiaodbył w Gnieźnie, teol. w Poznaniu, gdzie 1932 przyjął święceniakapł., po czym pracował jako wikariusz w Lesznie;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /2 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENISŁAWSKI JAN SJ bp.

  ur. 16 VII 1736 w Inflantach, zm. prawdopodobnie 25 III 1812 tamże.

  Do zakonu wstąpił 1757 w Wilnie; święcenia kapł. przyjął1768; był prof, matematyki w Wilnie (1768-69) i Połocku(1769-70) oraz filozofii w Nowogródku do kasaty zak. 1773,a nast. rektorem szkół brzeskich z ramienia Komisji EdukacjiNar.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /2 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENIN CITY

  Diecezja w Nigerii eryg. 18 IV 1950, sufr.Lagos; powstała z eryg. 1884 prefektury apost. Niger Górny(zamienionej 1918 na wikariat apost. Nigeria Zach., który od1943 nosił nazwę Asaba-Benin) ;

  zajmuje 22 246 km2 i liczy1,4 min mieszk., w tym 159 140 katolików, 23 parafie, 22 księżydiec. i 38 zak., 41...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENISŁAWSKA KONSTANCJA

  ur. 6 1 1747 (?), zm. 8 XI 1806 w Posiniu (Inflanty), Poetka religijna.

  Zostawszy przez małżeństwo z Piotrem B. właścicielką wielkichdóbr, m.in. na Witebszczyźnie, założyła szpital w Zasołach,w którym na podstawie jej zapisu miało bezpłatną opiekę 6 ubogich.

  Jest autorką wierszy rei. Pieśni sobie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /2 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENI, el - Beni

  Wikariat apost. w pn.-wsch. Boliwii eryg.1 XII 1917 z hiszp. misji franciszkańskiej ze stolicą w Trinidad.

  Zajmuje 155 000 km2 i liczy 95 000 mieszk., w tym 90 000 katolików,12 parafii, 2 księży diec. i 18 zak., 25 zakonników,20 sióstr.

   

  AAS 10(1918) 9-10; G. Monticone, ECat II 1331-1332; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENIGNY Św.

  Kapłan umęczony w Dijon przed VI w.,prawdopodobnie za ces. Aureliana. Nad grobem B. w Dijonzbudowano bazylikę, o czym wspomina Grzegorz z Toursw Liber in gloria martyrum (MGHSSrerMer I 1,50) i w HistoriaFrancorum (MGHSS I 1, księga X, 31).

  Późniejsza legendaz tzw. cyklu burgundzkiego uważa go za przybysza z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENIAK VALENTÍN

  ur. 19 II 1894 w Chynoranach (Słowacja), zm. 6 XI 1973 w Bratysławie, Prawnik, kat. poeta.

  Wczesne zbiorki liryki osobistej, Tiahnime ďalej oblaky (Topolčany1928) oraz Ozvěny krokov (Martin 1931), w którychznaczną rolę odgrywa refleksja rei., cechuje wpływ poetyki impresjonizmu i symbolizmu; w nast. —...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /2 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENILD, Benilde, właśc. Pierre Romançon FSC Św.

  ur. 14 VI 1805 w Thuret, zm. 13 VIII 1862 w Saugues (pd.Francja), Pedagog i przełożony wspólnoty zakonnej.

  Do instytutu wstąpił 1820; po przygotowaniu do pracy pedagog,uczył w szkołach podstawowych w Owernii: w Aurillac,Moulins, Limoges, Clermont, Montferrand i Billom; od 1841był kierownikiem i nauczycielem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENIAMIN

  (hebr. bin jamin syn prawicy, syn południa,syn szczęścia),

  ° patriarcha ST;

  ° eponimiczne określeniejednego z 12 -> pokoleń izraelskich.

  1. P a t r i a r c h a — B. był najmłodszym synem Jakuba i Racheliurodzonym podczas podroży z Betel do Efrata (Rdz 35,16). Zmarła w czasie połogu Rachela nazwała go...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /3 872

  praca w formacie txt

Do góry