Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BERGAMO

  Bpstwo w pn. Włoszech, sufr. Mediolanu, powstało w IV w.

  W XII w. bpstwo B. słynęło jako ośrodek reformy gregoriańskiejdzięki działalności bpa Arnulfa (1077-96) i klasztorówkluniackich w Fontanella, Pontida i Astino oraz cysterskiegow Vallata.

  Wybitniejsi bpi: P. Lippomani (1517-44), reformatorżycia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /1 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERGEMANN PAUL

  ur. 20 X 1862 w Lwówku Śląskim, zm. 8 X 1946 w Wervincu, Niem. pedagog.

  Studiował w Berlinie, Halle i Jenie, a nast. uczył w szkołachśrednich, rozwijając jednocześnie teor. twórczość pedagog.;1904-30 był dyr. prywatnej szkoły średniej w Strzegomiu naŚląsku;

  swoją koncepcję wychowania zawarł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /2 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERESTECZKO

  Klasztor trynitarzy w dekanacie dubieńskim w diecezji łuckiej.

  Prawa miejskie B. uzyskało w XVI w.Aleksander Proński sprowadził do B. braci polskich, którzy1585 przejęli istniejący już kościół kat. i zamienili na zbór,zlikwidowany po 1654;

  1690 Tomasz i Jan Karczewscy ufundowalidla trynitarzy klasztor i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERENDT ANDRZEJ (niekiedy błędnie Jerzy) SJ

  ur. 21 X 1730 na Warmii, zm. 10 I 1805 w Liwenmujzie (Inflanty), bp nominai mohylewski.

  Nauki początkowe pobierał w Braniewie; do zak. wstąpił 1746w Wilnie, gdzie 1750-53 studiował filozofię, teologię zaś 1755-59w Połocku; był nauczycielem w kolegiach jez. w Mińsku, Słucku,Pińsku, Wilnie, Warszawie i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERENGARIUSZ z POITIERS, Pierre Bérenger, Piotr Scholastyk

  Żył w XII w., pisarz polemiczny.

  Pochodził prawdopodobnie z Poitiers; był uczniem i wielbicielempoglądów P. Abélarda; po synodzie w Sens (1140), naktórym z inicjatywy Bernarda z Clairvaux potępiono Abélarda,B. napisał apologie Abélarda, a jednocześnie pamflet naBernarda Apologeticus contra beatum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERENGARIUSZ z TOURS

  ur. ok. 1000 w Tours, zm. 1088 na wyspie Saint-Còme k. Tours, Teolog.

  Kształcił się w Tours, a nast. w -» Chartres (II), gdzie byłuczniem Fulberta; 1029 został nauczycielem gramatyki i retorykiw szkole św. Marcina w Tours, w której od 1040 pełnił obowiązkiprzełożonego i kanclerza; był archidiakonem w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /4 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERENT WACŁAW, pseud. Wł. Rawicz, S. A. M.

  ur. 28 IX 1873 w Warszawie, zm. 20 XI 1940 tamże, Powieściopisarz.

  Po studiach przyr. w Zurychu i Monachium, uwieńczonych1895 doktoratem, powrócił do kraju, poświęcając się twórczościliterackiej.

  W 1933 został członkiem PAL. Na krótko przedśmiercią przeszedł z protestantyzmu na katolicyzm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /3 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEREINA

  Diec. na Nowej Gwinei (Papua) eryg. 15 XI1966 jako sufr. Port Moresby, utworzona z wikariatu apost.Port Moresby;

  zajmuje 24 000 km2 i liczy 107 500 mieszk., w tym39 862 katolików, 21 parafii, 6 księży diec. i 42 zak., 12 domówzak. męskich, 69 zakonników, 16 domów zak. żeńskich, 86 sióstr.

   

  AAS 52(1960) 74...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERDYCZÓW

  ukr. Berdycziw, Dawne sanktuarium maryjne (Ukraińska SRR), w mieście lokowanym 1593.

  W 1630 wojewoda kijowski Janusz Tyszkiewicz wzniósł kościółi klasztor-twierdzę dla karmelitów bosych. W kościele NiepokalanegoPoczęcia NMP umieścił obraz MB z Dzieciątkiemw typie rzym. MB Śnieżnej (namalowany na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /3 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENTKOWSKI ALFRED CR

  ur. 3 VI 1813 w Warszawie, zm. 26 II 1850 w Rzymie, Działacz społeczno-charytatywny.

  Ukończył liceum warsz., od 1830 studiował prawo na UW;przyjaźnił się z H.M. Kamieńskim.

  W czasie powstania listopadowego walczył w szeregachgwardii nar. i artylerii w korpusie gen. A. Giełguda na Litwie;po klęsce...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /1 313

  praca w formacie txt

Do góry